+A A-

Doç. Dr. Kemal Murat Okcu

Ad Soyad
Kemal Murat Okcu
Unvan
Doç. Dr.
Tıbbi Birim
Ağız ve Diş Sağlığı
Şube
MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA
Telefon
0312 292 92 92
E-Posta
.
ONLINE HEKİM
ONLINE RANDEVU
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara Üniversitesi 1989
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Diş ve Ağız Cerrahisi BD, GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dişhekimliği Bilimleri Merkezi 1997
Mesleki Deneyim
Dz. Diş Tbp. Tğm. Gülhane Askeri Tıp Akademisi-Ankara/1991–1992
Dz. Diş Tbp. Tğm. Dz. K.K.’lığı Kh. ve Dst. Kt. K.’lığı Kh. Reviri /1992–1993
Dz. Diş Tbp. Ütğm. Dz. K.K.’lığı Kh. ve Dst. Kt. K.’lığı Kh. Reviri/1992–1993
Doktora Öğrencisi Dz. DişTbp. Ütğm. Gülhane Askeri Tıp Akademisi-Ankara 1993–1997
Dz. Diş Tbp. Yzb.Gülhane Askeri Tıp Akademisi-Ankara / 1997–1998
Yrd.Doç.Dz.Diş Tbp. Yzb. Gülhane Askeri Tıp Akademisi-Ankara /2000–2001
Yrd.Doç.Dz.Diş Tbp. Bnb. Gülhane Askeri Tıp Akademisi-Ankara / 2003- 2004
Yrd.Doç.Dz.Diş Tbp. Bnb. Nantes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nantes-Fransa /2004- 2005
Yrd.Doç.Dz.Diş Tbp. Bnb. Gülhane Askeri Tıp Akademisi-Ankara / 2005- 2006
Dr. Dz. Diş Tbp. Yb.Beytepe Asker Hastanesi /2007–2008
Dr. Dz. Diş Tbp. Yb.Gülhane Askeri Tıp Akademisi-Ankara /2008–2009
Tıbbi İlgi Alanları

Dental İmplantlar
Çene Kemiklerindeki Kistik Lezyonlar
Gömüllü Dişler
Maxiller sinus plastiği
Apikal rezeksiyon

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Doğan, N., K.M. Okçu, K. Ortakoğlu, M. Dalkız ve Y. Günaydın, “The Coverage With Barrier Membrane And Bone Graft Material Of Dehiscence Type Defect Following The Implant Application,” Implant Dentistry, 12 (2), 145-148 (2003).

A2. Aydıntuğ, Y.S., K.M. Okçu, Y. Güner, Y. Günaydın ve M. Şençimen, “Evaluation of Oral or Rectal Midazolam as Conscious Sedation For Pediatric Patients in Oral Surgery,” Military Medicine, 169(4), 270-273 (2004).

A3. Süleyman, C., C.H. Açıkel, K.M. Okçu, S. Kılıç, Ö.F. Tekbaş ve K. Ortakoğlu, “Evaluation of Dental Health of Young Adult Male Population in Turkey,” Military Medicine, 169(11), 885-889 (2004).

A4. Bengi, O., Ü. Gürton, K.M. Okçu ve Y.S. Aydıntuğ, “Premaxillary Distraction Osteogenesis With an Individual Tooth-Borne Appliance,” Angle Orthodontist, 74 (3), 420-431 (2004).

A5. Karasu, H.A., K.M. Okçu, K. Ortakoğlu, G.R. Bayar ve Y.S. Aydıntuğ, “Treatment of Temporomandibular Joint Ankylosis With Temporalis Superficial Fascia Flap,” Military Medicine, 170(2), 167-171 (2005).

A6. Karaçay, Ş., A. Erol, K.M. Okçu, A.O. Bengi ve H.A. Altuğ, “Mandibular distraction with MD-DOS device:A case report,” Angle Orthodontist, 75(4), 685-693 (2005).

A7. Karasu, H.A., K. Ortakoglu, K.M. Okçu ve Ö. Günhan, “Ostechondroma of the mandibular condyle: report of a case and a review of the literature,” Military Medicine, 170(9), 797-801 (2005).

A8. Bengi, A.O., Ş. Karaçay, A. Erol, H. Ölmez, K.M. Okçu ve S. Mermut, “Use of zygomatic anchors during rapid canine distalization:A preliminary case report, ” Angle Orthodontist, 76(1), 137-147 (2006).

A9. Altuğ, H.A., V. Büyüksoy, K.M. Okçu, ve N. Doğan, “Hemangıomas of the head and neck wıth phlebolıths: clınıcal features, dıagnostıc ımagıng and treatment of three cases,” Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 103(3), e60-e64 (2007).

A10. Doğan, N., K. Orhan, Y. Günaydın, R. Köymen, K.M. Okçu, ve Ö. Üçok, “Unerupted mandibular third molars: Symptoms, associated pathologies and indications for removal in a Turkish population,” Quintessence Int, 38(8), e497-505 (2007).

A11. Bengi, A.O., Ş. Karaçay, E. Akın, K.M. Okçu, H. Ölmez ve S. Mermut, “Cephalometric Evaluation of Patients Treated by Maxillary Anterior Segmental Distraction: A Preliminary Report,” J Craniomaxillofac Surg, 35(6-7), 302-310 (2007).

A12. . Sencimen, M., B. Yalçın, N. Doğan, A. Varol, K.M. Okçu, H. Ozan ve Y.S. Aydintuğ, “Anatomical and functional aspects of ligaments between the malleus and the temporomandibular joint,” Int J Oral Maxillofac Surg, 37(10), 943-947 (2008).

A13 Kaya, Y., M. Şençimen, S. Şahin, K.M. Okçu, N. Doğan ve M. Bahçecitapar, “Retrospective radiographic evaluation of the anterior loop of the mental nevre: Comparison between panoramic radiography and spiral computerized tomography,” Int J Oral Maxillofac Implants, 23, 919-925 (2008).

A14. Okçu, K.M., N. Doğan, M. Sencimen, C. Korkmaz, T. Ide, ve M. Akyol, “The Effect Of A Hemostatic Agent (Fastact) To Wound And Tissue Repair In A Rat Model,” Trakya Univ Tip Fak Derg, , (2009). (Basılmak üzere kabul edilmiştir DOI No: TUTFD–1659. REV–1)

A15. Altuğ, H.A., Ö. Erdoğan, S. Şahin, M. Şençimen ve K.M. Okçu, “Diagnosis And Management Of Orofacial Infections: A Retrospective Study Of 440 Patients,” Turkiye Klinikleri J Med Sci,, (2009). (Basılmak üzere kabul edilmiştir Kayıt No:2008–9420)

A16. Okçu, K.M., M. Sencimen, S. Karacay, A.O. Bengi, F. Örs, N. Doğan ve H.S. Gökce, “Anterior Segmental Distraction Of The Hypoplastic Maxilla By A Tooth Borne Device: A Study On The Movement Of The Segment,” Int J Oral Maxillofac Surg, 38, 817–822 (2009).A17. Delilbaşi, Ç., M. Şençimen ve K. M. Okçu, “A Large Mass In The Maxilla: Clinical Features And Differential Diagnosis,” J Can Dent Assoc, 75(4), 73-75 (2009).

A18. Aydıntuğ, Y., K.M. Okçu, M. Şençimen, H.A. Altuğ, M. Sefalı ve M. Haznedaroğlu, “Lymphoepithelioma-like carcinoma of the palate: report of a case with 15-year follow-up,” Oral Surgery, (2009). (Basılmak üzere kabul edilmiştir)

A19. Pamuk, K., K.M. Okçu, M. Şençimen, Z.K. Sarıtaş, N. Doğan ve M. Korkmaz, “Investigation of the Effect of Low-Level Laser Therapy on Tooth Extension in Wistar Rats: A Priliminary Study,” Journa of Animal and Veterinary Advances, 8(10), 2055-2057 (2009). (Basılmak üzere kabul edilmiştir)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Özen, T., K.M. Okçu, C. Eyigün ve K. Karakurumer, “Dentists Attitudes and Knowledge Concerning AIDS,” 1th Congress Of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book Page 29, İstanbul, 1996.

B2. Günaydın, Y., Y.S. Aydıntuğ, Y. Güner, K.M. Okçu ve T. Özen, “Evaluation Of Oral Or Rectal Midazolam As a Conscious Sedation For The Pediatric Oral Surgery Patient,” 1th Congress Of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book Page 8, İstanbul, 1996.

B3. Güner, Y., K.M. Okçu, C. Çanga, N. Doğan ve Y.S. Aydıntuğ, “Lipswitch Vestibüloplasti (Modifiye Kazanjiyan Vestibüloplastisi, Transpozisyonel Flep Vestibüloplastisi),” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 13, Antalya, 1996.

B4. Akıncılar, L., N. Doğan, K.M. Okçu, E. Yıldız ve Y.S. Aydıntuğ, “Ağız Cerrahisi Uygulamalarında Propofol Sedasyonu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 30, Antalya, 1996,

B5. Okçu, K.M., N. Doğan, L. Akıncılar, E. Yıldız, Y.S. Aydıntuğ ve Y. Günaydın, “İV Bilinçli Sedasyon Uygulanan ve Uygulanmayan Gömülü 3.BA Operasyonlu Hastalarda Katekolamin Seviyelerinin Araştırılması”, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 4. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, Abstract Book Page 2, İstanbul, 1997.

B6. Akıncılar, L., E. Yıldız, K.M. Okçu, N. Doğan, Y.S. Aydıntuğ, Y. Günaydın, “Ağız Cerrahisinde İV Bilinçli Sedasyon Uygulamalarında Kullanılan Propofolün Klinik Etkinliğinin Değerlendirilmesi,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 4. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, Abstract Book Page 2, İstanbul, 1997.

B7. Günaydın, Y., Y.S. Aydıntuğ, K. Karakurumer, N. Doğan ve K.M. Okçu, “Inferior Alveolar Nerve Anesthesia And Mylohyoid Nevre,” 3th Congress Of The Balkan Stomatological Society, Abstract Book Page 108, Bulgaristan, 1998.

B8. Doğan, N., K.M. Okçu, E. Yıldız ve Y.S. Aydıntuğ, “Alt Çene Gömülü 3.Büyükazı Dişinin Cerrahi Olarak Çekiminden Sonra Oluşan Postoperatif Ağrıda Diflunisalin Etkinliği,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 232, Antalya, 1998 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B9. Köymen, R., N. Doğan, K.M. Okçu ve Y. Günaydın, “Ranula,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 54, Antalya, 1999.

B10. Dalkız, M., B. Beydemir, K.M. Okçu ve N. Doğan, “Dudak Damak Yarıklarında Rehabilitasyon,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu ve Workshop, Abstract Book page 25, Sivas, 1999.

B11. Günaydın, Y., B. Beydemir, M. Dalkız, K..M. Okçu ve R. Köymen, “Farklı İmplant Sistemlerinde Klinik Uygulamalar,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu ve Workshop, Abstract Book page 24, Sivas, 1999.

