Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Çukurova  Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017
Mesleki Deneyim
Nevşehir Devlet Hastanesi 2017-2020