Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015
Mesleki Deneyim
• VM Medical Park Hastanesi (Bursa)....……………………………………………(08/2019-12/2019)
• İzmir Torbalı Devlet Hastanesi…………………………………………………………...(2018-2019)
• Muş Devlet Hastanesi…………………………………………………………………….(2015-2018)
(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)
• Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü……(2011-2015)
(Araştırma Görevlisi)
• Muğla Devlet Hastanesi , Başhekim Yardımcılığı……………………………………….(2007-2011)
(Yoğun Bakım Ünitesi – Acil Servis)
(Evde Sağlık Merkezi Kurulması ve Sorumlu Hekimliği)
• 112 Acil Sağlık Hizmetleri………………………………………………………...…….(2002-2007)
• Muğla 1 No’ lu Sağlık Ocağı……………………………………………………............(2001-2002)
• Tortum Sağlık Ocağı………...…………………………………….………………...…..(2001-2002)
(Pratisyen Hekim)
Tıbbi İlgi Alanları

• İlk Yardım Eğitmeni
• Temel Yaşam Desteği
• Travma – Resusitasyon
• Toksikolojide Temel İlkeler ve Acil Tedavi Yaklaşımları
• Acil Hekimliği Sertifika Programı Temel Eğitim Modülü
• Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı
• Çocuk Yoğun Bakım Temel Eğitim

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


TEZ-YAYIN
• Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerin Taburculuk Sonrası Büyümeleri
• Preterm ve Term Yenidoğan Anne Sütlerinin Mg, Zn ve Cu Düzeylerinin Değerlendirilmesi
• Comparison of Changes in Breast Milk Macronutrient Content During the First Month in Preterm and Term Infants