B12. Doğan, N., R. Köymen, K.M. Okçu, E. Yıldız ve Y. Günaydın, “Extraction Indications Of 3rd Molars,” 4th Congress Of The Balkan Stomatological Society, Abstract Book Page 164, İstanbul, 1999.

B13. Aydıntuğ, Y.S., K.M. Okçu, E. Yıldız, M. Safalı, M. Güden, “Lymphoepithelioma-Like Carcinoma Of The Hard Palate,” 4th Congress Of The Balkan Stomatological Society, Abstract Book Page 114, İstanbul, 1999.

B14. Karasu, H.A., K.M. Okçu ve Y.S. Aydıntuğ, “Yanlış İyileşmiş Kondil Kırığının Kombine Olarak Cerrahi ve Konservatif Metodla Düzeltilmesi,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 176, Antalya, 2000 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B15. Doğan, N., K.M. Okçu, A. Şimşek ve V.M. Özkurt, “The Coverage With Barrier Membrane and Bone Graft Material of Dehiscence Type Defect Following the Application of an Implant,” Third Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Abstract Book Page 61, Antalya, 2001 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B16. Köymen, R., K. Ortakoğlu, K.M. Okçu ve H.A. Altuğ, “Treatment With Soft Tissue Traction Method on Loss of Large Tissue Due to Odontogenic Infections,” Third Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Abstract Book Page 60, Antalya, 2001 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B17. Bengi, O., Ü. Gürton, H. Ölmez ve K.M. Okçu, “Premaksiller Osteodistraksiyon (Olgu Raporu),” 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Abstract Book Page 29, Antalya, 2002.

B18. Günaydın, Y., K. Ortakoğlu, K.M. Okçu, V.M. Özkurt ve B. Beydemir, “Alt ve Üst Çene Molar Diş Eksikliklerinin Endosseöz Tek İmplantlarla Tedavisi (Retrospektif Bir Çalışma),” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book page 13, Antalya, 2002.

B19. Ortakoğlu, K., Y.S. Aydıntuğ, K.M. Okçu, R. Köymen ve H.A. Altuğ, “Benign Fibroosseöz Lezyonlar,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 7, Antalya, 2002.

B20. Okçu, K.M., K. Ortakoğlu, H.A. Altuğ, M. Şençimen, H. Ölmez ve Y. Günaydın, “Alt Çene Ucu Augmentasyonunda Cerrahi İmplant Uygulaması: Olgu Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 91, Antalya, 2002 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B21. Ortakoğlu, K., M. Şençimen, K.M. Okçu, G.R. Bayar ve Y.S. Aydıntuğ, “Kistik Ameloblastoma: 3 Olgu Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 112, Antalya, 2002 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B22. Okçu, K.M., K. Ortakoğlu, M. Şençimen, H.A. Altuğ, Y. Günaydın, O. Bengi ve Ü. Gürton, “Anterior Segmental Osteotomi ve Distraksiyon Osteogenezisi ile Maksiller Retrüzyon Tedavisi: Olgu Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 93, Antalya, 2002 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B23. Okçu, K.M., H.A. Altuğ, G.R. Bayar, Y. Günaydın, H. Bülbül, O. Bengi, H.S. Gökçe, “Rapid Mandibular Symphysis Widening By Distraction Osteogenesis With Intraoral Devices,” BASS 8th Congress of the Balkan Stomatological Society, Abstract Book Page 115, Albania, 2003 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B24. Okçu, K.M., H.A. Altuğ, Ş. Karaçay, O. Bengi ve Y. Günaydın, “Periodontal Ligament Distraksiyonu İle Hızlı Kanin Distalizasyonu ve Kemik Üstü Ankıraj Sisteminin Birlikte Kullanımı,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 60, Antalya, 2003.
B25. Okçu, K.M., G.R. Bayar, H.A. Altuğ, Ş. Karaçay, O. Bengi ve Y.S. Aydıntuğ, “Dinamik Osteosentez Sistemi ile Gerçekleştirilen Mandibüler Distraksiyon,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 146, Antalya, 2003 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B26. Okçu, K.M., G.R. Bayar, M. Şençimen ve Ü. Karaçaylı, “Anterior mandibüler osteodistraksiyon ve implant uygulaması,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 147, Antalya, 2005 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B27. Okçu, K.M., M. Şençimen, M. Keleş ve Ü. Karaçaylı, “Gömülü premolar dişin ekstraoral yaklaşımla çıkartılması:vaka sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 149, Antalya, 2005 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B28. Ortakoğlu, K., Y. Günaydın, K.M. Okçu, Y.S. Aydıntuğ, B.T. Süer ve R. Köymen, “Vertical distraction osteogenesis of fibula transplants for mandibular reconstraction,” 17th International conference on oral and maxillofacial surgery, Abstract Book Page 97, Austria, 2005 (Poster olarak sunulmuştur).

B29. Dalkız, M., H.S. Gökçe, S. Türkoğlu, B. Beydemir, K.M. Okçu ve E. Akın, “Multidisciplinary treatment of congenitally missing maxillary incisors,” The 9th Congress of International Congress of Oral Implantologists (ICOI), Abstract Book Page 198, Korea, 2005 (Poster olarak sunulmuştur).

