Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2001
İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1996
Mesleki Deneyim
Medicana  Bahçelievler Hastanesi
Şişli Etfal Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
Tıbbi İlgi Alanları

 

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar