+A A-

Prof. Dr. A. Can Başaklar

Ad Soyad
A. Can Başaklar
Unvan
Prof. Dr.
Tıbbi Birim
Çocuk Cerrahisi
Şube
MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA
Telefon
0312 292 92 92
E-Posta
.
ONLINE HEKİM
ONLINE RANDEVU
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1975
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011
Mesleki Deneyim
1997-2017Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı – Profesör/Anabilim Dalı Başkanı
1990-1997Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı - Doçent
1989-1990Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı – Yrd. Doç
1982-1989SSK Ankara Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği – Çocuk Cerrahisi Uzmanı
1981-1982Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1. Hariciye Kliniği –Tbp. Asteğmen
1975-1981Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı – Asis. Dr.
Tıbbi İlgi Alanları

Antenatal Tanılı (Anne karnında) Hidronefrozlar
Üreteropelvik Darlıklar
Hipospadias (Peygamber sünneti)
Cinsel Organ Anomalileri
İnterseks Anomalileri (Belirsiz Cinsiyet)
Kasık Fıtığı
Hidrosel (Su Fıtığı)
İnmemiş Testis
Varikosel
İşeme Bozuklukları (Gündüz veya gece idrar kaçırma bozuklukları)
Yenidoğan Sünneti
Tümörler (Çocuklarda böbrek, mesane, testis ve diğer ürogenital organlarla ilgili)

Özellikli İşlem

Çocuk Cerrahisi/Çocuk Ürolojisi

Bilimsel Yayınlar
Orijinal Kitapları
BAŞAKLAR A. Can: Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları, Palme Yayıncılık, 2006, Ankara, 2156 s, 2 Cilt.
BAŞAKLAR A. Can: Çocuk Cerrahisi Ders Notları, İlke Yayınevi, 2007, Ankara, 355s.
BAŞAKLAR A. Can: Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları, Palme Yayıncılık, Ocak 1994, Ankara, 492s.
BAŞAKLAR A. Can: Çocuklarda Travma ve Akut Karın, Palme Yayıncılık, Nisan 1994, Ankara, 286s.
BAŞAKLAR A. Can: Çocuklarda Gastro-İntestinal Sistem Kanamaları, Gazi Üniversitesi Yayını, Eylül 1995, Ankara, 139s.
BAŞAKLAR A. Can: Çocuklarda Solid Tümörler-Cerrahi Bakış, Palme Yayıncılık, Ocak 1996, Ankara, 299s.

Çeviri Kitapları
BAŞAKLAR A. Can: Skandalakis Cerrahi Anatomi, Ankara, Palme yayıncılık, 2008, 1720s. [Çeviri: Skandalakis JE: Skandalakis’ Surgical Anatomy, Pashalidis Medical Publications, Athens, 2004.]
BAŞAKLAR A. Can: Çocuk Cerrahisi Atlası Palme Yayıncılık, 2009, 632s. [Çeviri: Puri P, Höllwarth M: Pediatric Surgery, Springer -Verlag, Berlin, 2006.]
BAŞAKLAR A. Can: Lange Sıvı ve Elektrolitler, İstanbul, Barış Kitabevi, Haziran 1994, 372s. [Çeviri: Cogan Martin G. Fluid and Electrolytes, First Edition, Prentice-Hall International Inc.1991.]
BAŞAKLAR A. Can: Langman’s Medikal Embriyoloji, Ankara, Palme Yayıncılık, Ekim 2011, 385s. [Çeviri: Sadler TW: Langman's Medical Embryology, Eleventh Edition, Williams & Wilkins, Baltimore, 2010.]
BAŞAKLAR A. Can: Langman’s Medikal Embriyoloji, Ankara, Palme Yayıncılık, Ekim 2004, 507s. [Çeviri: Sadler TW: Langman's Medical Embryology, Ninth Edition, Williams & Wilkins, Baltimore, 2004.]
BAŞAKLAR A. Can: Langman’s Medikal Embriyoloji, Ankara, Palme Yayıncılık, Ekim 1996, 437s. [Çeviri: Sadler TW: Langman's Medical Embryology, Seventh Edition, Williams & Wilkins, Baltimore, 1995.]
BAŞAKLAR A. Can: Langman’s Medikal Embriyoloji, Ankara, Palme Yayıncılık, Ekim 1993, 386s. [Çeviri: Sadler TW: Langman's Medical Embryology, Sixth Edition, Williams & Wilkins, Baltimore, 1990.]

MAKALELERİ (Yayın Tarihine Göre)
1.Başaklar AC, Atayurt HF: Pektus ekskavatum deformitesi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 1: 34-41, 1987
2.Başaklar AC: Çocuklarda primer peptik ülser hastalığı. Pediatrik Cerrahi Dergisi 3: 131-
3.136, 1987.
4.Başaklar AC: Mezenter yokluğuna bağlı safra kesesi pitozisi ve taşsız kolesistit. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 30: 165-169, 1987.
5.Başaklar AC, Atayurt HF, Kansu E: Çocuklarda alt sindirim sistemi kanamaları. Çocuk Hastalıkları Dergisi 3(1): 11-16, 1988.
6.Başaklar AC, Tunç E: Konjenital koledok kistleri. Pediatrik Cerrahi Dergisi 3: 52-54, 1989.
7.Kale N, Başaklar AC: Transvers testiküler ektopi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 3: 165-166, 1989.
8.Kale N, Başaklar AC, Demirsoy S: İnmemiş testis ile birlikte görülen epididimal anomaliler. Gazi Tıp Dergisi 5 (3): 509-514, 1989.
9.Khosroshahi HE, Uluoğlu Ö, Olguntürk R, Başaklar AC: Keutel syndrome: A report of four cases. Eur J Pediatr 149: 188-191, 1989.
10.Başaklar AC: Barsağın rotasyon anomalileri: 16 olgunun bildirilmesi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 4: 30-32, 1990.
11.Başaklar AC, Kale N, Atayurt HF: Orkidopeksi sırasında karşılaşılan teknik zorluklar. Pediatrik Cerrahi Dergisi 4: 119-122, 1990.
12.Kale N, Başaklar AC, Uluoğlu Ö: A case of parathyroid adenoma with brown tumors diagnosed by 201Thallium-99m Technetium Subtraction Scintigraphy. Letter to the editor. Turk J Pediatr 32 (3) : 225-227, July-Sep 1990.
13.Kale N, Başaklar AC, Demirsoy S: Paratestiküler rabdomyosarkoma. Gazi Tıp Dergisi 1: 54- 56, 1990.
14.Başaklar AC: Hemangiomas of the gastrointestinal tract in children. Z Kinderchir 45(2): 114-116, 1990.
15.Başaklar AC: Oesophageal rupture due to air-blast injury in children: Case report and review of the literature. Z Kinderchir 45: 257-259, 1990.
16.Başaklar AC, Kale N, Atayurt HF: Konjenital hipertrofik pilor stenozu ile ilgili deneyimler. Pediatrik Cerrahi Dergisi 5: 49--51, 1991.
17.Başaklar AC, Kale N: Experience with childhood urolithiasis: Report of 196 cases. Br J Urol 67(2): 203-205, 1991.
18.Başaklar AC, Kale N: Erfahrunen mit Urolithiasis im Kindesalter. Extracta Urologica, 14(12): 10-11, 1991.
19.Başaklar AC: Hydatid cysts in children: Report of 88 cases. J Royal Coll Surg Edinburgh 36(3): 166-169, June 1991
20.Kale N, Başaklar AC: Polyorchidism: Case report and review of the literature. J Pediatr Surg 26 (12): 1432-1434, 1991.
21.Kale N, Başaklar AC, Sönmez K, Memiş L, Tecimer T: Thymic cyst in the neck: A case report and review of thymic cysts in children. Pediatrik Cerrahi Dergisi 5: 54-55, 1991.
22.Başaklar AC, Kale N, Sönmez K: Indefinite causes of gastrointestinal perforation in neonates. Gazi Medical Journal 2: 79-83, 1991.
23.Kale N, Başaklar AC, Uluoğlu Ö, Sönmez K, Demirsoy S: Hungry bone syndrome in a child following parathyroid surgery. J Pediatr Surg 27(12):1502-1503, 1992.
24.Gökçora N, İlgin N, Başaklar AC: A case report with atypical liver-spleen scan after splenectomy. Turkish Journal of Nuclear Medicine 1:11-12, 1992.
25.Babacan A, Karabıyık L, Başaklar AC, Yardım Ş: Çocuklarda post-operatif analjezinin sağlanmasında rektal diklofenak sodyumun rolü. Erciyes Tıp Dergisi 15 (2): 148-151, 1993.
26.Günel E, Sönmez K. Başaklar AC, Altın MA, Kale N: İnce barsağın pediküllü omentum flebi ile neovaskülarizasyonu. Pediatrik Cerrahi Dergisi 7(2-3): 56-59, 1993.
27.Başaklar AC, Sönmez K, Memiş L, Kale N: A case of pleomorphic adenoma of the main bronchus. J Pediatr Surg 29 (12): 1550-1552, 1994.
28.Oğuz A, Başaklar AC, Göğüş S, Işık S, Ekmekçi A: Association of ganglioneuroblastoma with horse-shoe kidney. Materia Medica Polona 26 (Fasc.1 (88)): 35-37, 1994.
29.Başaklar AC: Doğmamış çocuğa neşter: İntrauterin cerrahi. Actual Medicine 2 (6): 60-63, Haziran 1994.
30.Başaklar AC: Çocuklarda parenteral beslenme. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 15 (2): 98-110, Nisan 1995.
31.Sönmez K, Başaklar AC, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Numanoğlu V, Konuş Ö, Dursun A, Altın MA, Kale N: Neovascularization of the testicle through spermatic vessels by omental pedicle flap: A New Experimental Model. J Pediatr Surg 30 (12): 1654-1657, 1995.
