Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1995-2002

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 2005-2011

Mesleki Deneyim

Uşak ili Sivaslı ilçesi Ağaçbeyli Sağlık Ocağı Tabibi, 2002-2005

Askerlik Hizmeti: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Revir Tabipliği, Eski Foça-İzmir, 2003-2004

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, 2005-2011

Mecburi Hizmet Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, 2011-2013

Balıkesir Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, 2013-2016

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, 2016-2018

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 2018-2019

Medicana International İstanbul Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, 2019-Halen

Tıbbi İlgi Alanları

Koroner Arter By-pass Cerrahisi

Kalp Kapak Cerrahisi

Karotis Arter Cerrahisi

Abdominal Aorta Cerrahisi

Periferik Arter Cerrahisi

Venöz Yetmezlik, Varis Cerrahisi, Skleroterapi, Lazer Uygulamaları

Lenfödem, Lipödem Tedavisi

Vasküler Malformasyonlar