B30. Okçu, K.M., H.S. Gökçe, G. Şahinkesen ve B. Beydemir, “Prosthetic rehabilitation of gastroesophagial reflux (GOR),” 11th Congress of the Balkan Stomatological Society, Abstract Book Page 121, Bosnia and Herzegovina, 2006 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B31. Gökçe, H.S., K.M. Okçu, M. Dalkız ve V. Arısan, “Treatment of atrophic mandibular edentulism with implant, telescope crowns and bar supported overdenture:case report,” 11th Congress of the Balkan Stomatological Society, Abstract Book Page 122, Bosnia and Herzegovina, 2006 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B32. Köymen, R., Ü. Karaçaylı, A. Kaya, N. Doğan ve K.M. Okçu, “Geniş yayılım gösteren odontojenik keratokist: 8 yaşındaki kız çocuğu,” VII Meeting of the society of Oral Surgery, Abstract Book Page 122, Bodrum, 2006 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B33. Aydıntuğ, Y., A. Kaya, E. Durmaz ve M.K. Okçu, “Metastatic Adenocarcinoma in the Upper Jaw: a Case Report,” First Macedonian Congress on Maxillofacial and Neck Surgery with International Participation, Abstract Book Page 17, Makedonya, 2006 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B34. Okçu, K.M., N. Doğan, M. Keles ve Ü. Karaçaylı, “Treatment of a large mandibular cyst with enucleation and rehabilitation with dental implants:case report,” XVIII Congress of the European Association for Cranio-maxillofacial Surgery EACMFS, Abstract Book Page 149, Barcelona, 2006 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B35. Okçu, K.M., R. Köymen, N. Doğan ve Ö. Üçok, “The treatment of chronic osteomyelitis caused by extraction of impacted lower third molar:case report,” XVIII Congress of the European Association for Cranio-maxillofacial Surgery EACMFS, Abstract Book Page 169, Barcelona, 2006 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B36. Doğan, N., K.M. Okçu, M. Şençimen, ve Ö. Üçok, “Benign fibro-osseous lesions of the jaws:report of three cases,” XVIII Congress of the European Association for Cranio-maxillofacial Surgery EACMFS, Abstract Book Page 153, Barcelona, 2006 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B37. Bengi, A.O., Ş. Karaçay, E. Akın, K.M. Okçu, ve S. Mermut, “Use of zygomatic anchors during rapid canine distalization-A case report,” 82nd Congress of the European Orthodontic Society, Abstract Book Page 133, Vienna, 2006.

B38. Bengi, A.O., Ş. Karaçay, E. Akın, K.M. Okçu, ve H. Ölmez, “Maksiler anterior segmental distraksiyon ile tedavi edilen hastaların sefalometrik değerlendirmesi: Ön rapor,” 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Abstract Book Page 52, Vienna, 2006.

B39. Saygun, I., T.F. Tözüm, C. Erdal ve K.M. Okçu, “The possible relationship between insulin-like growth factor-I and central giant cell granuloma: a preliminary report,” Congress of Europerio, Abstract Book Page 184, Madrid, 2006 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B40. Gökçe, H.S., K.M. Okçu, B. Pişkin, M. Dalkız, V. Arısan ve B. Beydemir, “Fibula grefti ve distraksiyon uygulanmış mandibulanın implant destekli protetik rehabilitasyonu: Olgu sunumu,” Türk Oral İmplantoloji Derneği XVII. Uluslar arası Kongresi ve Avusturya Oral Cerrahi ve İmplantoloji Derneği Ortak Toplantısı, Abstract Book Page 41, Antalya, 2006