32.Başaklar AC, Baykaner K, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Kale N: Rectal extrusion of ventriculoperitoneal shunt without abdominal signs: case report and review of the literature. Gazi Medical Journal 6(4): 199-202, 1995
33.Taner Z, Atalay Y, Traş B, Koç E, Eskandari R, Başaklar AC: Fetal ovarian cyst: A case report and review of the literature. GORM 2: 143-145, 1996
34.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Başaklar AC, Demiroğulları B, Numanoglu V, Ekingen G, Dursun A, Altin MA, Kale N: Assessment of anastomotic reliability with pulse oximetry in graded intestinal ischemia: an experimental study in dogs. J Pediatr Surg 32(12): 1728-1731, 1997.
35.Demiroğulları B, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Ekingen G, Dursun A, Bor V, Türközkan N, Başaklar AC, Kale N: Comparison of consequent small bowel anastomoses after transient ischemia: an experimental study in rats. J Pediatr Surg 33 (1): 91-93, 1998.
36.Başaklar AC: Çocuklarda Sıvı ve Elektrolit Homeostazı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 6: 3, 1998
37.Özen O, Ekingen G, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Başaklar AC, Kale N. Seftriaksona bağlı bilier psödolitiyazis olguları. İnsizyon 2 (4): 259-262, 1999.
38.Ceran C, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğullari B, Dursun A, Düzgün E, Başaklar AC: İnce barsak iskemi reperfüzyon hasarına hiperbilirubineminin etkisi. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 21 (1): 9-16, 1999.
39.Sönmez K, Demiroğulları B, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Öztürk G, Oğuz A, Başaklar AC,Kale N: Comparison of internal and external jugular vein port implantations in children. Gazi Medical Journal 11(3):125 –128, 2000.
40.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Ekingen G, Kale N, Başaklar AC: Congenital bladder diverticulum in association with bladder outlet obstruction or urinary tract infection: Report of two cases. Gazi Medical Journal 11(4): 183-185, 2000.
41.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Demiroğulları B, Ekingen G, Karabulut R, Kale N, Başaklar AC: Apandisit düşünülen olgularda laboratuvar testlerinin tanısal değeri: Prospektif bir klinik çalışma. Pediatrik Cerrahi Dergisi 14 (3): 107-110, 2000.
42.Sönmez K, Demiroğulları B, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Öztürk G, Oğuz A, Başaklar AC, Kale N. Comparison of internal and external jugular vein port implantations in children. Gazi Medical Journal 11(3): 125-128, 2000.
43.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Ekingen G, Kale N, Başaklar AC: Congenital bladder diverticulum in association with bladder outlet obstruction or urinary tract infection: Report of two cases. Gazi Medical Journal 11(4): 183-185, 2000.
44.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen O, Karabulut R, Numanoğlu KV, Kale N, Başaklar AC: Hydatid cysts of the lung in childhood: Is capitonnage advantageous? Ann Thorac Cardiovasc Surg 7(1):11 –13, 2001
45.Ceran C, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Dursun A, Düzgün E, Başaklar AC, Kale N: Effect of bilirubin in ischemia/reperfusion injury on rat small intestine. J Pediatr Surg 36: 1764-1767, 2001.
46.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Boyacıoğlu M, Edalı MN, Özen O, Başaklar AC, Kale N: Diffuse fibrous proliferation of tunica vaginalis associated with testicular infarction: A case report. J Pediatr Surg 36(7): 1057-1058, 2001
47.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Numanoğlu V, Kale N, Başaklar AC: Postoperative necrotizing enterocolitis following incarcerated inguinal hernia repair: Report of a case. Surg Today 31(6): 550 –552, 2001
48.Demiroğulları B, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Altuntaş B, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: Colon interposition for esophageal stenosis in a patient with epidermolysis bullosa. J Pediatr Surg 36(12): 1861-1863, 2001.
49.Sönmez K, Demiroğulları B, Turkyilmaz Z, Sancak B, Karabulut R, Kale N, Başaklar AC: Effects of ployethyleneglycol-superoxide dismutase (PEG-SOD) and pentoxifylline on small intestinal anastomoses established in the 24th hour of reperfusion: An experimental study in rats. Res Com in MoL Path and Pharm 110 (1-2): 97-106, 2001
50.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Konuş Ö, Demiroğulları B, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: Akut apandisitte konvansiyonel radyografik bulgular. Pediatrik Cerrahi Dergisi 15 (1): 15-19, 2001. Karabulut R, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Demiroğulları B, Başaklar AC, Kale N. Bir gelişme geriliği nedeni: Karın içi yaygın hidatik kist hastalığı. Pediatrik Cerrahi Dergisi 15 (1): 32-35, 2001.
51.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Demiroğulları B, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N:Çocuklarda inkarsere kasık fıtığı. Pediatrik Cerrahi Dergisi 15:111-114, 2001.
52.Sönmez K, Demiroğulları B, Ekingen G, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: A randomized, placebo-controlled treatment of anal fissure by lidocaine, EMLA and GTN in children. J Pediatr Surg 37(9): 1313-1316, 2002.
53.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Numanoğlu KV, Başaklar AC, Kale N: İnvajinasyon deneyimlerimiz. Pediatrik Cerrahi Dergisi, 16: 112-116, 2002.
54.Karabulut R, Sönmez K, Sancak B, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen İO, Ekingen G, Candan C, Başaklar AC, Kale N: Effects of amrinone on bilateral renal ischemia/reperfusion injury. Urol Res 30(3): 164-168, 2002.
55.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Aral YZ, Konuş O, Başaklar AC, Kale N: Conservative treatment for small intestinal intussusception associated with Henoch-Schonlein's purpura. Surgery Today 32(12): 1031-1034, 2000
56.Demiroğulları, B., Çırak MY, Poyraz A., Sönmez K, Külah C, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Yılmaz Y, Başaklar AC, Kale N: Effects of lactulose and lactitol on coliform bacteria and bacterial translocation in the caecum during 72-h starvation in rats. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol 135 (3): 249-255, 2003.
57.Demiroğulları B, Çırak MY, Poyraz A, Sönmez K, Külah C, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Yılmaz Y, Başaklar AC, Kale N: Effect of lactulose and lactilol on coliform bacteria and bacterial translocation in the caecum during 72 hour starvation in rats. Comparative Biochemistry and Physiology: Part C. Toxicol Pharmacol 135 (3): 249-255, 2003.
58.Demiroğulları B, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Özen İO, Doğan İ, Başaklar AC, Kale N: Intermittent assessment of patients with repaired anorectal malformations: recovery of bowel and anorectal functions with patient age. Gazi Medical Journal 14: 159-166, 2003.
59.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut B, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: Özofagus atrezisi onarımından sonra rastlantısal tanı alan hipertrofik pilor stenozu olgusu. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5(2), 24-26, 2003
60.Türkyılmaz, Z., Sönmez K, Karabulut R, Demiroğulları B, Sezer C, Başaklar AC, Kale N: Management of thyroglossal duct cysts in children. Pediatrics Int 46(1): 77-80, 2004.
61.Demiroğulları, B., Poyraz A, Çırak MY, Sönmez K, Özen O, Külah C, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: Effects of hyperosmolar agents – Lactulose, lactitol, sodium phosphate (NaP) and polyethylene glycol (PEG3350)- on caecal coliform bacteria during traditional bowel cleansing: an experimental study in rats. Eur Surg Res 36(3): 159-164, 2004.
62.Türkyılmaz Z, Gülen S, Sönmez K, Karabulut R, Dincer S, Başaklar AC, Kale N: Increased nitric oxide is accompanied by lipid oxidation in adolescent varicocele. Int J Androl 27 (3): 183-187, 2004.
63.Karabulut R, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen IO, Başaklar AC, Kale N: A new index for resection of Meckel diverticula in children. Scand J Gastroenterol 39 (8): 789-790, 2004
64.Türkyılmaz Z, Karabulut R, Sönmez K, Demiroğulları B, Göl İH, Başaklar AC, Kale N: 1.5 yaşında erkek çocuk: Fulminan amibik kolit. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 6 (3): 24-25, 2004.
65.Türkyılmaz, Z., Sönmez K, Konuş Ö, Demiroğulları B, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: Diagnostic value of plain abdominal radiographs in acute appendicitis in children. East Afr Med J 81(2): 104-107, 2004.
66.Türkyılmaz Z, Karabulut R, Sönmez K, Göl IH, Demiroğulları B, Özen O, Başaklar AC, Kale N: Konjenital akciğer kitlelerinde deneyimlerimiz ve literatür taraması. Akciğer Arşivi 5: 153-157, 2004
67.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Demiroğulları B, Özen İO, Karabulut R, Yılmaz Y, Başaklar AC, Kale N: İnfantil hipertrofik pilor stenozu ile ilgili deneyimlerimiz. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 1 (4): 219-223, 2004.
68.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Başaklar AC, KaleN: Çocukluk çağı varikosel deneyimlerimiz. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Dergisi, 4(3): 173-175, 2004.
69.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Demiroğulları B, Göl H, Başaklar AC, Kale N: Conservativw surgery for treatment of hydatid cysts in children. World J Surg 28 (6): 597-601, 2004.
70.Demiroğulları B, Poyraz A, Çırak MY, Sönmez K, Özen İO, Külah C, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: Effects of hyperosmolar agents-lactulose, lactilol, sodium phosphate glycol- on cecal coliform bacteria during traditional bowel cleansing: an experimental study in rats. Eur Surg Res 36 (3): 159-164, 2004.
71.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Konuş O, Demiroğulları B, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: Diagnostic value of plain abdominal radiographs in acute appendicitis in children. East Afr Med J. Feb;81(2):104-107, 2004.
72.Türkyılmaz Z, Karabulut R, Gülen S, Demiroğulları B, Özen OI, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N: Role of nitric oxide and cyclooxygenase pathway in lipopolysaccharide-induced intussusception. Pediatr Surg Int 20 (8): 598-601, 2004.
