Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi 2017
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim
Özel Fatih Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 2018
Özel Medipark Tıp Merkezi Ankara 2018-2019
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar