Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1999
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Heybeliada Sanatoryumu Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / 2005
Mesleki Deneyim
Özel Medicana İnternational İstanbul Hastanesi, Göğüs Hastalıkları / 2008-
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları A.D. Araştırma Görevlisi Dr. / 2006-2008
Centre Chirurgical Marie Lannelongue (Girişimsel Bronkoskopi stajı) (3 ay), Uzman doktor / 2005-2006
Adıyaman Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Uzman Doktor / 2005-2006
Akademik Deneyim
Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yardımcı Doçent Doktor / 2017-2018
Istanbul Aydın Ünıversıtesı/Saglık Hızmetlerı Meslek Yüksekokulu/Tıbbı Hızmetler Ve Teknıkler Bölümü), Öğretim Görevlisi Doktor / 2014-2015
Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Bronkoskopi
Akciğer kanseri
Astım
KOAH
Pulmoner Emboli
Pulmoner Hipertansiyon

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


* Inan N., Arslan A., Akansel G., Arslan Z., Eleman L., Demirci A., "Diffusion-weighted MRI in the characterization of pleural effusions", Diagnostic and Interventional Radiology , 13-18 pp., 2009.
* Cimen N.O., Arslan Z., Saygı A., Ocak K., Babacan F., Kurutepe M., "Radiometric vs agar proportion methods for assessing ethionamide resistance and its clinical effects in multidrug-resistant tuberculosis", International Journal of Tuberculosis and Lung Diseases , 907-913 pp., 2009.
* Dündar D., Sayan M., Arslan Z., Tamer G.S., Dündar M., "’’Routine Using Pattern and Performance of Diagnostic Tests for Tuberculosis on a University Hospital", The American Journal of the Medical Sciences , 244-248 pp., 2010, DOI: 10.1097/MAJ.0b013e3181cbfe40
* Arslan Z., Bıyıklı M., Yıldız K., Çetinarslan B., Ilgazlı A., "Dispnea After Appendektomy Operation", Balkan Medical Journal, 205-208 pp., 2010 , DOI: 10.5174/tutfd.2008.00622.1
* Arslan Z., Ilgazlı A., Bakır M., Yıldız K., Topçu S., "Mediastinal Lenfadenopati Değerlendirmesinde İğne Aspirasyonu: Körleme mi, Ultrason ile mi?",Tüberküloz ve Toraks Dergisi, TUBTORAKS , 153-157 pp., 2011.
* Fayda M., Ilgazlı A., Arslan Z., Aksu G., Yıldırım A., "Argon plasma koagülasyon sonrası 3 boyutlu endobronşiyal brakiterapi", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi , 665-668 pp., 2012.
* Arslan Z., Ilgazlı A., Etiler N., Hamzaoğlu O., "Prevalence of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Kocaeli: An Industrialised City in Turkey",
Balkan Medical Journal, false pp., 2013, DOI:10.5152 / balkanmedj.2013.8042
** Ketenci, Z.B., Yurteri, G., Damcı, T., Ketenci, B., Sarac, S., Arslan, Z., Demiröz, F., ’’Relation between Type of Obesity and Pulmonary Funtion Test Abnormalities’’. 14th ERS Annual Congress, P2122, Glasgow, İngiltere, Eylül, 2004.
** Arslan, Z., Ozışık, N., Oruc, O., Sarac, S., Yurteri, G., Demiröz, F., ’’Effect of Serum Cholesterol and albumin levels on radiologic and Bacteriologic Features of Tuberculosis Patients’’. 35th World Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases, PS-621-699, Paris, Fransa, Ekim-Kasım, 2004.
** Ozısık, N., Arslan, Z., Tüzün, B., Sarac, S., Oruc, O., Yurteri, G., ’’Knowledge of Tuberculosis Patients about Tuberculosis and İmportance of this’’. 14th ERS Annual Congress, P1230, Glasgow, İngiltere, Eylül, 2004.
** Özışık Çimen, N., Arslan, Z., Oruç, O., Tüzün, B., Yurteri, G., Saraç, S., Effect Of Cigarette Smoking On Radiological and Bacteriological Features of Tuberculosis Patients. 36th World Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases, PS-1104-22, Paris, Fransa, Ekim, 2005.
** Sarac, S., Yurteri, G., Arslan, Z., Oruc, O., Ozısık, N., ’’MDR Cases of Our Clinic’’. 15th ERS Annual Congress, P4132, Copenhagen, Danimarka, Eylül, 2005.
** Ofluoğlu, H., Oruc, O., Yurteri, G., Arslan, Z., Sarac, S., ’’Importance of Complement C3-C4 Levels on Differential Diagnosis of Plevral Effusions’’. 15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Danimarka, Eylül, 2005.
** Ozısık, N., Arslan, Z., Tuzun, B., Sarac, S., Oruc, O., Yurteri, G., ’’Effect on treatment of Giving İnformation about Tuberculosis to the Tuberculosis Patients’’. 15th ERS Annual Congress, PS4083, Copenhagen, Danimarka, Eylül, 2005.
** Ergen, H., Sarac, S., Saygılı, A., Arslan, Z., ’’Relation of Low Lipid Levels With Coronary Atherosclerosis in COPD Patients’’. 16th ERS Annual Congress, P3843, Munich, Almanya, 2006.
** Dündar, D., Sayan, M., Arslan, Z., Dünder, D., ’’Routine Using Pattern and Performance of Diagnostic Tests For Tuberculosis on a University Hospital’’. XIIth. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, BP599, İstanbul, Türkiye, Ağustos, 2008.
** Ilgazlı, A., Arslan, Z., Bakır, M., Yıldız, K., Topçu, S., ’’Conventional vs endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration for mediastinal lymph nodes’’. 15th World Congress for Bronchology, 15th World Congress for Bronchoesophagology, P032, Tokyo, Japonya, Mart-Nisan, 2008.
** Yazicioglu M.Ö, Ozyilmaz E., Onalan T, Edipoglu Ö., Salturk C., SeydaoğLu G., Arikan H., Ozcelik Z., Turan S., Kara I. ,Kara A., Daglı E. , Bulbul S.D., Kahveci K., DinçEr M., Senoglu N., Ozkarakas H., Bahar İ., Cengiz M., Ramazanoglu A., Celik B., Gaygısız U., Kir G., Bindal A., Akan B., Ozkocak I.T., Yildirim F., Başarık B., UlukanZ.A., Efe S., Sungur M., Temel S. , Izdes S., Hosgun D., Karadeniz N., Tuncay E., Goksenoglu N., Irmak I., Datli U., Zerman A., Akdag D., Ozdemir L., Elay G., Karacayir Y., Topeli A., Hancı P., Esat K. K., Guven P., Sazak H., Aydemir S., Aygencel G., Aydemir Y., Doganay Z., Komurcu O., Hanci V., Karakoc E., Sozutek D., Coskun G., Ates G., Tiryaki C., Soyturk A. N., Girgin K.N., Caliskan G., Biyikli O., Gokmen N., Koca U., Ciledag A., Suner K.O., Ciner İ., Arslantas M.K., Gül F., Ataman S., Kirakli C., Tuksavul F., Ergun R., Yilmaz N., Altintas D., Talan L., Yalcinsoy M., Gullu M. N., Ozcan P.E., Orhun G., Savran Y., Okur M.E., Akpinar S., Sen P., Gursel G., Serifoglu I., Gedik E, Balbay O.A., Akbas T., Cesur S., YolaçAn H., Sagmen S. B., Ekren K.P., BacakoğLu F, Ergan B., Gunay E., Sanaydin M., Saglam D. A., Karakurt S., Eryuksel E., Çelikel T., Oztuna F., M. A. E. S., Cinemre H., Nalbant A., Yagmurkaya O., Mandal T., İkidag B.
Patient profile at intensive care units in Turkey: 922 patients multicenter prevalence study
European Respiratory Journal 2017 50 : PA2129; DOI: 10.1183/1393003.congress-2017.PA2129
*** Antmen, E., Ketenci, B., Keskin, S.G., Yüce, G., Maraşlı, D., Arslan, Z., Yurteri, G., Demiröz, O. F., ’’Tüberküloz Basilinde Beta-Laktamaz Aktivitesi’’. Heybeliada Tıp Bülteni, 7(3), 15-18 (2001).
*** Ketenci, Z.B., Yalcın, M., Maraslı, D., Yüce, G., Arslan, Z., Demiröz, O.F., ’’ Tüberküloz Kliniği Veren Kistik Fibrozis Olgusu’’. Heybeliada Tıp Bülteni, 7 (3), 49-53 (2001).
*** Arslan, Z., Özışık, N., Saraç, S., Yurteri, G., Ofluoğlu, H., Demiröz, O.F., ’’Akciğer Kanseri Tanısına Ulaşma Süremiz’’. Heybeliada Tıp Bülteni, 9 (1), 7-10 (2003).
*** Yurteri, G., Süngün, F., Saraç, S., Ketenci, Z., Arslan, Z., Demiröz, O, F., ’’153 Cocuk Tüberküloz Olgusunda Klinik Özellikler’’. Heybeliada Tıp Bülteni, 9 (3), 23-27 (2003).
*** Arslan, Z., N. Özışık, N., Oruç, O., Tuzun, B., Saraç, S., Yurteri, G., ’’Tüberküloz Hastalarının serum kolesterol ve albümin düzeylerinin bakteriyolojik ve radyolojik özelliklere etkisi’’. Heybeliada Tıp Bülteni, 10 (1,2,3), 47-53 (2004).
*** Çimen Özışık, N., Arslan, Z., Oruç Malas, Ö., Yurteri, G., Saraç, S., Özışık, M., ’’Çok İlaca Dirençli Tüberküloz ve Miks Sellüler Tip Hodgkin Lenfoma Birlikteliği; Bir Olgu Sunumu’’. Akciğer, 12 (2), 68-72 (2006).
*** Ozışık, N., Arslan, Z., Tüzün, B., Sarac, S., Oruc, O., Yurteri, G., ’’Effect on Treatment of Giving Information about Tuberculosis to the Patients’’. Akciğer, 12 (2), 79-87 (2006).
*** Çimen Özışık, N., Arslan, Z., Oruç Malas, Ö., Saraç, S., Tüzün, B., Yurteri, G., Özışık, M., ’’Hekimlerin Bakış Açısından Akciğer Kanserinde Bir İkilem: Tanı Hastaya Söylenmeli mi?’’. Solunum, 8 (3), 102-108 (2006).
*** Çimen Özısık, N., Arslan, Z., Saygı, A., Ocak, K., Tümer, Z.Ö., Kurutepe, M., Babacan, F. ’’Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Hastalarında Saptanan Etionamid Direncinin Klinik Önemi’’ Toraks Dergisi, 8(4), 215-220 (2007).
*** Arslan, Z., Sarısoy, T., Kocaman, A., ’’Çok Kesitli Toraks Bilgisayarlı Tomografi ile Pulmoner Hipoplazi Tanısı: Bir Olgu Nedeni İle’’. Dispne, 3(1), 31-33 (2008).
*** Arslan, Z., Ilgazlı, A., Yıldız, K., Bakır, M., Arslan, S., ’’Akciğer lezyonlarında transbronşial iğne aspirasyonunun tanı değeri’’. Solunum, 10 (2), 115-118 (2008).
*** Arslan, Z., Çetinkaya, E., ’’Kapalı Plevra Biyopsisi’’. Plevra Bülteni, 2(2), 38-45 (2008).
*** Hoşten, T., , N., Arslan, Z., Solak, M., Toker, K., Ilgazlı, A., ’’Flexibl Fiberoptik Bronkoskopide Deksmedetomidin ile Propofolün Etkisinin Karşılaştırılması’’. Solunum, 11(3), 115-120 (2009).
**** Maraşlı, D., Ketenci, Z., Ketenci, B., Yüce, G., Adıgüzel, N., Yücel, H., Arslan, Z., Demiröz, F.O:, ’’Hemoptizili ve Normal veya Normale Yakın Akciğer Grafisi Olan Olgularda Bilgisayarlı Tomografi ve Fiberoptik Bronkoskopinin Tanısal Değeri’’. Toraks Derneği V. Yıllık Kongresi, PS348, Antalya, 2002.
**** Arslan, Z., Ozısık, N., Sarac, S., Yurteri, G., Ofluoğlu, H., Demiröz, F., ’’Akciğer Kanseri Tanısına Ulaşma Süremiz’’. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, PS112, Antalya, 2004.
**** Ozısık, N., Arslan, Z., Tüzün, B., Saraç, S., Oruç, O., Yurteri, G., Demiröz, O., ’’Tüberküloz Hastalarının Tüberküloz hakkındaki Bilgi düzeyi ve Önemi’’. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, PS387 , Antalya, 2004.
**** Tüzün, B., Karataş, S., Oruc, O., Arslan, Z., Yurteri, G., Ozısık, N., ’’Timoma Vakalarımız: Olgu Sunumu’’. 1. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, P25, Antalya, 2004.