B41. Gökçe, H.S., K.M. Okçu ve Ş. Karaçay, “Multidisciplinary Treatment of a Patient With Congenitally Missing Maxillary Lateral Incisors,” BASS 12th Congress of the Balkan Stomatological Society, Abstract Book Page 111, İstanbul, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B42. Karaçay, Ş., E. Akın ve K.M. Okçu, “Asymetric Premaxillary Distraction Osteogenesis In The Treatment of Class III Malocclusion Associated With Midline Shift: Report Of A Case,” BASS 12th Congress of the Balkan Stomatological Society, Abstract Book Page 141, İstanbul, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B43. Doğan, N., Ö. Üçok, M. Şençimen ve K.M. Okçu, “The Treatment of Recurrent Lymphangioma In The Oral Buccal Mucosa With Cryosurgery: A Case Report,” BASS 12th Congress of the Balkan Stomatological Society, Abstract Book Page 168, İstanbul, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B44. Altuğ, H.A., K.M. Okçu, N. Doğan, M. Şençimen ve S. Şahin, “Oro-Maksiller Sinüs Açıklıklarının Kapatılması: Klinik Görünüm ve Tedavisi Üzerine Bir Çalışma,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 50, Antalya, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B45. Okçu, K.M., M. Şençimen, B. Oral, N. Doğan, O. Bengi ve E. Yıldırım, “Maksiller Hipoplazi ve Retrognatinin Distraksiyon Osteogenezis ile Tedavisi,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 53, Antalya, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B46. Okçu, K.M., B. Oral, H.A. Altuğ, N. Doğan ve M. Şençimen, “Sert Damakta Pleomorfik Adenom,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 54, Antalya, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B47. Okçu, K.M., M. Şençimen, K. Ortakoğlu, H.S. Gökçe, C.E. Durmaz, B.E. Oral, N. Doğan ve Y.S. Aydıntuğ, “Atrofik Maksillanın Serbest İliak Greft ve İmplant İle Rekonstrüksiyonu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 57, Antalya, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B48. Aktaş, H.S., E. Keleş, M. Keleş, V. Büyüksoy ve K.M. Okçu, “İntermaksiller Fiksasyonlu Hastada Diyet: Bir Olgu Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 90, Antalya, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B49. Keleş, M., B. Güncü, C. Erdal, Ü. Karaçaylı, K.M. Okçu ve N. Doğan “Split Osteotomi Tekniği ve Hemen İmplant Yerleştirilmesi: Olgu Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 91, Antalya, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B50. Okçu, K.M., H.S. Gökçe, İ.H. Avsever, G. Ulukaradağ, N. Doğan ve M. Şençimen, “Odontojenik Keratokistte Dekompresyon Tedavisi (Olgu Sunumu),” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 106, Antalya, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B51. Şençimen, M., D. Yılmaz, K.M. Okçu, N. Doğan, H.S. Gökçe, G. Ulukaradağ ve G.R. Bayar, “Periferal Osteoma:Vaka Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 111, Antalya, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B52. Altuğ, H.A., K.M. Okçu, N. Doğan ve M. Şençimen, “Necrotizing Fascilitis Associated With Extraction of Tooth,” British Association of Oral & Maxillofacial Surgeons in Conjunction With The American Association of Oral & Maxillofacial Surgeons Annual Scientific Meeting, Abstract Book Page 169, Aviemore, Scotland, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B53. Şençimen, M., K.M. Okçu, N. Doğan ve H.A. Altuğ, “Mandibular Defect Reconstruction Using Graft Distraction Osteogenesis and Dental Implants: A Case Report,” British Association of Oral & Maxillofacial Surgeons in Conjunction With The American Association of Oral & Maxillofacial Surgeons Annual Scientific Meeting, Abstract Book Page 148, Aviemore, Scotland, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B54. Gülses, A., K. Ortakoğlu, K.M. Okçu, Y. Günaydın, R. Köymen ve Y.S. Aydıntuğ “A Retrospective Review of Complications Occured in Maxillofacial Procedures Performed by Other Surgical Disciplines,” 2nd International Oral and Maxillofacial Surgery Congress, Abstract Book Page 38, Antalya, 2008.
B55. Yılmaz, D., M. Şençimen, Ö. Özkaynak, N. Doğan, C.E. Durmaz ve K.M. Okçu “Repair of Unilateral Alveolar and Palate Cleft Using Autogeneous Bone Graft Covered With Platelet Rich Fibrin Membran:A Case Report,” 2nd International Oral and Maxillofacial Surgery Congress, Abstract Book Page 86, Antalya, 2008 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B56. Yüksel, Y., M. Şençimen, A. Varol, K.M. Okçu, C.E. Durmaz ve N. Doğan “Using Temporal Muscle Flap in the Surgical Management of Temporomandibular Joint Ankylosis,” 2nd International Oral and Maxillofacial Surgery Congress, Abstract Book Page 86, Antalya, 2008 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B57. Altuğ, H.A., O. Erdogan, S. Sahin, M. Sencimen ve K.M. Okçu “Diagnosis and management of oro-facial infection: a retrospective study,” XIX Congress of the European Association for Cranio-maxillofacial Surgery EACMFS, Abstract Book Page 65, Bologna, 2008 (Poster Olarak Sunulmuştur).

B58. Şahin, S., Y. Kaya, I. Saygun, M. Sencimen, K.M. Okçu ve H.A. Altuğ “Applying Vestibuloplasty With Free Gingival Graft to the Lip Mucosa Around Endosteal Implants:A Case Report,” EAO 17th Annual Scientific Meeting Programme and Abstracts. Clinical Oral Implants Research 19(9): 890, 2008.
B59. Altuğ, H.A., S. Şahin, M. Sencimen, N. Doğan ve K.M. Okçu “Oral Kavitede Görülen Reaktif Proliferasyonlar: 204 Vaka İçeren Retrospektif Çalışma,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 74, Antalya, 2008.
B60. Sencimen, M., A. Varol, A. Gülses, K.M. Okçu, A. Özkan ve E. Dikicier “Postauriküler Yarım Kalınlık Deri Deri Grefti Kullanarak Uygulanan Vestibüloplasti:Olgu Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 105, Antalya, 2008 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B61. Sencimen, M., J. Özen, C.E. Durmaz, Ö. Özkaynak ve K.M. Okçu “Total Dişsiz Hastanın İmplant Destekli Sabit Protezlerle Tedavisi,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 136, Antalya, 2008 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B62. Varol, A., M. Sencimen, N. Doğan, K.M. Okçu, A. Gülses ve E. Durmaz “Temporomandibüler Eklem Ankilozuna Bağlı Mandibüler Gelişim Yetersizliğinin Çift Basamaklı Sliding Genioplasti Ve Bilateral Ramus Medpor İmplant Uygulamaları İle Tedavisi:Olgu Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 138, Antalya, 2008 (Poster Olarak Sunulmuştur).
B63. Altuğ, H.A., Ö. Erdoğan, A. Gülses, M. Sencimen ve K.M. Okçu “Oromandibüler Distoni:Olgu Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 177, Antalya, 2008 (Poster Olarak Sunulmuştur).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
-
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Karakurumer, K., T. Özen, Y. Aydıntuğ, M. Özgüven ve K.M. Okçu, “Fonksiyonel Temporomandibuler Eklem Bozukluklarında Radyografi ve Sintigrafinin Tanı Değerleri”, GÜ Dişhek Fak Der, 2, 65-72 (1995).

D2. Üçok, C., Y. Güner, Ö. Üçok, K.M. Okçu, Y.S. Aydıntuğ ve T. Özen, “Anksiyete Ölçümünde Visual Analog Skala ile Corah’ın Dental Anksiyete Skalasının Karşılaştırılması”, AÜ Dişhek Fak Derg, 22, 121-124 (1995).

