+A A-

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle,

Herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin,

Hastalarıma bakacağıma,

Hayatı korumak, ıstırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime,

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma,

Bana birileri ile ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma,

Hayatı yada sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma,

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma,

Sağlık Ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime,

Bunların tümünü yaparken, ”Uluslararası Hemşirelik Ahlak Yasası”nın onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma ant içerim.