**** Arslan, Z., Karatas, S., Yurteri, G., Ofluoğlu, H., Salepçi, T., Ozısık, N., ’’Cok İlaca Dirençli Tüberküloz ve Lenfoma Birlikteliği: Olgu Sunumu’’. 1. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, P26, Antalya, 2004.
**** Ofluoğlu, H., Oruç, O., Yurteri, G., Arslan, Z., Saraç, S., ’’Plevral Effüzyonların Ayırıcı Tanısında Komplemen C3 ve C4’ün Önemi’’. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, TP125, Antalya, 2005.
**** Özışık Çimen, N., Arslan, Z., Oruç, O., Yurteri, G., Saraç, S., ’’Sigara İçiminin Tüberküloz Hastalarının Radyolojik ve Bakteriyolojik Durumuna Etkisi’’. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, TP224, Antalya, 2005.
**** Saraç, S., Yurteri, G., Arslan, Z., Oruç, O., Özışık Çimen, N., ’’Servisimiz MDR Vakaları’’. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, TP294, Antalya, 2005.
**** Özışık Çimen, N., Arslan, Z., Tüzün, B., Saraç, S., Oruç, O., Yurteri, G., ’’Tüberküloz Hastalarının Tüberküloz Hakkında Bilgilendirilmelerinin Tedaviye Etkisi’’. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, TP532, Antalya, 2005.
**** Yurteri, G., Saraç, S., Oruç, O., Ozışık Çimen, N., Arslan, Z., ’’Fistül ve İntrapulmoner Enterik Kist Birlikteliği Olan Bir Vaka’’. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, PS186, Antalya, 2005.
**** Ozışık Çimen, N., Arslan, Z., Oruc, O., Sarac, S., Tüzün, B., Yurteri, G., Ozısık, M., ’’Akciğer Kanseri Tanısının Söylenmesi Konusunda Yaklaşım’’ (Sözel Bildiri Ödülü). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 27. Ulusal Kongresi, SS-05, Antalya, 2005.
**** Ozışık Çimen, N., Arslan, Z., Ocak, K., Saygı, A., Tümer, Z.Ö., Yurteri, G., Kurutepe, M., Babacan, F., ’’Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Hastalarında Saptanan Etionamid Direncinin Klinik Önemi’’ (Sözel Bildiri Ödülü). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 28. Ulusal Kongresi, SS07, Antalya, 2006.
**** Ozışık Çimen, N., Ocak, K., Arslan, Z., Saygı, A., Tümer, Z.Ö., Yurteri, G., Kurutepe, M., Babacan, F., ’’Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Hastalarında Etionamid Direncini Saptamada BACTEC ve Agar Proporsiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması’’. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 28. Ulusal Kongresi, SS08, Antalya, 2006.
**** Gharbi, N., Arslan, Z., Lescot, B., Abouda, M., Fadel, E., Dartavelle, P., ’’Hastanemize Trakeobronşial Yaralanma Nedeni İle Başvuruların Değerlendirilmesi’’. Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, PS181, Antalya, 2006.
**** Çimen Özışık, N., Saygı, A., Ocak, K., Arslan, Z., Babacan, F., ’’Çok ilaca Dirençli Tüberküloz Tedavisinde Eski ve Yeni Olgularda Gözlenen İlaç Yan Etkileri’’. Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, TP137, Antalya, 2007.
**** Ilgazlı, A., Arslan, Z., Hoşten, T., Topçu, S., Erçin, C., Çiftçi, E., ’’Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, EBUS Deneyimi’’ (Poster Bildiri Ödülü). Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, TP 188, Antalya, 2007.
**** Ilgazlı, A., Arslan, Z., Hoşten, T., Topçu, S., Erçin, C., ’’Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde Uygulanan Rijit Bronkoskopi Sonuçları’’. Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, TP189, Antalya, 2007.
**** Arslan, Z., Yıldız, F., Ilgazlı, A., Başyiğit, I., Boyacı, H., Şengül, A., ’’Pnömoni Seyrinde Ek Hastalığın Rolü’’, Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, PS277, Antalya, 2007.
**** Arslan, Z., Ilgazlı, A., Yıldız, K., Bakır, B., Arslan, S., ’’Akciğer patolojilerinde ince iğne aspirasyonunun tanı değeri’’. 3. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, S1, Marmaris, 2007.
**** Arslan, Z., Sarısoy, T., Kaçar Özkara, S., Ilgazlı, A., Topçu, S., ’’Akciğer kitlelerinin tanısında transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi’’. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Ulusal Kongresi, PS055, Fethiye, 2007.
