GÜNCEL OPERASYONEL VERİLER


+A A-

Yıllık Hasta Tedavi Sayısı

Toplam 350.000
Ayaktan Hasta(200.000 Poliklinik Muayene, 150.000 (günübirlik tedavi; radyoterapi, kemoterapi, FTR, anjiyografi, endoskopik işlemler)

Yıllık Yatan Hasta Tedavi Sayısı    

35.000 Yatan Hasta

Güncel Operasyonel Veriler

Yılda 190 Kemik İliği Nakli
Yılda 100 Böbrek Nakli
Yılda 30 Karaciğer Nakli
Yılda 500 Kalp Ameliyatı
Yılda 700 Ortopedi Ameliyatı
Yılda 1500 Doğum
Yılda 4000 Kardiyolojik İşlem ve Girişi