D3. Özen, T., K.M. Okçu, C. Eyigün, K. Karakurumer, V. Aslanalp ve Y.M. Tunca, “Dişhekimlerinin AİDS ve Efeksiyon Kontrolü Konularındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları”, T Klin Diş Hek Bil Derg, 3, 1-5 (1997).

D4. Güner, Y., C. Üçok, K.M. Okçu, C. Çanga ve Y.S. Aydıntuğ, “Ağız Cerrahisi ve Genel Cerrahi Hastalarında Anksiyete Ölçümü”, GATA Bülteni, 39, 183-185 (1997).

D5. Doğan, N., K.M. Okçu, E. Yıldız, Y.S. Aydıntuğ ve Y. Günaydın, “Alt Çene Gömülü 3. Büyükazı Dişinin Cerrahi Olarak Çekiminden Sonra Oluşan Postoperatif Ağrıda Diflunisalin Etkinliği”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 2, 77-81 (1998).

D6. Okçu, K.M., N. Doğan, Y.S. Aydıntuğ, Y. Özkan, E. Yıldız ve Y. Günaydın, “Ağız Cerrahisinde İntravenöz Bilinçli Sedasyon Uygulanmış Olan Yetişkin Hastalarda Katekolamin Seviyelerinin Araştırılması”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 2, 15-23 (1999).

D7. Okçu, K.M., Y. Güner, R. Köymen, N. Doğan, H.A Karasu ve Y.S. Aydıntuğ, “Lipswitch Vestibüloplasti(Modifiye Kazanjiyan Vestibüloplastisi, Transpozisyonel Flep Vestibüloplastisi)”, Gülhane Tıp Dergisi, 42(4), 387-392 (2000).

D8. Akıncılar, L., Y.S. Aydıntuğ, E. Kurt, K.M. Okçu, N. Doğan ve Y. Günaydın, “Ağız Cerrahisinde İntravenöz Bilinçli Sedasyon Uygulamalarında Kullanılan Propofolün Klinik Etkinliği”, T Klin Diş Hek Bil Derg, 7,1-9 (2001).

D9. Okçu K.M., K. Ortakoğlu, M. Babadağ, G. Bayar, M.A. Saraçlı ve Y. Günaydın, “Oral Kandida Krusei:Vaka Raporu”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 5, 50-54 (2001).

D10. Ortakoğlu, K., K.M. Okçu, Y. Günaydın ve R. Köymen, “Kondil Fraktürü Sonucu Oluşan Frey Sendromu (Bir Olgu Nedeniyle)”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 5, 39-42 (2001).

D11. Okçu, K.M., H.A. Karasu, Y.S. Aydıntuğ, K. Ortakoğlu, Y. Günaydın ve M. Şençimen, “Yanlış İyileşmiş Kondil Kırığının Cerrahi ve Konservatif Tedavisi: Olgu Raporu”, Cum Ün Dişhek Fak Derg, 4(2), 93-96 (2001).

D12. Köymen. R., K. Ortakoğlu, K.M. Okçu, H.A. Altuğ, Y.S. Aydıntuğ, “Wound Closure By Skin Traction. Short Report”, Turk J Med Sci, 32, 179-181 (2002).

D13. Okçu, K.M., Y.S. Aydıntuğ, K. Ortakoğlu, M. Şençimen, H.A. Karasu ve Y. Günaydın, “Akut Miyeloid Lösemili (AML) Bir Hastada Mandibüler Osteomiyelit: Bir Vaka Nedeniyle”, Dişhek Der, 45, 127-132 (2002).

D14. Okçu, K.M., K. Ortakoğlu, H.A. Altuğ, M. Şençimen, H. Ölmez, H.A. Karasu ve Y. Günaydın, “Alt Çene Ucu Augmentasyonunda Cerrahi İmplant Uygulaması: Olgu Sunumu”, Dişhek Der, 46, 180-185 (2002).

D15. Günaydın, Y., Y.S. Aydıntuğ, K.M. Okçu, R. Köymen, K. Ortakoğlu ve M. Dalkız, “İmmediat İmplantlar (2 Olgu Nedeniyle)”, T Klin Diş Hek Bil Derg, 8, 97-103 (2002).

D16. Ortakoğlu, K., K.M. Okçu, H.A. Karasu ve Y. Günaydın, “Impacted Third Molar Accidental Displaced Into Lateral Pharyngeal Space: A Case Report”, Turk J Med Sci, 32(5), 431-433 (2002).

D17. Okçu, K.M., Ü. Karaçaylı, H.S. Gökçe, N. Doğan, C.E. Durmaz ve T. Özen, “Alveolar ridge osteodistraction and implantation in the atrophic mandible: a case report” ,Oral İmplantoloji Dergisi, 7(2), 8-12 (2006).

D18. Okçu, K.M., M. Şemçimen, N. Doğan, R. Köymen ve Y. Günaydın, “Mandibuler Üçüncü Molar Çekimi Sonrasında Ortaya Çıkan Primer Kronik Osteomiyelit Tedavisi”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 10(1-2), 17- 21 (2006).

D19. Okçu, K.M., C.E Durmaz, M. Şemçimen, N. Doğan, H.S. Gökçe ve G. Şahinkesen, “Gastroözefajiyal Reflü Hastalığına Bağlı Oluşan Dental Erozyon ve Rehabilitasyonu”, Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, 21, 29-33 (2007).

D20. Okçu, K.M., M. Şençimen, N. Doğan, H.S. Gökçe ve Y.S. Aydıntuğ, “Mandibuladaki Geniş Kistik Lezyonun Enükleasyonu ve Dental İmplantlar İle Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu”, Akademik Dental Dişhek Derg, 9(1), 82-85 (2007).

