Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Fatih Üniversitesi Psikoloji 2015
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Klinik Psikoloji 
Mesleki Deneyim

Bezmialem Vakıf üniversitesi Tıp fakültesi hastanesi psikiyatri bölümü 1 ay staj eğitimi (2013)

İzmir Katip Çelebi üniversitesi Atatürk eğitim araştırma hastanesi Psikiyatri Bölümü 1 ay staj eğitimi (AMATEM) (2013)

İzmir Katip Çelebi üniversitesi Atatürk E.A. Hastanesi Psikiyatri Bölümü 1 ay staj eğitimi (2014)

İzmir Katip Çelebi üniversitesi Atatürk E.A. Hastanesi Psikiyatri Bölümü 1 ay staj eğitimi (2016)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe E.A. Hastanesi Psikiyatri Bölümü 3 ay staj eğitimi (2018)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe E.A. Hastanesi Psikiyatri Bölümü 3 ay staj eğitimi (2019)

Tıbbi İlgi Alanları

Bireysel Psikoterapi

Depresyon

Kaygı Bozuklukları

Obsesif/Kompulsif Bozukluk

Beslenme ve yeme bozuklukları

Kişilik bozuklukları

İnternet ve Oyun bağımlılığı

Özgüven Sorunu,

Uyku ve İştah Sorunları,

Kişilerarası İlişkilerde Yaşanan Problemler

Sosyal Hayat ile Uyum Sorunları

Geçmiş Olumsuz Yaşantı ve Deneyimler (Travma)

Psikolojik Temelli Fiziksel Şikayetler

Davranış Sorunları,

Öfke Kontrol Problemleri

İlişki sorunları (Sevgili ve eşle yaşanan sorunlar-boşanma- terkedilme)

Hayata dair sorunlar (İş hayatı sorunları-çatışmalar)

Kendimizle ilgili memnuniyetsizlikler (Kıskançlık-kendini eleştirme-değersizlik/sevilmezlik duyguları)

Özellikli İşlem

UYGULANAN TESTLER

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Bilimsel Yayınlar


Ulusal araştırma makaleleri

MALAS EM. (2019). Ruhsal Bozukluklara Karşı Stigma-Derleme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (1):1170-1188.

MALAS EM, KIRPINAR İ. (2019). Psikoloji Bölümü Öğrencileri ile Tarih ve Edebiyat Bölümü Öğrencileri Arasında Ruhsal Bozukluklara İlişkin Tutum ve İnançların Karşılaştırılması. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 4 (2): 101-114.

ULUSAL Kongre sözlü bildiri ve posterleri

MALAS EM, KIRPINAR İ. (2019). Psikoloji Bölümü ile Başka Bölüm Öğrencileri Arasında Ruhsal Bozukluklara İlişkin Tutum ve İnançların Karşılaştırılması. 7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi. 9-12 Mayıs 2018, Burdur. (Sözlü Bildiri)

Malas. EM, Arıkan S., (2019). Kişilerarası ilişki duyarlılık ve yalnızlık düzeyinin sosyal medya kullanımdaki rolü. II. Uluslararası Multidisipliner Akademk Çalışmalar Sempozyumu. 16-17 Kasım 2018, İstanbul. (Sözlü Bildiri)

ULUSLARASI Kongre sözlü bildiri ve posterleri

Malas EM., Arıkan S., (2019). Interpersonal Sensitivity, Loneliness and Impulsivity as Predictors of Smart Phone Addiction Amnong University Students. XVI EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHOLOGY, 813-813. July 2-5 2019, Moscow, RUSSIA (Oral Presentation)

VERDIĞI GRUP EĞITIMLERI

Uygulayıcı olarak; Lise Öğrencilerine yönelik sınav kaygısı ve stresi ile başa çıkma grup oturumları (6 hafta). İdeal Bilge Gençlik Spor ve İzcilik Klübü Derneği. Mart-Nisan 2018, İstanbul.

Uygulayıcı olarak; Üniversite Öğrencilerinde stresle Başetmede farkındalık temelli yaşantı grubu (8- Hafta). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi. Ekim-Kasım 2018, İstanbul.