Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1999
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 2005
Mesleki Deneyim
Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Cerrahisi (Doç.Dr.), 2017-Halen
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi (Doç.Dr.), 2015-2017
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı (Doç.Dr.), 2012-2014
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı (Yrd.Doç.Dr), 2005-2012
Tıbbi İlgi Alanları

Akciğer Kanseri Cerrahisi
Aşırı Terleme Cerrahi Tedavisi
Plevra Hastalıkları Cerrahisi
Toraks Travmaları Tedavisi
Koah Bronkoskopik Tedavisi
Kist Hidatik Cerrahisi
Göğüs Duvarı Tümörleri Cerrahisi
Enfeksiyöz Akciğer Hastalıkları Cerrahisi
Diyafram Cerrahisi
Mediasten Cerrahisi