Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2005
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2010
Mesleki Deneyim
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroradyoloji Bilim Dalı 2015-2016

Maltepe Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı 2012-2015

Lüleburgaz Devlet Hastanesi 2010-2012