D21. Doğan, N., C.E. Durmaz, K.M. Okçu, M. Şençimen ve Ö. Üçok, “Fibro-Osseous Lesions of the Jaws: Report of Three Cases”, T Klin Diş Hek Bil Derg, 13(3), 146-152 (2007).

D22. Bayar, G.R., B.E. Oral, K.M. Okçu, Ö. Günhan, M. Şençimen, H.A. Altuğ ve N. Doğan, “Sert Damakta Pleomorfik Adenom: Olgu Raporu”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 11(1), 16-20 (2007).

D23. Okçu, K.M., H.S. Gökçe, G.R. Bayar, G. Ulukaradağ, İ.H. Avsever, N. Doğan, M. Şençimen ve S. Şahin, “Odontojenik Keratokistte Marsüpyalizasyon Tedavisi:Olgu Sunumu”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 11(1), 27-31 (2007).

D24. Ulukaradağ, G., M. Şençimen, M. Keleş, N. Doğan, K.M. Okçu ve Y. Günaydın, “Gömülü Diş Çekimlerinde Ekstraoral Yaklaşımlar”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 11(1), 52-56 (2007).

D25. Şençimen, M., D. Yılmaz, K.M. Okçu, N. Doğan, S. Şahin ve H.A. Altuğ, “Periferal Osteoma:Vaka Sunumu”, T Klin Diş Hek Bil Derg, 14(3), 193-196 (2008).

D26. Altuğ, H.A., K.M. Okçu, N. Doğan, M. Şençimen ve S. Şahin, “Oro-Maksiller Sinus Açıklıklarının Kapatılması: Klinik Görünüm Ve Tedavisi Üzerine Bir Çalışma”, T Klin Diş Hek Bil Derg, 15(1),18-22 (2009).

D27. Okçu, K.M., G.R. Bayar, H.A. Altuğ, M. Şençimen, N. Doğan, O. Bengi ve H.S. Gökçe, “İntraoral Apareyler İle Gerçekleştirilen Hızlı Mandibuler Simfiz Distraksiyon Osteogenezisi”, T Klin Diş Hek Bil Derg, (Basılmak üzere kabul edilmiştir Kabul No’su: 2008-7412).

D28. Delilbaşı, Ç., M. Şençimen, K.M. Okçu ve N. Doğan, “Alt Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisi Sonrası Sultamisilin Ve Moksifloksasinin Etkilerinin Karşılaştırılması”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, (Basılmak üzere kabul edilmiştir Kabul No’su: 2008-7378).

D29. Altug, H.A., S. Sahin, M. Sencimen, N. Dogan ve K.M. Okcu “Reactive Proliferations Of The Oral Cavity: A Retrospective Study Of 204 Cases”, T Klin Diş Hek Bil Derg, (Basılmak üzere kabul edilmiştir Kabul No’su: 2008-10488).

D30. Sencimen, M., Y. Kaya, S. Sahin, K.M. Okçu, I. Saygun, M. Bahçecitapar, N. Dogan ve H.A. Altug “Yaşlara Göre Dental İmplant Planlamalarinda Rehber Olmasi Amaciyla İnterforaminal Bölgenin Panoramik Radyomorfometrik Olarak Değelendirilmesi”, T Klin Diş Hek Bil Derg, (Basılmak üzere kabul edilmiştir Kabul No’su: 2009-11689 ).

D31. Varol, A., M. Şençimen, A. Gülses, S. Basa Ve K.M. Okçu “Temporomandibuler Eklem Ankilozunda Temporal Kas-Fasya Flebi, Çift Basamaklı Genioplasti Ve Ramus Polietilen İmplantlar İle Kombine Tedavi: Olgu Sunumu”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, (Basılmak üzere kabul edilmiştir Kabul No’su: 2009-12410 ).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Şençimen, M., K.M. Okçu, Ç. Delilbaşı, N. Doğan, Ö. Üçok ve H. Avsever, “Semento-Osseöz Displazi: Olgu Sunumu”, Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği IV. Bilimsel Sempozyumu, Abstract Book Page 22, İstanbul, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).

E2. Kaya Y, Şençimen M, Şahin S, Okçu KM ve N. Doğan, “Mental Sinirin Anteriora Doğru Yaptığı Döngünün Panoramik Radyografi ve Spiral Bilgisayarlı Tomografik Kesitler Kullanılarak Retrospektif Olarak Karşılaştırılması”, Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği IV. Bilimsel Sempozyumu, Abstract Book Page 83, İstanbul, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
E3. Akın, E., N. Doğan, Ş. Karaçay, K.M. Okçu, F. Yılmaz ve S. Gökçe, “RPE ve Mandibuler Simfiz Distraksiyon Osteogenesis Yöntemlerinin Kombine Kullanımı”, 10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Abstract Book Page 81, Ankara, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
E4. Ölmez, H., K.M. Okçu, S. Gökçe, F. Yılmaz, D. Sağdıç ve O. Bengi “Sınıf I Olguda Distraksiyon Osteogenesis”, 10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Abstract Book Page 82, Ankara, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).

F. Diğer yayınlar:

Konuşmalar:

F1. Okçu, K.M., “Dentoalveoler Cerrahi,” I. Askeri Dişhekimliği Kongresi, Ankara, 2002 (Konferans olarak sunulmuştur).

F2. Okçu, K.M., “Kret ogmentasyonları,” GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi I. İmplantoloji Kursu, Ankara, 2007 (Konferans olarak sunulmuştur).

