Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Tıp Fakültesiİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991-1997
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi1998-2003
Çocuk EndokrinolojisiGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi2006-2010
Mesleki Deneyim
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları1998-2003
Kırşehir Kaman Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet)2003-2004
T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü2004-2005
T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi2005-2006
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı2006-2010
Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı2010-2011
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü (Mecburi Hizmet)2011-2012
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı2012-2014
Tıbbi İlgi Alanları

Normal büyümenin izlenmesi
Büyüme geriliğinin erken tesbiti
Ergenlik dönemi izlemi
Obezite (şişmanlık) tanı ve tedavisi
İnsülin direnci tanı ve tedavisi
Diyabet (Şeker hastalığı)tanı ve tedavisi
Tip 1 Diyabet
İnsülin pompa uygulanması
Tip 2 Diyabet