Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1995
Mesleki Deneyim
Elazığ SSK Hastanesi Genel Cerrahi, 1995-2004
Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, 2004-2016
Tıbbi İlgi Alanları

Safra Kesesi
Karın Ağrıları
İnguinal ve Umblikal Herniler
Tiroid Cerrahisi
Pilonidal Sinüs
Anal Bölge Hastalıkları