73.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Dursun A, Işık I, Başaklar AC, Kale N: A childhood case of intrascrotal neurofibroma with a brief review of the literature. J Pediatr Surg 39 (8): 1261-1263, 2004.
74.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Demiroğulları B, Karabulut R, Özen OI, Moralıoğlu S, Başaklar AC, Kale N: Postoperative intussusception in children. Acta Chir Belg 105 (2): 187-189, 2005.
75.Barun S, Ekingen G, Mert Vural I, Türkyilmaz Z, Başaklar AC, Kale N, Sevim Ercan Z, Sarioğlu Y. The effects of melatonin on electrical field stimulation-evoked biphasic twitch responses in the ipsilateral and contralateral rat vasa deferentia after unilateral testicular torsion/detorsion. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. May;371(5):351-8, 2005.
76.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen OI, Karabulut R, Bağbancı B, Başaklar AC, Kale N: Congenital muscular torticollis in children. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 67 (6): 344-347, 2000
77.Özen OI, Moralıoğlu S, Karabulut R, Demiroğulları B, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Başaklar AC, Kale N: Surgical treatment of cervicofacial cystic hygromas in children. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 67 (6): 331-334, 2005.
78.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Demirtola A, Karabulut R, Poyraz, Başaklar AC, Kale N: 80.Mitomycin C prevents strictures in caustic esophageal burns in rats. J Surg Res 123 (2): 182-187, 2005
81.Yılmaz Y, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Erdem M, Yılmaz G, Erdem O, Başaklar AC, Kale N: Massive ovarian oedema in adolescents. Acta Chir Belg 105 (1): 106-109, 2005
82.Ekingen G, Sönmez K, Özen OI, Demiroğulları B, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Yenidünya S, Ayayvacı S, Başaklar AC, Kale N: Effect of amrinone on mucosal permeability in experimental intestinal ischaemia/reperfusion injury. ANZ J Surg 75 (7): 608-613, 2005
83.Karabulut R, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Özen OI, Demiroğulları B, Güçlü MM, Başaklar AC, Kale N: Second branchial anomalies in children. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 67 (3): 160-162, 2005
84.Karabulut R, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Yılmaz Y, Akyürek N, Başaklar AC, Kale N: Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma in the appendix, a lead point for intussusception. J Pediatr Surg 40 (5): 872-874, 2005
85.Karabulut R, Sönmez K, Afşarlar C, Türkyılmaz Z, Başaklar AC, Kale N: Pancreas pseudocyst associated with L-asparaginase treatment: a case report. Acta Chir Belg 105 (6): 667-669, 2005
86.Karabulut R, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen İO, Güçlü M, Başaklar AC, Kale N:Relationship between foreign body ingestions and culture. Gazi Medical Journal/Gazi Tıp Dergisi 16 (3): 128-130, 2005
87.Ekingen G, Ceran C, Demirtola A, Demiroğulları B, Sancak B, Poyraz A, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N: İnce barsak iskemi reperfüzyonunda reperfüzyon süresinin biyokimyasal değişiklikler ve anastomoz iyileşmesine etkisi. İnönü Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi 13: 7-12, 2006
88.Turkyilmaz Z, Sonmez K, Karabulut R, Elbeg S, Moralıoğlu S, Demirtola A, 89.Demirogullari B, Ozen IO, Basaklar AC, Kale N: Sequential cytokine levels in the diagnosis of appendicitis. Scand J Clin Lab Invest 66 (8): 723-732, 2006
91.Sönmez K, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen O, Afşarlar ÇE, Başaklar AC, Kale N: Treatment of Morgagni hernias by transabdominal approach. West Indian Medical Journal, 55: 319-322, 2006
92.Türkyılmaz Z, Karabulut R, Sönmez K, Demiroğulları B, Özen İO, Moralıoğlu S, 93.Karakuş C, Başaklar AC, Kale N: Inhibin B levels in peripheral vein do not correlate with inhibin B levels in the spermatic vein in Adolescents with varicocele. Archives of Andrology, 52: 325-328, 2006
94.Karabulut R, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Demirogullari B, Ozen IO, Poyraz A, Basaklar AC, Kale N: Effects of propylthiouracil on testicular tissue in undescended testes of newborn rats. Urol Int 77 (3): 264-268, 2006
95.Sonmez K, Turkyilmaz Z, Karabulut R, Demirogullari B, Ozen IO, Moralıoğlu S, Basaklar AC, Kale N: Surgical breast lesions in adolescent patients and a review of the literature. Acta Chir Belg 106 (4): 400-404, 2006
96.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Göl IH, Başaklar AC, Kale N: Unusual localization of hydatid cyst. Acta Chir Belg 106 (4): 443-444, 2006
97.Özen OI, Bağbancı B, Demirtola A, Karabulut R, Demiroğulları B, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N: A novel technique for vas deferens transection repairs. Pediatr Surg Int 22 (10): 815-819, 2006
98.Karabult B, SönmezK, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Sezer C, Sultan N, Başaklar AC, Kale N: Omentum prevents intestinal adhesions to mesh graft in abdominal infections and serosal defects. Surg Endosc 20 (6): 978-982, 2006
99.Demiroğulları B, Karabulut R, Demirtola A, Karabulut B, Göl IH, Aybay C, Symoens S, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N : A novel mutation in the vascular Ehlers-Danlos syndrome: a case presenting with colonic perforations. J Pediatr Surg 41 (8): e27-30, 2006
100.Özen IO, Ekingen G, Taşlıpınar MY, Bukan N, demiroğulları B, Karabulut R, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N: Effect of melatonin on healing of colonic anastomosis in a rat model of peritonitis. Eur Surg Res 39 (2): 122-127, 2007
104.Türkyılmaz Z, Karabulut R, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N : A new method for the removal of safety pins ingested by children. Ann Acad Med Singapore 36 (3): 206-207, 2007
106.Sönmez K, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Başaklar AC, Kale N: Clear cystic fluid in 107.hepatic hydatidosis does not rule out communication between cysts and the biliary system. Advances in Therapy 24 (2): 291-295, 2007
108.Başaklar AC: Yenidoğan ve Çocukların Acil cerrahi hastalıklarına yaklaşım 109.prensipleri. Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi Travma Dışı Aciller Özel Sayısı, Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3(15): 1-6, 2007
111.Başaklar AC: Yenidoğanın ürolojik acilleri. Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi Travma Dışı Aciller Özel Sayısı, Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3(15): 26-38, 2007
115.Moralıoğlu S, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Başaklar AC, Kale N: A child with a giant omental cyst. Acta Chir Belg 107 (6): 724-725, 2007
116.Demiroğulları B, Özen İO, Afşarlar C, Moralıoğlu S, Poyraz A, Sönmez K, Kale N, Başaklar AC: Congenital pouch colon associated with anorectal malformation: Report of 2 cases. J Pediatr Surg 42 (10): e13-16, 2007
117.Moralıoğlu S, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Afşarlar ÇE, Başaklar AC, Kale N: Çocukta nadir bir akut karın nedeni: Endometriotik kist. Gazi Medical Journal 18 (3): 139-141, 2007
118.Başaklar AC, Sönmez K, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Moralıoğlu S: An unusual case: a giant paraesophageal hiatal hernia with intrthorasic spleen, preduodenal vein, malrotation and left inferior vena cava. J Pediatr Surg 42(12): 23-25, 2007
120.Sönmez K, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen IO, Gülen S, Başaklar AC, Kale N: Association of tumor necrosis factor, interleukin-6 and cyclooxygenase pathway in lipopolysaccharide-induced intussusception. Eur J Pediatr Surg 18: 103-106, 2008
121.Karabulut R, Karakuş C, Hirfanoğlu İ, Turan Ö, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Önal EE, Atalay Y, Başaklar AC: Treatment of postoperative enterocutaneous fistulas with octreotide in two neonates. Eur J Pediatr Surg 18: 56-58, 2008
122.Karabulut R, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen İO, ağbancı B, Kale N, Başaklar AC: Ankyloglossia and effects on breast feeding, speech problems and mechanical /social issues in children. B-ENT 4: 81-85, 2008
123.Özen İO, Moralıoğlu S, Karabulut R, Bağbancı B, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Sönmez K, Başaklar AC: Cefoperazone induced gastrointestinal haemorrhage: a case report. Acta Chir Belg 108(6): 777-778, 2008
124.Türkyılmaz Z, Karabulut R, Bayazıt YA, Sönmez K, Köybaşıoğlu A, Yılmaz M, Kemaloğlu YK, Başaklar AC: Congenital neck masses in children and their embryologic and clinical features. B-ENT 4: 7-18, 2008
125.Sönmez K, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Karakuş SC, Başaklar AC: Bilateral ureteropelvic junction disruption in a 5-year-old boy. J Pediatr Surg 43: e35-37, 2008
126.Demiroğulları B, Özen İO, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Kale N, Başaklar 127.AC: Colonic motility and functional assessment of the patients with anorectal malformations according to Krickenberg consensus. J Pediatr Surg 43: 1839-1843, 2008
129.Türkyılmaz Z, Karabulut R, Sönmez K, Başaklar AC: A striking and frequent cause of premature thelarche in children: Foeniculum vulgare. J Pediatr Surg 43 (11): 2109-2111, 2008
130.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Gülbahar O, Poyraz A, Sancak B, Başaklar AC: Mitomycin C decreases the rate of stricture formation in caustic esophageal burns in rats. Surgery 145 (2): 219-225, 2009
