+A A-

  KALİTE GÖSTERGELERİMİZ

  • Hasta memnuniyet oranları
  • Periferik IV Kateter Komplikasyonları
  • IV kateter 1.deneme damara girme oranları
  • Yoğun Bakımlarda Bası yarası gelişen hasta oranı
  • AMI Geçiren Hastada Sigara Bırakma Eğitimi / Danışmanlığı Verilme Oranı
  • Ameliyathaneye Yanlış Hasta / Dosya İnme Oranı
  • El Hijyeni Uyum Oranı
  • Post- op Hastane Enfeksiyon Hızı
  • Genel Hastane Enfeksiyon İnsidans Dansite Oranı
  • Genel Cerrahi Servisi Hastane Enfeksiyon İnsidans Dansite Oranı
  • KVC Servisi Hastane Enfeksiyon İnsidans Dansite Oranı
  • G.Y.B.Santral Kateter Enfeksiyon Hızı
  • G.Y.B Ventilatörle İlişkili Pnömoni Hızı
  • Üriner Kateter Enfeksiyon Hızı
  • KVC.Y.B  Ventilatörle İlişkili Pnömoni Hızı
  • Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızı
  • Kan ve Vücüt Sıvıları Sıçrama Oranı / Enfekte Materyalle Oluşan İş Kazaları Hızı
  • Ameliyat Sırasında Koter Yanığı Oluşma Oranı
  • Düşen Hasta Oranı
  • Hemşirelerin Bölüm değiştirme oranları
  • Hemşire Devir Hızı
  • Kişi Başına Düşen Eğitim Saati
  • Planlanan Eğitimlerin Gerçekleşme Oranı
  • Hemşirelerin Eğitime Katılma Oranı
  • Kayıp İş Gücü