Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1987
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995
Mesleki Deneyim
Tokat Erbaa Devlet Hastanesi     
Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

1. Vasfi Kaynar, Refiye Koşanoğlu, Yavuz Bozkurt, Cengiz Uzun. Enteropatojen Escherichia coli’lerin neden oldukları ishaller ve antibiyotiklere duyarlılıkları. KLİMİK Derg 1991; 4; 24-26.

2. Vasfi Kaynar, Refiye Koşanoğlu, Yavuz Bozkurt, Cengiz Uzun. Enteroinvazif Escherichia coli’lerin ishal olgularındaki yeri ve antibiyotiklere duyarlılıkları