131.Karabulut R, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karakuş SC, Başaklar AC: Delayed presentation of congenital diaphragmatic hernia with intrathoracic gastric volvulus. World J Pediatr 5 (3): 226-228, 2009
132.Sönmez K, Bahar B, Karabulut R, Gülbahar Ö, Poyraz A, Türkyılmaz Z, Sancak B, Başaklar AC: Effects of different suture materials on wound healing and infection in subcutaneous closure techniques. B-ENT 5: 149-152, 2009
133.Karabulut R, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Başaklar AC: Case report: Cola can lid ingestion in a 8-year-old boy. Hong Kong J Emergency Med 16(4): 265-266, 2009
134.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Kapısız A, Eser EP, Memiş L, Başaklar AC: A triton tumor mimicking sacrococcygeal teratoma. J Pediatr Surg 44: e5-e8, 2009
135.Pampal Demirtola AP, Özen İO, Demiroğulları B, Göl İH, Güçlü MM, Bukan N, Poyraz A, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: Apart from the other members of PDE inhibitors’ family enoximone does not enhance renal ischemic reperfusion injury. Renal Failure 31:971-976, 2009
136.Moralıoğlu S, Afşarlar ÇE, Özen İO, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: Mesane augmentasyonu sonrası nadir bir komplikasyon: Skrotal taş saptanan bir olgu. Türkiye Klinikleri J Med Sci 30(2): 772-774, 2009
137.Ozen IO, Moralioglu S, Afsarlar CE, Karabulut R, Demirogullari B, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Basaklar AC, Kale N: Review of Neonatal Inguinal Hernia Repairs: A Retrospective evaluation of 15 Years. Turkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 29 (4): 833-836, 2009
138.Özen İO, Afşarlar ÇE, Moralıoğlu S, Demiroğulları B, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N: İnce barsakta komplikasyonlarla birlikte tekrarlayan gastrik heterotopi: Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri J Med Sci 29(5): 1315-1319, 2009
139.Sönmez K, Önal E, Karabulut R, Turan Ö, Türkyılmaz Z, Hirfanoğlu İ, Kapısız A, Başaklar AC: A strategy for treatment of giant omphalocele. World J Pediatr 6(3): 274-277, 2010
140.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Başaklar AC: Resection of Blind Ending Bifid Ureter in Patient With Grade V Vesicoureteric Reflux. Acta Chir Belg 110:119-11, 2010
141.Karabulut R, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Önal E, Beken S, Türkyılmaz C, Kapısız A, Başaklar AC: Fokal intestinal perforasyon (FIP) ve nekrotizan enterokolit (NEK) ayırıcı tanısı ve peritoneal drenaj tedavisi. Turkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 30(1):333-8, 2010
142.Moralioglu S, Afsarlar CE, Ozen IO, Sonmez K, Turkyilmaz Z, Demirogullari B, Karabulut R, Basaklar AC, Kale N: A rare complication after augmentation cyctoplasty: A case report of scrotal calculi. Turkiye Klinikleri Tıp Bilimlerı Dergisi 30(2):772-74, 2010
143.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Demiroğulları B, Özen İO, Kapısız A, Kale N, Başaklar AC: Incarcerated Inguinal Hernia in Children. Hong Kong J Emerg Med 17(3): 244-249, 2010
144.Karabulut R, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Bağbancı B, Başaklar AC, Kale N: An in Vitro and in Vivo Evaluation of Tensile Strength and Durability of Seven Suture Materials in various pH and Different Conditions: an Experimental Study in Rats. Indian Journal of Surgery 72(5):386-90, 2010
145.Onal E, Turan O, Karabulut R, Hirfanoglu I, Turkyilmaz C, Sonmez K, Türkyılmaz Z, Kapısız A, Basaklar AC: Where should the Normal Position of the Umbilicus be in the Neonate? Eur J Pediatr Surg 20(5): 339-40, 2010
146.Karabulut R, Doğruman-Al F, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Demirel F, Sultan N, Başaklar AC: Dextranomer/Hyaluronic Acid Copolymer(Dx/HA) has no effect on bacterial growth in culture media with or without antibitic discs. International Med Journal Mal 9(2): 25-28, 2010
147.Moralioğlu S, Özen İO, Afşarlar Ç, Karabulut R, Demıroğullari B, Başaklar AC, Kale N: A rare cause of acute abdomen in children: an intrabiliary rupture of hydatid cyst. Turk J Gastroenterol 21(3):331-2, 2010
148.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Turan Ö, Önal EE, Aslan D, Başaklar AC: Our Experience of McKusick-Kaufman Syndrome Patients. Bratislava Medical Journal 112: 524-26, 2011
149.Karabulut R, Sonmez K, Turkyilmaz Z, Demirogullari B, Ozen IO, Demirtola A, Basaklar AC, Kale N: Negative appendectomy experience in children. Ir J Med Sci 180(1):55-58, 2011
150.Kapısız A, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Başaklar AC: Omental incarceration may cause hydrocele and this hydrocele confused simple or scrotal hydrocele. Hernia 15: 43-45, 2011
151.Kapisiz A, Karabulut R, Sonmez K, Turkyilmaz Z, Poyraz A Gulbahar O, Onal B, Ozbayoglu A, Basaklar AC: Stent Placement, Ballon and Cutting Ballon Dilatations effects on Stricture Formation in Caustic Esophageal Burns in Rats. Eur J Pediatr Surg 21: 258-262, 2011
152.Karakus SC, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Karabulut R, Sivri B, Ogur T, Yilmaz E, Basaklar AC: The effect of enalapril on renal resistive index, urine electrolyte levels and TGF-β1 levels of kidney tissues in rats with unilateral partial ureteropelvic junction obstruction. Eur J Pediatr Surg 21(16): 356-61, 2011
153.Demirogullari B, Yilmaz Y, Yildiz GE, Ozen IO, Karabulut R, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Basaklar AC, Kale N: Ostomy complicatıons in patients with anorectal malformations. Pediatr Surg Int 27(10): 1075-8, 2011.
154.Onal B, Coskun B, Karabulut R, Ilgit ET, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Basaklar AC: Interventional radiological retrieval of embolized vascular access device fragments. Diagn Interv Radiol 18 (1): 87-91, 2012
155.Turkyilmaz Z, Sonmez K, Karabulut R, Sen MC, Poyraz A , Oguz A, Basaklar AC: Extraskeletal Ewing's sarcoma of the mesocolon in a child. J Pediatr Surg 47(9):e1-3, 2012.
156.Sonmez K, Turkyilmaz Z, Demirogullari B, Karabulut R, Kale N, Basaklar AC: Our Experience in 105 Patients with Intussusception. S Afr J Surg 50: 37-39, 2012.
157.Can B, Malbora NU, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Sonmez K, Bulutay P, Basaklar AC: Giant fibroadenoma of the breast in an adolescent. Gazi Medical Journal 23:94-6, 2012
158.Karabulut R, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Başaklar AC: Nonoperative Management of Gunshot Injury of Abdomen in a 10-Year-Old Boy. Indian J Surg 75 (Supply):S166-S167, 2013
159.Altug E, Sonmez K, Turkyilmaz Z, Karabulut R, Gulbahar O, Yilmaz G, Ercin U, Basaklar AC: Effect of Ginger Extract on Liver Damage in Experimental Obstructive Jaundice Produced by Main Bile Duct Ligation. Acta Chir Belg 113:8-13, 2013
160.Guclu M, Demirogullari B, Barun S, Ozen IO, Karakus SC, Poyraz A, Serdar M, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Kale N, Başaklar AC: The Effects of Melatoninon Intestinal Adaptation in a Rat Model of Short Bowel Syndrome. Eur J PediatrSurg 24(2):150-7, 2014
161.Turkyilmaz Z, Kapisiz A, Sonmez K, Karabulut R, Basaklar AC: Obstructive Jaundice Resulted from Hydatid Cyst Of Pancreatic Head. Hippokratia 17(3); 281-3. 2013
162.Karabulut R, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Kumas G, Ergun SG, Ergun MA, Basaklar AC: Twenty-four genes are upregulated in patients with hypospadias. Balkan J Med Genetics 16; 39-44, 2013
163.Karabulut R, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Ozbayoglu A, Basaklar AC: An approximation technique for primary anastomosis (Gazi Method) in selected cases of long gap esophageal atresia. Prensa Med Argent 100: 1, 2014
164.Türkyılmaz Z, Karabulut R, Sonmez K, Kapisiz A, Sen MC, Basaklar AC: Yenidoğanin Antenatal Tanılı Koledok Kistleri. Gazi Medical Journal 25:29-31, 2014
165.Karabulut R, Turkyilmaz Z, Sonmez K Oktar SO, Kaya C, Kokurcan A, Oncu F, BasaklarAC: A very feasible alternative in patients with feeding difficulties from gastrostomy: Jejunal tube advanced through the gastrostomy. African Journal of Paediatric Surgery 12(2):119-21, 2015
166.Kaya C, Karabulut R, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Kulduk G, Gülbahar Ö, Köse F, Basaklar AC: Lycopene has reduced renal damage histopathologically and biochemically in experimental renal ischemia-reperfusion injury. Renal Failure 37(8):1390-5, 2015
167.Sen MC, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Karabulut R, Kaya Z, Yenicesu I, Gursel T, Basaklar AC: The Effect of Carbon Dioxide Insufflation Applied at Different Pressures and Periods on Thrombotic Factors. Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion 32(1):87-91, 2016
168.Karabulut R, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Seref K, Poyraz A, Oktar SO, Basaklar AC:
169.Comparison of preoperative ultrasonography and pathology results of patients undergoing appendectomy. Annals of Colorectal Research 4:2:e36712, 2016
170.Kose F, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Karabulut R, Poyraz A, Gulbahar O, Aral A, Damar C, Kaya C, Basaklar AC: The effect of Alfuzosin on Renal Resistive Index, Urinary Electrolytes and β2 Microglobulin levels and TGF ß-1 levels of Kidney Tissue in rats with Unilateral Ureteropelvic Junction Obstruction .Renal Failure Sep;38(8):1283-90, 2016