**** Arslan, Z., Ilgazlı, A., Pala, A., Kaçar Özkara, S., ’’Endobronşial lezyonların tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisi ihmal edilmemeli’’. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Ulusal Kongresi, PS056, Fethiye, 2007.
**** Ilgazlı, A., Arslan, Z., Özharmanlı, M.G., Soykan, A.D., ’’Akciğer tüberkülozu tanısında 3 balgam örneği şart mı?’’. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Ulusal Kongresi, PS08, Fethiye, 2007.
**** Arslan, Z., Liman, Ş.T., Ilgazlı, A., Çorak, S., Başyiğit, İ., ’’Malign plevral efüzyonlara yaklaşımımız: Kocaeli Deneyimi’’. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Ulusal Kongresi, PS128, Fethiye, 2007.
**** Ilgazlı, A., Arslan, Z., Bakır, M., Yıldız, K., Topçu, S., ’’Mediasten değerlendirilmesinde iğne aspirasyonu: körleme mi, ultrason ile mi?’’ Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Ulusal Kongresi, SS27, Fethiye, 2007.
**** Arslan, Z., Ilgazlı, A., Basyigit, İ., Yıldız, F., Gacar, K., ’’KOAH akut atak tedavisinde BİPAP deneyimimiz’’. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, PS278, Antalya, 2008.
**** Arslan, Z., Yıldız, F., Yazıcı, A., Basyigit, İ., Boyacı, H., Cefle, A., ’’Tumör Nekrozis Faktör Alfa antagonisti (TNF-alfa) tedavisi alan hastalarımızın özellikleri’’. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, TP225, Antalya, 2008.
**** Arslan, Z., Ilgazlı, A., Erçin, C., Gacar, K., Bakır, M., ’’Endobronşial lezyonlarda otofloresan bronkoskopinin tanısal değeri’’. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, TP86, 2008.
**** Arslan, Z., Şentürk, M., Özharmanlı Gürkan, M., Akbulut, M., Ilgazlı, A., ’’Kocaeli İli Doğrudan Gözetimli Tedavi Sonuçlarımız’’. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi, SS08, Bodrum, 2008.
**** Hoşten, T., Baykara, N., Arslan, Z., Solak, M., Toker, K., Ilgazlı, A., ’’Fiberoptik Bronkoskopide Deksmedetomidin ve Propofolün Etkisinin Karşılaştırılması’’. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi, SS39, Bodrum, 2008.
**** Özharmanlı Gürkan, M., Arslan, Z., Ilgazlı, A., ’’Kocaeli Merkez Verem Savaş Dispanserinde Doğrudan Gözetimli Tedavi; İlk 3 Yıllık Sonuçlar’’. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi, PS06, Bodrum, 2008.
**** Arslan, Z., Zembat Balaban, A., Karğı, A., Ilgazl, A., ’’KOAH’ lı Hastalara Fiberoptik Bronkoskopi Öncesi Bronkodilatasyon Yapılmalı mı?’’. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi, PS118, Bodrum, 2008.
**** Çimen Özışık, N., Arslan, Z., ’’Olgularımızın Sigara İçme ve Bırakma ile İlgili Kendi Tanımlamalarıyla Minianket Sonuçlarımız’’. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi, PS138, Bodrum, 2008.
**** Arslan, Z., Ilgazlı, A., Gacar, K., Pala, A., Şengül, A., ’’Müzik Fiberoptik Bronkoskopinin Gıdası mı? Ön Çalışma’’. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi, PS141, Bodrum, 2008.
**** Bakır, M., Ilgazlı, A., Yıldız, F., Başyiğit, I., Boyacı, H., Arslan, Z., ’’Yavaş Salınımlı Oral Teofilinin Stabil KOAH Hastalarında FEV1 Üzerine Etkisi’’. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi, EP032, Çeşme, 2009.
**** Arslan, Z., Cefle, A., Dündar, D., Yazıcı, A., Ilgazlı, A., ’’TNF- alfa Blokeri Kullanan Olguların Tüberküloz Gelişim Riski Açısından T-Spot ve Quantiferon-Gold ile Değerlendirilmesi’’. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi, SS18, Çeşme, 2009.
**** Ilgazlı, A., Arslan, Z., Etiler, N., Hamzaoğlu, O., ’’Bir Sanayi Kentinde KOAH Prevalansı: Kocaeli Örneği’’. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi, SS27, Çeşme, 2009.
