HEKİMLERİMİZ


Medicana Sağlık Grubu Hastaneleri, Tüm Branşlarda SGK Anlaşmalıdır.

+A A-

Uzm. Dr. Esin Oğul Çeliker

Ad Soyad
Esin Oğul Çeliker
Unvan
Uzm. Dr.
Tıbbi Birim
Göğüs Hastalıkları
Şube
MEDICANA INTERNATIONAL ISTANBUL
Telefon
0212 867 75 00
E-Posta
eogul@medicana.com.tr
E-RANDEVU
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1989
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi / 1994
Mesleki Deneyim
Medicana International İstanbul Hastanesi / 2014-
Özel Muayenehane / 2013-2014
Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Psikoterapi Enstitüsü / 2012-2015
T.C. Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Esenyurt Devlet Hastanesi / 2010-2012
Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Uzman Doktor ( Başasistan ) / 1998-2010
T.C. Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Uzman Doktor ( Başasistan ) / 1994-1998
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
1-Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesin’de 1995-1997 yılları arasında yatan Tbc olgularında primer ve seconder direnç oranları.Oğul Çeliker E.,Gür A.,Özdemir A.,Kanmaz D.,Kiraz R.,Çamsarı G.,Barcan F. Solunum Hastalıkları cilt 10, Sayı: 3 s238-245. Eylul 1999.
2-Primer akciğer kanserli olgularımızın değişik yönlerden değerlendirilmesi .Çeliker Oğul E.,Gür A.,Kanmaz D,Karaöse F.,Kiraz R,Barcan F.,Çamsarı G.xx1.Ulusal Türk Tbc ve Göğüs Hastalıkları Kongresi 17-19 Ekim 1996 Marmaris. 1997; 403-409
3-Diffüz Akciğer lezyonlarında transbronşial biopsinin tanı değeri. Çeliker Oğul E.,Gür A., R,Barcan F.,Çamsarı G.SolunumHastalıkları 1999;10:259-62.
4-Akciğer Kanserlerinde Bronkoskopik iğne aspirasyonunun Tanı değeri. Çeliker Oğul E.,Ortaköylü G.,Çetin S.,Tuncay E.,Barcan F.,Çamsarı G Solunum 1996;20:853-8
5-Bronş kanserinde Hücre tipi Toraks BT ve Bronkoskopi bulguları arasındaki ilişki.Çeliker Oğul E.,Gür A.,Özdemir A.,Karaköse F.,Barcan F.,Çamsarı G. Toraks Derneği 1. yıllık kongresi 6-10 Mayıs 1996 –Nevşehir
6-Solunumsal allerjenlerin tanısında nasal provokasyon testinin Tanı Değeri. Karaköse F.,Barcan F.,Çamsarı G.,Gür A.,Çeliker Oğul E.SAD:XXIV.Ulusal Kongresi 8-11 Haziran Lütfü Kırdar Kongre Sarayı.
7-Trakeobronkomegali .Çeliker E.,Çapan N.,Atikcan Ş., ve ark.1991.Solunum Hastalıkları Dergisi 2:890-895
8-Bir Tbc hastasında tedavi sırasında ortaya çıkan bilateral pnomotoraks. Özkara Ş.,Şipit T.,Çeliker E.,Taştepe İ.,Örüç O., Tüberküloz-Toraks43(4).213-217
9-Endobronşial Tüberküloz (13 olgu analizi).Gür A.,Oğul Çeliker E.,Barcan F.,Ercan E.,Kanmaz D.,Yavaşoğlu G.,Çamsarı G. Türkiye Solunum Arastırmaları DerneğiXXIV.ulusal kongresinde sunuldu.Haziran 1997 İstanbul
10-Pulmoner arteriyel Hipertansiyonda Yeni Tedavi yaklaşımları. Levent Kart,Esin Oğul.Cilt 8 Özel Sayı. 2010
11-Pott hastalığı(4 olgu nedeniyle) .Uzun A.,Çetin S.,Oğul Çeliker E.,Evyapan F.,Barcan F.,Çamsarı G.Solunum 202;859-866,Haziran 1996,İstanbul
12-Pulmoner Aspergillomalar(7 olgu nedeniyle) .Kanmaz D.,Gür A.,Çamsarı G.,Barcan F.,Oğul Çeliker E.,Özdemir A. Toraks DErneği 1. Yıllık kongresinde sunuldu Nevşehir 1996.
13-Behçet Hastalığında Pulmoner tutulum (7 olgu nedeniyle).Çamsarı G.,Gür A.,Oğul Çeliker E.,Barcan F.,Özdemir A.,Kanmaz D., Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresinde sunuldu.
14-Bir Tbc hastasında tedavi sırasında ortaya çıkan bilateral pnomotoraks. Özkara Ş.,Şipit T.,Çeliker E.,Taştepe İ.,Örüç O., Tüberküloz-Toraks43(4).213-217
15-Tüberküloz Tenosinoviti nadir bir kronik enfeksiyon .Erinç A,Kart L.,Kebanlı F.,İçten S.,sanisoğlu B.,Çeliker Oğul E.,Karaköse F. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi 5-9 Mayıs 2010 Lütfü Kırdar Kongre Sergi Sarayı .İstanbul
16-Bronşial Karsinoid Tümörler (6 olgu nedeniyle) .Gür A.,Kanmaz D.,Oğul Çeliker E.,Özdemir A.,Yavaşoğlu G., Barcan F.,XXI.Ulusal Türk Tüberkülozve Göğüs Hastalıkları Kongre Kitabı s.455-465 Ekim 1996 Marmaris.


Medicana International İstanbul

Adres:

Beylikdüzü Cd. No: 3, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

Telefon: 0212 867 75 00
Çağrı Merkezi: 0850 460 6334