171.Sonmez K, Karabulut R, Turkyilmaz Z Kaya C, Pehlivan Y, Basaklar AC: For better orchiopexy, processus vaginalis should be dissected and a high ligation should be performed. Rambam Maimonides Medical Journal Jul 28;7(3). doi:10.5041/RMMJ. 10247, 2016
172.Karabulut R, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Ozbayoglu A, Pehlivan Y, Basaklar AC: Lucky Case: An unusual penetreting injury of the scrotum in an adolescent: traumatic implantation of a rebar. Gazi Medical Journa :27:25-26, 2016
173.Sonmez K, Karabulut R, Turkyilmaz Z, Turkyilmaz C, Isik B, Eryilmaz S, Seref K,
174.Ozcan E, Hosgoren GM, Basaklar AC: Our experience in two cases of type IV laryngotracheoesophageal cleft (LTEC) with a diagnosis of antenatal esophageal atresia. Pan Afr Med J. Feb 1; 26:55. doi: 10.11604/pamj.2017.26.55.10647, 2017
175.Gokalp N, Basaklar AC, Sonmez K, Turkyilmaz Z, Karabulut R, Poyraz A, Gulbahar
176.O: Protective effect of hydrogen rich saline solution on experimental ovarian ischemia reperfusion model in rats. J Pediatr Surg. Mar; 52(3):492-497. doi: 10.1016/j.jpedsurg. 2016.10.006, 2017
177.Turkyilmaz Z, Sonmez K, Karabulut R, Polat F , Yesil S, Eryilmaz S, Tairov V, Basaklar AC: Should Flexible Ureterorenoscopy be the First-line Treatment Option for Renal Calculi? Gazi Medical Journal 28:204-205, 2017
178.Karabulut R , Sonmez K , Turkyilmaz Z, Basaklar AC: Second Branchial Anomalies in Children and Literature Review. Gazi Medical Journal 28:232-234, 2017
179.Ozbayoglu A, Sonmez K, Karabulut R, Turkyilmaz Z, Poyraz A, Gulbahar O, Basaklar AC: Effect of polaprezinc on experimental corrosive esophageal burns in rats. Disease of Esophagus. 30(11):1-6. doi: 10.1093/dote/dox104, 2017
180.Turkyılmaz Z, Karabulut R, Sönmez K, Başaklar AC: Adolescents Who Underwent
181.Thyroid Surgeries for Thyroid Cancers and Masses. Hong Kong J Pediatr 22(3):137-43, 2017
182.Sonmez K, Turkyilmaz Z, Karabulut R, Basaklar AC: Ovarian masses in infant-juvenile age. Arch Argent Pediatr. Jun 1;116(3):e359-e364. doi: 10.5546/aap.2018.eng.e359, 2018
183.Karabulut R, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Basaklar AC: Conservative Treatment with Octreotide to Provide Early Recovery of Children with Esophageal Perforation. Thorac Cardiovasc Surg. Aug; 66(5):396-400, 2018
184.Sonmez K, Karabulut R, Turkyilmaz Z, Basaklar AC: Nonpalpabl testislerin orşiopeksisi sırasında prosesus vaginalis diseke edilmeli ve yüksek ligasyon yapılmalıdır. Androl Bul 20:45−48, 2018

BİLDİRİLERİ (Tarih Sırasına Göre)
1.Başaklar AC, Atayurt HF, Kansu E, Dündar H: Pektus ekskavatum deformitesi. VI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 25-27 Eylül 1986, Bursa.
2.Başaklar AC: Mezenter yokluğuna bağlı safra kesesi pitozisi ve taşsız kolesistit. VI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 25-27 Eylül 1986, Bursa.
3.Başaklar AC, Atayurt Hf, Kansu E: Çocuklarda alt sindirim sistemi kanamaları: 1089 olgu nedeniyle. VII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-12 Eylül 1987, Kayseri.
4.Başaklar AC: Çocuklarda kavernöz hemangioma bağlı masif sindirim sistemi kanaması: 2 olgunun takdimi. VII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 9-12 Eylül 1987, Kayseri.
5.Başaklar AC: Çocuklarda primer peptik ülser hastalığı. VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 9-12 Eylül 1987, Kayseri.
6.Başaklar AC, Atayurt HF, Kansu E, Dündar H: Hydatid cysts in children: A report of 77 cases. Mediterranean Surgical Meeting '87, 13-17 June 1987, İstanbul.
7.Başaklar AC, Kale N, Sönmez K: Orkidopeksi sırasında karşılaşılan teknik sorunlar. X. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eylül 1990, Diyarbakır.
8.Kale N, Başaklar AC, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B: Üreteroneosistostomi deneyimlerimiz. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 13, 6-9 Kasım 1991, Manavgat, Antalya.
9.Kale N, Başaklar AC, Günel E, Sönmez K: Polyorchidism: Nadir bir anomali. XI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 67, 6-9 Kasım 1991, Manavgat, Antalya.
10.Oğuz A, Başaklar AC, Göğüş S, Işık S, Ekmekçi A: Atnalı böbrek anomalisiyle birlikte olan ganglionöroblastom olgu sunumu. 2. Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi, 27-30 Nisan 1992, Ankara,.
11.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Baykaner K, Başaklar AC, Altın MA, Kale N : Ventriküloperitoneal şant'ın nadir bir komplikasyonu. XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım 1992, Kuşadası, İzmir.
12.Demiroğulları B, Sönmez K, Günel E, Başaklar AC, Altın MA, Kale N: Cerrahi enfeksiyonları sıklığı ve antibiotik profilaksisinin etkinliği : 307 olguluk prospektif bir çalışma. XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım 1992, Kuşadası, İzmir.
13.Günel E, Başaklar AC, Altın MA, Kale N: Akciğerde pleomorfik adenom. XII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım 1992, Kuşadası, İzmir.
14.Sönmez K, Başaklar AC, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Numanoğlu V, Konuş Ö, Dursun A, Altın MA, Kale N: Neovascularization of the testicle through spermatic vessels with omental pedicle flap. XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı sayfa 35, 9-13 Mayıs 1994, Marmaris.
15.Günel E, Sönmez K, Başaklar AC, Altın MA, Kale N: İnce barsağın pediküllü omentum flebi ile neovaskülarizasyonu. XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı s. 57, 9-13 Mayıs 1994, Marmaris.
16.Başaklar AC, Sönmez K, Dursun A, Altın MA, Kale N: What should be the correct term for duplicate exstrophy? XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26 - 30 Eylül 1995, Pamukkale.
17.Türkyılmaz Z, Başaklar AC, Sönmez K, Numanoğlu V, Ekingen G, Dursun A, Altın MA, Kale N: İntestinal iskemide anastomoz güvenilirliğinin pulse oksimetri ile değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Eylül 1995, Pamukkale.
18.Oğuz A, Karadeniz C, Ataoğlu Ö, Başaklar AC, Atahan L: Gazi üniversitesi çocukluk çağı Hodgkin-dışı lenfomalarda tedavi sonuçları. IX. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler 96 Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Bildiri Özetleri Kitapçığı s. 51, 21-23 Ekim 1996, Ankara,
19.Koç E, Türkyılmaz C, Atalay Y, Başaklar AC: Neonatal ovarian cyst with intestinal obstruction. The First Meeting of the Pediatric Endocrinology Mediterranian Study (PEMS) Group. Abstract Book p. 66, 18-21 May 1996, Antalya,
20.Bilen C, Karabulut R, Sönmez K, Dursun A, Tekin İ, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Başaklar AC, Kale N. Antimikrobiyal ajanların, doku iyileşmesine in vivo ve in vitro etkileri. 15. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB-57, 21-22 Temmuz 1997, İstanbul.
21.Demiroğulları B, Ekingen G, Sancak B, Bilgehan A, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Türközkan N, Başaklar AC, Kale N: Rat ince barsağında geçici iskemi sonrası erken ve geç dönemde süperoksid dismutaz değerlerinin karşılaştırılması. 15. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB-60, 21-22 Temmuz 1997, İstanbul.
22.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Demiroğulları B, Numanoğlu V, Ekingen G, Dursun A, Başaklar AC, Altın MA, Kale N: Assessment of anastomotic reliability with pulse oximetry in graded intestinal ischemia: An experimental study in dogs. 44th BAPS Congress. Abstract Book p. A53, 22-25 July, 1997, İstanbul
23.Sönmez K, Demiroğulları B, Türkyılmaz Z, Ekingen G, Dursun A, Bor V, Türközkan N, Başaklar AC, Kale N. Comparison of consequent small bowel anastomoses after transient ischemia: an experimental study in rats. 44th BAPS Congress. Abstract Book p. A52, 22-25 July, 1997, İstanbul
24.Sönmez K, Demiroğulları B, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Ceran C, Sancak B, Bukan N, Kale N, Başaklar AC: Effects Of PEG-SOD And pentoxyfilline on anastomoses established in the 24th hour of reperfusion. 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 45, 14-17 Ekim 1998, Belek, Antalya.
25.Demiroğulları B, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Ekingen G, Sancak B, Kale N, Başaklar AC: Comparison of superoxide dismutas (SOD) and myeloperoxidase (MPO) enzyme levels in consequent periods of reperfusion following intestinal ischemia. 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 44, 14-17 Ekim 1998, Belek, Antalya.
26.Özen O, Ekingen G, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Başaklar AC, Kale N: Seftriaksona bağlı psödolitiyazis olguları. 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P-85, 14-17 Ekim 1998, Belek, Antalya.
27.Sönmez K, Demiroğulları B, Türkyılmaz Z, Özen O, Ekingen G, Karabulut R, Kale N, Başaklar AC: Çocuklarda port implantastonuyla ilgili prospektif bir çalışma. 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P-64, 14-17 Ekim 1998, Belek, Antalya.
28.Ceran C, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Numanoğlu KV, Özen O, Karabulut R, Düzgün E, Dursun A, Başaklar AC: İnce barsak iskemi reperfüzyon hasarına bilirubinin etkisi. 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, S-50, 14-17 Ekim 1998, Belek, Antalya.
29.Numanoğlu KV, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Ceran C, Özen O, Karabulut R, Dursun A, Kale N, Başaklar AC: Deneysel testiküler torsiyon oluşturulan ratlarda pentoksifilinin kontralateral testis hasarında rolü. 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, S-22, 14-17 Ekim 1998, Belek, Antalya.
