Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi-1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi-1995
Mesleki Deneyim
1995-2004 Elazığ SSK Hastanesi Genel Cerrahi
2004-2016 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Safra Kesesi, Karın ağrıları, inguinal ve umblikal herniler, tiroid cerrahisi, pilonidal sinüs, anal bölge hastalıklarır.

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


1-Kobaylarda akut kolesistit tedavisinda ginglo biloba ve diklofenak sodyumun karşılaştırılması
2-Koledok yaralanmalarında bersak serozası ile tamir sonuçları- experimental
3-Akut volvulus olgularında rijit kolonoskopinin yeri ve önemi-derleme
4-Akut apandisit olgularında appendixin yerleşim yeri-prospektif