F3. Okçu, K.M., “Kret ogmentasyonları,” GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi II. İmplantoloji Kursu, Ankara, 2007 (Konferans olarak sunulmuştur).

Atıflar:

1. Maeda, A., K. Soejima, M. Ogura, H. Ohmure, K. Sugihara ve S. Miyawaki, “Orthodontic Treatment Combined with Mandibular Distraction Osteogenesis and Changes in Stomatognathic Function,” Angle Orthodontıst, 78 (6), 1125-1132 (2008).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A6)

2. Yao, C.C.J., E.H.H. Lai, J.Z.C. Chang, I. Chen ve Y.J. Chen “Comparison of treatment outcomes between skeletal anchorage and extraoral anchorage in adults with maxillary dentoalveolar protrusion,” Amerıcan Journal Of Orthodontıcs And Dentofacıal Orthopedıcs, 134 (5), 615-624 (2008).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A8)

3. Lai, E.H.H., C.C.J. Yao, J.Z.C. Chang, I. Chen ve Y.J. Chen “Three-dimensional dental model analysis of treatment outcomes for protrusive maxillary dentition: Comparison of headgear, miniscrew, and miniplate skeletal anchorage,” Amerıcan Journal Of Orthodontıcs And Dentofacıal Orthopedıcs, 134 (5), 636-645 (2008).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A8)

4. Leung, M.T.C., T.C.K. Lee, A.B.M. Rabie ve R.W.K. Wong “Use of miniscrews and miniplates in orthodontics,” Journal Of Oral And Maxıllofacıal Surgery, 66 (7), 1461-1466 (2008).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A8)

5. Cornelis, M.A., N.R. Scheffler, C. Nyssen-Behets, H.J. De Clerck ve J.F.C. Tulloch “Patients' and orthodontists' perceptions of miniplates used for temporary skeletal anchorage: A prospective study,” Amerıcan Journal Of Orthodontıcs And Dentofacıal Orthopedıcs, 133 (1), 18 (2008).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A8)

6. Andrew, T. C. ve L.K. OwCheung, “Meta-Analysis of Mandibular Distraction Osteogenesis: Clinical Applications and Functional Outcomes,” Plast. Reconstr. Surg., 121, 54 (2008).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A6)

7. Angiero, F., S. Benedicenti, G.E. Romanos ve R. Crippa, “Treatment of Hemangioma of the Head and Neck with Diode Laser and Forced Dehydration with Induced Photocoagulation,” Photomedicine and Laser Surgery, 26(2), 113–118 (2008).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A9)

8. Avinash, K.R., K.V. Rajagopal, R.H. Ramakrishnaiah, S. Carnelio ve N.S. Mahmood “Computed tomographic features of mandibular osteochondroma,” Dentomaxıllofacıal Radıology, 36 (7), 434-436 (2007).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A7)

9. Ortakoglu, K., T. Akcam, M. Sencimen, O. Karakoc, A. Ozyigit ve O. Bengi “Osteochondroma of the mandible causing severe facial asymmetry: A case report,” Oral Surgery Oral Medıcıne Oral Pathology Oral Radıology And Endodontology, 103 (5), 21-28 (2007).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A7)

10. Iida, S., T. Yagi, T. Yamashiro, M. Okura, K. Takada ve M. Kogo, “Maxillary anterior segmental distraction osteogenesis with the Dynaform system for severe maxillary retrusion in cleft lip and palate,” Plastıc And Reconstructıve Surgery, 120 (2), 508-516 (2007).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A4)

11. Matharu, L.L. ve P.F. Ashley ” What is the evidence for paediatric dental sedation?,” Journal Of Dentıstry, 35 (1), 2-20 (2007).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A2)

12. Karacay, S., I. Saygun, A.O. Bengi ve M. Serdar “Tumor necrosis factor-alpha levels during two different canine distalization techniques,” Angle Orthodontıst, 77 (1), 142-147 (2007).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A8)

13. Bengi, O., S. Karacay, E. Akin, K.M. Okcu, H. Olmez ve S. Mermut “Cephalometric evaluation of patients treated by maxillary anterior segmental distraction: A preliminary report,” Journal Of Cranıo-Maxıllofacıal Surgery, 35 (6-7), 302-310 (2007).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A4)

14. Seiji, I., Y. Takakazu, Y. Takashi, O. T. Masaya Kenji ve K. Mikihiko “Maxillary Anterior Segmental Distraction Osteogenesis with the Dynaform System for Severe Maxillary Retrusion in Cleft Lip and Palate,” Plastic and Reconstructive Surgery, 120(2), 508–516 (2007).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A4)

15. Bengi, A.O., S. Karacay, E. Akin, H. Olmez, K.M. Okcu ve S. Mermut “Use of zygomatic anchors during rapid canine distalization: A preliminary case report,” Angle Orthodontıst, 76 (1), 137-147 (2006).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A4)

16. Karacay, S., E. Akin, K.M. Okcu, A.O. Bengi ve H.A. Altug “Mandibular distraction with MD-DOS device,” Angle Orthodontıst, 75 (4), 685-693 (2005).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A4)

17. Esmeralda, S.C.J., D.P. Maria Elena ve V.M. Mónica Valdivieso, “Comparación de la efectividad del midazolam en niños: via oral y via intranasal,” Rev Estomatol Herediana, 15 (2), 133 – 138 (2005).
(Atıf yapılan yayın; Özgeçmiş ve eserler listesi: A2)


Medicana International Ankara

Adres:

Söğütözü Mah. 2176. Cad. No.3 06520 Söğütözü/Ankara

Telefon: 0312 292 92 92
Çağrı Merkezi: 0850 460 6334