30.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Ekingen G, Özen O, Başaklar AC: Pulmoner ve total kolonik agenezinin eşlik ettiği bir anorektal malformasyon olgusu. 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P-4, 26-29 Eylül 1999, Kemer, Antalya.
31.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Demiroğulları B, Karabulut R, Kale N, Başaklar AC: Apandisit düşünülen olgularda laboratuar testlerinin tanısal değeri: Prospektif bir klinik çalışma. 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, TP-8, 26-29 Eylül 1999, Kemer, Antalya.
32.Özen O, Sönmez K, Ekingen G, Demiroğulları B, Türkyılmaz Z, Yenidünya S, Kale N, Başaklar AC: Deneysel testis torsiyonunda kontralateral testis hasarı üzerine amrinonun etkisi. 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P-22, 26-29 Eylül 1999, Kemer, Antalya.
33.Özen O, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Ekingen G, Demiroğulları B, Yenidünya S, Kale N, Başaklar AC: Deneysel testis torsiyonunda ipsilateral testis hasarı üzerine amrinonun etkisi. 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB-44, 26-29 Eylül 1999, Kemer, Antalya.
34.Ekingen G, Sönmez K, Özen O, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Ayayvacı S, Yenidünya S, Kale N, Başaklar AC: Deneysel intestinal iskemi reperfüzyon hasarı üzerine amrinonun etkisi. 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB-24, 26-29 Eylül 1999, Kemer, Antalya.
35.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Özen O, Karabulut R, Demiroğulları B, Kale N, Başaklar AC: Torakal kist hidatik: Kapitonaj gerekli mi? 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P-28, 26-29 Eylül 1999, Kemer, Antalya.
36.Demiroğulları B, Ünal S, Konuş Ö, Güven A, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N: Anorektal malformasyon nedeniyle ameliyat edilen hastaların geç dönemde fekal kontinans ve ek anomali açısından yeniden değerlendirilmesi. 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB-15, 26-29 Eylül 1999, Kemer, Antalya.
37.Demiroğulları B, Altuntaş B, Ünal S, Demirbağ S, Karabulut B, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N: Enürezisi olan ve olmayan fonksiyonel konstipasyonlu çocukların anorektal manometri sonuçlarının karşılaştırılması. 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB-36, 26-29 Eylül 1999, Kemer, Antalya.
38.Demiroğulları B, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Altuntaş B, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: A unique case: Colon interposition for esophageal stenosis in a patient with epidermolysis bullosa. First World Congress of The Pediatric Thoracic Disciplines. Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 68, 20-22 Nisan 2000, Çeşme, İzmir.
39.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Demiroğullari B, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N. Çocuklarda kasık fıtığı ne zaman ameliyat edilmeli?. 18.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB-38, 1-4 Ekim 2000, Kemer, Antalya.
40.Karabulut R ,Sönmez K, Sancak B, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen IO, Ekingen G, Candan S, Başaklar AC, Kale N: Bilateral renal iskemi reperfüzyon hasarına amrinon’un etkisi. 18.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P-3, 1-4 Ekim 2000, Kemer, Antalya.
41.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: Çocukluk çağı varikosel deneyimlerimiz.18.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB-36, 1-4 Ekim 2000, Kemer, Antalya.
42.Sönmez K, Demiroğulları B, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Öztürk G, Oğuz A, Başaklar AC, Kale N: Çocuklarda eksternal ve internal port implantasyonlarının karşılaştırılması. 18.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P-9, 1-4 Ekim 2000, Kemer, Antalya.
43.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Konuş Ö, Demiroğulları B, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: Akut apandisitte konvansiyel radyolojik bulgular. 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P-13, 1-4 Ekim 2000, Kemer, Antalya.
44.Karabulut R , Türkyılmaz Z, Sönmez K, Demiroğulları B, Başaklar AC, Kale N: Gelişme geriliğinin bir nedeni olarak yaygın karın içi kist hidatik enfastasyonu. 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P-32, 1-4 Ekim 2000, Kemer, Antalya.
45.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğullari B, Karabulut R, Numanoğlu VK, Başaklar AC, Kale N: 53 invajinasyon olgusu. 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P-45, 1-4 Ekim 2000, Kemer, Antalya.
46.Sönmez K, Demiroğulları B, Ekingen G, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N. Çocuklarda anal fissur tedavisinin Lidokain, EMLA ve Gliserintrinitrat (GTN) ile randomize, plasebo kontrollü olarak değerlendirilmesi. 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel sayısı SB-55, 7-11 Ekim 2001, Belek, Antalya.
47.Demiroğulları B, Sönmez K, Ünal S, Ertan B, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: Farklı protokollerle tedavi edilen konstipasyonlu çocukların anorektal manometri sonuçlarının karşılaştırılması: Prospektif, randomize klinik çalışma. 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel sayısı SB-54, 7-11 Ekim 2001, Belek, Antalya.
48.Başaklar AC: Pulmonary hydatid cysts in children: Is capitonnage advantageous? 17th Annual Meeting of the Egyptian Pedaitric Surgical Assocaition (EPSA) September 19-20, 2001, Cairo, Egypt
49.Karabulut B, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Sezer C, Sultan N, Başaklar AC, Kale N: The role of the greater omentum in experimental polipropylene meshgraft reconstruction of anterior wall defects on adhesions that develop between the meshgraft and intraabdominal organs in different conditions. 4th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons. Abstract Book s.103, 5-8 June, Çeşme, İzmir, 2002.
50.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Ertürk N, Başaklar AC, Kale N: Evaluation of a series of patients operated for adhesive intestinal obstructions. 4th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons. Abstract Book s. 119, 5-8 June, Çeşme, İzmir, 2002.
51.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: A series of patients treated conservatively for small intestinal intussusception associated with Henoch-Schönlein purpura. 4th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons. Abstract Book s. 103, 5-8 June, Çeşme, İzmir, 2002.
52.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Uluoğlu Ö, Başaklar AC, Kale N: A case of intrascrotal extratesticular Schwannoma. 4th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons. Abstract Book s.122, 5-8 June, Çeşme, İzmir, 2002.
53.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Sezer C, Başaklar AC, Kale N: Management of thyroglossal duct cysts in children. 4th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons. Abstract Book s. 123, 5-8 June, Çeşme, İzmir, 2002.
54.Karabulut R, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Yılmaz Y, Başaklar AC, Kale N: A case of intestinal amebiasis with a mortal course. Sixth International Congress of Tropical Pediatrics. Abstract Book s. 165, 26-30 September, 2002, Ankara-Turkey,
55.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Göl İH, Başaklar AC, Kale N: Conservative surgery in the treatment of hydatid cysts in children. Sixth International Congress of Tropical Pediatrics. Abstract Book s. 165, 2P-24, 26-30 September, 2002, Ankara.
56.Karabulut, B., Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Sezer C, Sultan N, Başaklar AC, Kale N: Deneysel karın ön duvarı defektlerinin polipropilen yama ile onarımında omentumun değişik koşullarda yama ile karın içi organlar arasındaki yapışıklıklara etkisi. 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, Cilt 16, SB-5, 15-19 Ekim, 2002, Mersin.
57.Sönmez K., Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Ertürk N, Başaklar AC, Kale N: Cerrahi tedavi gerektiren postoperative adezif intestinal obstrüksiyonlar. 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, Cilt 16, P-49, 15-19 Ekim 2002, Mersin.
58.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Sezer C, Başaklar AC ve Kale N. Çocuklarda Tiroglossal Kist Deneyimlerimiz. 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,.Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, Cilt 16, P-25, 15-19 Ekim, 2002, Mersin.
59.Karabulut R, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Yılmaz Y, Akyürek N, Başaklar AC, Kale N: Malt lenfomaya bağlı apandiks invajinasyonu: bir vaka sunumu ile literatür taraması. 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, Cilt 16, P-45, 15-19 Ekim, 2002, Mersin.
60.Karabulut R, Yılmaz Y, Türkyılmaz Z, Üzüm N, Başaklar AC, Kale N: Appendical intussusception associated with malt lymphoma: Case report with a brief review of the literature. Fourth Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons, 05-08 June,2002 Çeşme-İzmir, Abstract Book, 102PE22.
61.Karabulut R, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Yılmaz Y, Başaklar AC, Kale N. A case of intestinal amebiasis with a mortal course. Sixth International Congress of Tropical Pediatrics,26-30 September, 2002, Ankara-Turkey, Abstract Book,165, 2P-23.
62.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Göl İH, Başaklar AC, Kale N.Conservative surgery in the treatment of hydatid cysts in children. Sixth International Congress of Tropical Pediatrics, 26-30 September, 2002, Ankara-Turkey. Abstract Book,165, 2P-24.
63.Demiroğulları, B., Sönmez K, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Özen IO, Erdem A, Ünal S, Başaklar AC, Kale N: Intermittant assessment of patients with repaired anorectal malformations: Recovery of bowel and anorectal functions. Xth International Meeting of Pediatric Colorectal Surgery Club, Cascais-Portugal, 2003.
64.Demiroğulları B., Türkyılmaz Z, Karabulut R, Yılmaz Y, Göl IH, Sönmez K , Başaklar AC, Kale N: Kliniğimize koroziv madde alımı nedeniyle başvuran çocukların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Pediatrik Toraks Derneğinin İlkbahar Toplantısı (Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve Özofagus Striktürlerinin Tedavisi), Bildiri Özetleri Kitabı, 18-19 Nisan 2003. İzmir.
65.Demiroğulları B., Sönmez K, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Özen IO, Erdem A, Ünal S, Başaklar AC, Kale N: İlerleyen yaş ve uygun tedavi ile anorektal malformasyonlu çocukların fekal inkontinansındaki iyileşme: Barsak ve anorektal fonksiyonların karşılaştırılması: Prospektif klinik çalışma. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, Cilt 17, 67, SB-35, 8-10 Ekim, 2003 Şanlıurfa.