**** Arslan, Z., Duraksoy, U., Yıldız, A., Çelik, H., ’’Alveoler Hemoraji ile Başvuran Bir Mikroskopik Polianjitis Olgusu’’. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, P457, İstanbul, 2010.
**** Ilgazlı, A., Arslan, Z., Etiler, N., Hamzaoğlu, O., ’’Kocaeli İlinde Cinsiyet Bazında KOAH Hastalığının Özellikleri’’. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, P523, İstanbul, 2010.
**** Özyurtkan M.O., Çakıroğlu G., Ulukan Z.A., Temel U., ’’ Yetişkin Bir Hastada Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon : Nadir Bir Olgu ’’. Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, P543, Antalya 2018
***** Oxford Handbook of Respiratory Medicine, ed. Chapman, S.J., Robinson, G., Stradling, J.R., West, S. 1st Edition., Chapter 15, ASTHMA, 89-113. Oxford, NY, USA, Oxford University Press, 2005, ISBN: 0-19-852977-5 978-019-852977-4.
Tercüme: Arslan, Z. Solunum Hastalıkları El Kitabı, ed. Çetinkaya, E., Turna, A. Bölüm 15, ASTIM, 89-113. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, TR, Nobel Yayınevi, 2007, ISBN-975-420-547-7.
***** Oxford Handbook of Respiratory Medicine, ed. Chapman, S.J., Robinson, G., Stradling, J.R., West, S. 1st Edition., Chapter 16, CHRONİC OBSTRUCTİVE PULMONARY DİSEASE (COPD), 115-129. Oxford, NY, USA, Oxford University Press, 2005, ISBN: 0-19-852977-5 978-019-852977-4.
Tercüme: Arslan, Z. Solunum Hastalıkları El Kitabı, ed. Çetinkaya, E., Turna, A. Bölüm 16, KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH), 115-129. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, TR, Nobel Yayınevi, 2007, ISBN-975-420-547-7.
***** Oxford Handbook of Respiratory Medicine, ed. Chapman, S.J., Robinson, G., Stradling, J.R., West, S. 1st Edition., Chapter 17, COR PULMONALE, 131-133. Oxford, NY, USA, Oxford University Press, 2005, ISBN: 0-19-852977-5 978-019-852977-4.
Tercüme: Arslan, Z. Solunum Hastalıkları El Kitabı, ed. Çetinkaya, E., Turna, A. Bölüm 17, KOR PULMONALE, 131-133. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, TR, Nobel Yayınevi, 2007, ISBN-975-420-547-7.
***** Oxford Handbook of Respiratory Medicine, ed. Chapman, S.J., Robinson, G., Stradling, J.R., West, S. 1st Edition., Chapter 18, LUNG CANCER, 135-166. Oxford, NY, USA, Oxford University Press, 2005, ISBN: 0-19-852977-5 978-019-852977-4.
Tercüme: Arslan, Z. Solunum Hastalıkları El Kitabı, ed. Çetinkaya, E., Turna, A. Bölüm 18, AKCİĞER KANSERİ, 135-166. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, TR, Nobel Yayınevi, 2007, ISBN-975-420-547-7.
***** Oxford Handbook of Respiratory Medicine, ed. Chapman, S.J., Robinson, G., Stradling, J.R., West, S. 1st Edition., Chapter 19, MEDİASTİNAL ABNORMALİTİES, 167-173. Oxford, NY, USA, Oxford University Press, 2005, ISBN: 0-19-852977-5 978-019-852977-4.
Tercüme: Arslan, Z. Solunum Hastalıkları El Kitabı, ed. Çetinkaya, E., Turna, A. Bölüm 19, MEDİASTEN ANORMALLİKLERİ, 167-173. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, TR, Nobel Yayınevi, 2007, ISBN-975-420-547-7.
***** Adult Chest Surgery, ed. Sugerbaker, D.J., Bueno, R., Krasna, M.J., Part 10, Chapter 85, 2009, ISBN: 978-0-07-143414-0.
Tercüme: Arslan, Z. Erişkin Göğüs Cerrahisi, ed. Yüksel, M., Topçu, S. Kısım 10, KRONİK OBSTÜRKTİF AKCİĞER HASTALIĞI, Bölüm 85, GENEL BAKIŞ, 714-723. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, TR, Nobel Yayınevi, 2011, ISBN-978-975-420-800-9.