66.Demiroğulları B., Çırak MA, Poyraz A, Sönmez K, Külah C, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Yılmaz Y, Başaklar AC, Kale N: Ratlarda 72 saatlik açlık sırasında laktüloz ve laktitolün çekumdaki koliform bakteriler ve bakteriyel translokasyon üzerine etkisi. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, Cilt 17, 78, SB-46, 8-10 Ekim, 2003 Şanlıurfa.
67.Demiroğulları B., Poyraz A, Çırak MY, Sönmez K, Özen IO, Külah C, Karabulut B, Başaklar AC, Kale N: Osmolar ajanlardan laktüloz, sodyum fosfat ve polietilen glikolün klasik barsak temizliği sırasında çekumdaki koliform bakteriler üzerine etkisi: Ratlarda deneysel bir çalışma. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, Cilt 17, 80, SB-48, 8-10 Ekim, 2003 Şanlıurfa.
68.Türkyılmaz Z., Sönmez K, Moralıoğlu S, Karabulut R, Demirtola A, Demiroğulları B, Özen IO, Başaklar AC, Kale N: Apandisit tanısında sitokinlerin ardışık ölçümü”. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, Cilt 17, 130, P-11, 8-10 Ekim, 2003 Şanlıurfa.
69.Demiroğulları B., Yılmaz Y, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Yılmaz G, Bağbancı B, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N: Doğumsal ve sadece barsakta sınırlı fibromatozis: Çocuklarda sıradışı bir tıkanma nedeni. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, Cilt 17, 197, P-80, 8-10 Ekim, 2003 Şanlıurfa.
70.Türkyılmaz Z, Gülen Ş, Sönmez K, Karabulut R, Dinçer S, Başaklar AC, Kale N: Adolesan varikosellerinde artmış nitrik oksit metabolitlerinin lipid peroksidasyonu ile ilişkisi. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, 48, SB-15. 25, 8-10 Ekim, 2003 Şanlıurfa.
71.Yılmaz Y, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Erdem M, Yılmaz G, Erdem Ö, Başaklar AC, Kale N. Masif Over Ödemli 3 Olgunun Sunumu. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, 144, P-25, 8-10 Ekim, 2003 Şanlıurfa.
72.Göl İH, Yılmaz Y, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Başaklar AC, Kale N. Tedaviye dirençli Kala-Azar’da cerrahi yaklaşım. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, 254, P-137, 8-10 Ekim, 2003 Şanlıurfa.
73.Başaklar AC, Afşarlar Ç, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Bağbancı B, Demirtola A, Kale N: L-asparaginaz tedavisi sonrası pankreas psödokisti gelişen bir olgu. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı 18: (Suppl): 160, 8-11 Eylül 2004, Bursa.
74.Göl IH, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen O, Karabulut R, Yılmaz Y, Moralıoğlu S, Başaklar AC, Kale N: Deneysel testis torsiyonu oluşturulan ratlarda tek taraflı testis hasarı üzerine sidenafil sitratın (Viagra) etkisi. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı 18: (Suppl): 230, 8-11 Eylül, 2004, Bursa, p124.
75.Karabulut R, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen O, Başaklar AC, Kale N: Çocukluk çağı Meckel divertiküllerinin rezeksiyonunda yeni bir kriter. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı 18: (Suppl): 133, 8-11 Eylül, 2004, Bursa, p.27
76.Ekingen G, Bukan N, Sönmez K, Karabulut R, Demiroğulları, Başaklar AC, Kale N: Bakteriyel peritonitteki kolonik anastomoz iyileşmesine melatoninin etkisi. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı 18: (Suppl): 146, 8-11 Eylül, 2004, Bursa, p.40.
77.Yılmaz Y, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Gülen Ş, Karabulut R, Göl IH, Akça GÇ, Demiroğulları, Özen O, Başaklar AC, Kale N: Deneysel Escherichia coli ve candida albicans peritonitlerinde metilen mavisinin antioksidan etkisinin araştırılması. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı 18: (Suppl): 141, 8-11 Eylül, Bursa, 2004, p.35.
78.Özen O, Türkyılmaz Z, Karakuş SC, Demirtola, Karabulut R, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N: Özofagus atrezisi ve Morgagni hernisinin alışılmadık birlikteliği. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı 18: (Suppl): 271, 8-11 Eylül, 2004, Bursa, p165.
79.Kale N, Demiroğulları B, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Özen İO, Doğan İ, Başaklar AC: Intermittent assessment of patients with repaired anorectal malformations: Recovery of bowel and anorektal functions. 24. International Congress of Pediatrics, Cancun, Mexica, august 15-20, 2004.
80.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Gülen S, Demiroğulları B, Özen IO, Başaklar AC, Kale N: Role of nitric oxide and cyclooxygenase pathway in lipopolysaccharide-induced intussusception. World Congress of Pediatric Surgery June 22-27, Zagreb, Crotia, 2004.
81.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Demirtola A, Karabulut R, Poyraz A, Gülen S, Dincer S, Başaklar AC, Kale N: Mitomycin C prevents strictures in caustic esophageal burns in rats.World Congress of Pediatric Surgery, June 22-27, 2004, Zagreb, Croita.
82.Demirtola A, Demiroğulları B, Afşarlar ÇE, Özen İO, Karabulut R, Kaya Z, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N: Lösemi hastalarında komplikasyon oranları ve komplikasyonların kateter ömrüne etkisi açısından Hickman ve port kateterlerinin karşılaştırılması. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005, p.37
83.Özen İO, Bağbancı B, Karabulut R, Demiroğulları B, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N: Yeni bir vazovazostomi yöntemi. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005, p.11
84.Sönmez K, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen İO, Gülen Ş, Başaklar AC, Kale N: Lipopolisakkarit ile oluşturulan fare invajinasyon modelinde tümör nekroz faktörü, interlökin-6 ve siklooksijenaz yolu arasındaki ilişki. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005, p.16
85.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Bağbancı B, Başaklar AC, Kale N: İn vitro ve in vivo ortamlarda farklı pH koşullarında farklı sütür materyallerinin gerilme güçleri ve kalıcılığının karşılaştırıldığı ratlarda yapılan bir deneysel çalışma. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005, p.22
86.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Demiroğulları B, Özen İO, Moralıoğlu S, Başaklar AC, Kale N: Adolesan cerrahi meme lezyonlarında deneyimlerimiz ve literatür taraması. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005, p.27
87.Türkyılmaz Z, Güçlü MM, Karakuş SC, Karabulut R, Özen İO, Sönmez K, Gülen Ş, Başaklar AC, Kale N: Pelvik malign triton tümörü.23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005, p.28
88.Türkyılmaz Z, Karabulut R, Sönmez K, Demiroğulları B, Özen İO, Moralıoğlu S, Başaklar AC, Kale N: Adolesan varikosellerinde internal spermatik ve periferal ven inhibin B seviyelerinin karşılaştırılması. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005, p.38
89.Özen İO, Moralıoğlu S, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: Çocuklarda servikal kistik higromalar. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005, p.52
90.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen İO, Karabulut R, Bağbancı B, Başaklar AC, Kale N: Çocuklarda konjenital musküler tortikollis. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005, p.60.
91.Karabulut R, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Özen İO, Demiroğulları B, Güçlü MM, Başaklar AC, Kale N: Çocuklarda ikinci brankial anomaliler. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005, p.65
92.Moralıoğlu S, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Demiroğulları B, Özen İO, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: Çocuklarda mezenterik ve omental kistler. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005, p.77
93.Güçlü MM, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Karakuş SC, Moralıoğlu S, Özen İO, Gülen Ş, Başaklar AC, Kale N: Ailesel tiroglossal kanal kisti. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005, p.82.
94.Güçlü MM, Özen İO, Karabulut R, Karakuş SC, Başaklar AC, Kale N: Koroziv madde alan olgularda klinik sonuçlarımız. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Gaziantep, Kongre Kitapçığı, P45.
95.Demiroğulları B, Özen İO, Karabulut R, Demirtola A, Demirbağ S, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N: Opere anorektal malformasyonlu hastalarda idrar kontrolü ile spinal anomaliler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, 1-4 Ekim 2005, Marmaris.
96.Demiroğulları B, Demirtola A, Özen İO, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N: Anorektal malformasyonlu hastalarda ek genitoüriner sistem anomalilerinin gözden geçirilmesi: 15 yıllık klinik seri. 8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, 1-4 Ekim 2005, Marmaris.
97.Özen İO, Göl İH, Demirtola A, Karabulut R, Demiroğulları B, Bukan N, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N: İki taraflı böbrek iskemi/reperfüzyon hasarına enoksimonun etkisi. 8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, 1-4 Ekim 2005, Marmaris.
98.Moralıoğlu S, Afşarlar ÇE, Özen İO, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Başaklar AC, Kale N: Mesane augmentasyonu sonrası nadir bir komplikasyon: Skrotal taş gelişen bir olgu. 8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, 1-4 Ekim 2005, Marmaris.
99.Sönmez K, Bahar B, Karabulut R, Gülbahar Ö, Türkyılmaz Z, Sancak B, Başaklar AC: Effects of different suture materials on wound healing and infection in subcutaneous closure techniques. 15. Balkan Journal of Clinical Laboratory, September 4-7, Antalya, Turkey, 2007. pp.138
100.Sönmez K, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen İO, Demirtola A, Başaklar AC, Kale N: Çocuklarda negatif apendektomiler. 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2007, Çeşme, İzmir.
101.Türkyılmaz Z, Karabulut R, Sönmez K, Demiroğulları B, Özen İO, Karakuş C, Kale N, Doğan İ, Başaklar AC: Why do thyroglossal duct cysts recur? 10th Conference of The Baltic Association of Paediatric Surgeons, September 11-13, Kaunas, Lithuania, 2008, pp. 49.
102.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Demiroğulları B, Özen İO, Kapısız A, Kale N, Başaklar AC: Incarcerated inguinal hernia in children: Could it be prevented? 10th Conference of The Baltic Association of Paediatric Surgeons, September 11-13, Kaunas, Lithuania, 2008, pp. 50.
103.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Bağbancı B, Başaklar AC, Kale N: An in vitro and in vivo evaluation of tensile strength and durability of seven suture materials in various pH and different conditions at experimental study in rats. 10th Conference of The Baltic Association of Paediatric Surgeons, September 11-13, Kaunas, Lithuania, 2008, pp. 51.
104.Sönmez K, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen İO, Demirtola A, Kale N, Başaklar AC: An in vitro and in vivo evaluation of tensile strength and durability of seven suture materials in various pH and different conditions at experimental study in rats. 10th Conference of The Baltic Association of Paediatric Surgeons, September 11-13, Kaunas, Lithuania, 2008, pp. 51.
105.Sönmez K, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Karakuş SC, Başaklar AC: A rare case: Bilateral ureteropelvic junction disruption in a 5-year-old boy after car accident. 10th Conference of The Baltic Association of Paediatric Surgeons, September 11-13, Kaunas, Lithuania, 2008, pp. 52.
106.Karabulut R, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen İO, Demirtola A, Kale N, Başaklar AC: Negative appendectomy in children: Misdiagnosis or benefit? 10th Conference of The Baltic Association of Paediatric Surgeons, September 11-13, Kaunas, Lithuania, 2008, pp. 53.
107.Karabulut R, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karakuş SC, Başaklar AC: Report of a case: gastric volvulus associated with diaphragmatic hernia and intrathoracic spleen: a delayed presentation. 10th Conference of The Baltic Association of Paediatric Surgeons, September 11-13, Kaunas, Lithuania, 2008, pp. 54.
108.Karabulut R, Doğruman-Al F, TürkyImaz Z, Sönmez K, Demirel F, Sultan N, Başaklar AC: Effects of dextranomer/hyaluronic acid copolymer(dx/ha) on antibiotic discs and microorganisms in in - vitro conditions. 14th Congress of the Hungarian Association of Pediatric Surgeons with International Participation, September 10-12, 2009 ,Lake Balaton, Hungary. Abstract Book, 105,P15
109.Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Gülbahar Ö, Poyraz A, Sancak B, Başaklar AC: Mitomycin c decreases the rate of stricture formation in caustic esophageal burns in rats. 14th Congress of the Hungarian Association of Pediatric Surgeons with International Participation. September 10-12, 2009, LakeBalaton, Hungary. Abstract Book, 106, P16.
110.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Karabulut R,Kapısız A, Eser E, Memiş L, Başaklar AC: A triton tumor mimicking sacrococcygeal teratoma, 14th Congress of the Hungarian Association of Pediatric Surgeons with International Participation, September 10-12, 2009 ,Lake Balaton, Hungary. Abstract Book, 107, P17
111.Karabulut R, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Kapısız A, Başaklar AC: Yenidoğanın Antenatal Tanılı Koledok Kisti.18. Ulusal Neonatoloji Kongresi “21-24 Nisan 2010 Bodrum Princess Otel, Muğla. EPS312.
112.Sönmez K, Türkyılmaz Z, Karabulut R, Kapısız A, Eser EP, Memiş L, Başaklar AC: Sakrokoksigeal teratomu taklit eden triton tümör.18. Ulusal Neonatoloji Kongresi “21-24 Nisan 2010 Bodrum Princess Otel, Muğla.EPS176.
113.Sonmez K, Turkyilmaz Z, Karabulut R, Basaklar AC: Resection of Blind Ending Bifid Ureter in Patient With Grade V Vesicoureteric Reflux. 10. Danube Symposium Pediatric Surgery, November 26-28, 2010, Vienna, Austria. p2
114.Karabulut R, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Başaklar AC: Nonoperative Management of Gunshot Injury of Abdomen in A 10-Year-Old Boy. 10. Danube Symposium Pediatric Surgery, November 26-28, 2010, Vienna, Austria. p1
115.Türkyılmaz Z, Kapısız A, Sönmez K, Karabulut R, Başaklar AC: Obstructive Jaundice Associated With A Primary Hydatid Cyst Of the Head of Pancreas. 10. Danube Symposium Pediatric Surgery, November 26-28, 2010, Vienna, Austria .p3
116.Sonmez K, Turkyilmaz Z, Karabulut R, Can B, Kose F, Basaklar AC: Different Surgical Ovarian Masses In Children. 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons with International participation, Riga, Latvia, May 17-19, 2012. PO.21. Absract book P74
117.Basaklar AC, Kaya C, Karabulut R, Sonmez K, Turkyilmaz Z: Omental Incarceration May Cause Hydrocele And This Hydrocele Confused Simple or Scrotal Hydrocele. 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons with International participation, Riga, Latvia, May 17-19, 2012. PO.23. Absract book P76
118.Karabulut R, Sonmez K, Turkyilmaz Z., Demirogullari B, Ozen IO, Guclu M, Basaklar AC, Kale N: Relationshıp Between Foreign Body Ingestions And Culture. 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons with International participation, Riga, Latvia, May 17-19, 2012. PO.38. Absract book P91
119.Turkyilmaz Z, Sen MC, Sonmez K, Karabulut R, Poyraz A, Oguz A, Basaklar AC: The First Case Of Extrasceletal Ewing's Sarcoma Of The Mesocolon In A Child. 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons with International participation, Riga, Latvia, May 17-19, 2012. PO.47. Absract book P101
120.Karabulut R, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Demirogullari B, Ozen IO, Poyraz A, Basaklar AC, Kale N. Effects of Propylthiouracil(PTU) on Testicular Tissue in Undescended Testes in Newborn Rats. 3. International Pediatric Urology Workshop- Sindh Institute of Urology and Transplantation, SIUT-Karachi- Pakistan, 28-31 March-2012.
121.Sonmez K, Turkyilmaz Z, Karabulut R, Gol IH, Basaklar AC, Kale N: Unusual Localization Of Hydatid Cyst. 3. International Pediatric Urology Workshop-Sindh Institute of Urology and Transplantation, SIUT-Karachi- Pakistan, 28-31 March-2012
122.Turkyilmaz Z, Karabulut R, Sonmez K, Demirogullari B, Ozen IO, Moralioglu S, Karakus C, Basaklar AC, Kale N: Inhibin B levels in Peripheral Vein do not Correlate with Inhibin B Levels in the Spermatic Vein in Adolescents with Varicocele. 3. International Pediatric Urology Workshop-Sindh Institute of Urology and Transplantation, SIUT-Karachi- Pakistan, 28-31 March-2012
123.Kapisiz A, Karabulut R, Sonmez K, Turkyilmaz Z, Poyraz A, Gulbahar O, Onal B, Ozbayoglu A, Basaklar AC: Stent placement, ballon and cutting ballon dilatations effects on stricture formation in Caustic Esophageal Burns in rats Ankara, Turkey. 4th World Congress of the World Federation of Associations of Pediatric Surgeons, Berlin October 13th – 16th, 2013, Best Poster Session Sözel Sunum 004 - PA
124.Altin M, Turkyilmaz Z, Karabulut R, Sonmez K, Eryilmaz S, Tairov V, Basaklar AC: Seton placement for fistula-in an1o: a three-case study in children., WOFAPS 2016, WASHİNGTON,OCTOBER 8-11, 008 - PA
125.Gokalp N, BasaklarAC, Sonmez K, Turkyilmaz Z, Karabulut R, Poyraz A, Gulbahar Ö: Protective Effect of Hydrogen Rich Saline Solution on Experimental Ovarian Ischemia Reperfusion Model in Rats WOFAPS 2016, WASHİNGTON,OCTOBER 8-11, 369 - PA
126.Karabulut R, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Basaklar AC: Conservative treatment with octreotide provived early recovery and reduce to hospital stay in esophageal perforation in children WOFAPS 2016, WASHİNGTON,OCTOBER 8-11, 068 - PA
127.Eryilmaz S, Karabulut R, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Seref K, Poyraz A, Oktar SO, Basaklar AC: Comparison of preoperative ultrasonography and pathology results of patients undergoing appendectomy WOFAPS 2016, WASHİNGTON,OCTOBER 8-11, 080 - PA
128.Sonmez K, Turkyilmaz Z, Karabulut R, Can B, BasaklarAC: Different Surgical ovarian masses in children and adolescents WOFAPS 2016, WASHİNGTON,OCTOBER 8-11, 093 - PA
129.Turkyilmaz Z, Karabulut R, Sonmez K, Basaklar AC: Children who underwent thyroid surgeries for thyroid cancers and masses WOFAPS 2016, WASHİNGTON,OCTOBER 8-11, 463 - PA
130.Kose F, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Karabulut R, Poyraz A, Gulbahar Ö, Aral A, Damar Ç, Kaya C, Basaklar AC: The effect of Alfuzosin on Renal Resistive Index, Urinary Electrolytes and β2 Microglobulin levels and TGF ß-1 levels of Kidney Tissue in rats with Unilateral Ureteropelvic Junction Obstruction. WOFAPS 2016, WASHİNGTON,OCTOBER 8-11, 367 - PA
131.Ozbayoglu A, Sonmez K, Karabulut R, Turkyilmaz Z, Poyraz A, Gulbahar Ç, Basaklar AC: Effect of polaprezinc on experimental corrosive esophageal burns in rats WOFAPS 2016, WASHİNGTON,OCTOBER 8-11
132.Muradi T, Sonmez K, Turkyilmaz Z, Karabulut R, Polat F, Basaklar AC: Our Experience of Operated Pediatric Ureteropelvic Junction Obstruction Patients. The 6th World Congress of the World Federation of Associations of Pediatric Surgery.1-4 November 2019 Doha-Katar
Medicana International Ankara

Adres:

Söğütözü Mah. 2176. Cad. No.3 06520 Söğütözü/Ankara

Telefon: 0312 292 92 92
Çağrı Merkezi: 0850 460 6334