TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA Nükleer Tıp

Nükleer Tıp; vücuttaki her organ ve sistem için özel olarak hazırlanan, organların fonksiyonlarına uygun bir madde ile küçük miktarlarda radyoaktif bir maddeyi birleştirerek oluşturulan ve “radyofarmasötik” adı verilen ajanlar vasıtasıyla “sintigrafi” adı verilen görüntüleme yapar.

Nükleer tıp bölümünde teşhis ve tanı amaçlı çekilen sintigrafik görüntülemede kullanılan cihaza “Gama Kamera” adı verilir.

Nükler Tıp Bölümünde Yapılan Sintigrafik Tetkikler
Kardiyovasküler sistem

 • Kalp (Miyokard Perfüzyon) sintigrafisi
 • Radyonüklid venografi
 • Lenfosintigrafi

Solunum Sistem

 • Akciğer ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi

İskelet Sistemi

 • Tüm vücut kemik sintigrafisi
 • Üç fazlı dinamik kemik sintigrafisi
 • Kemik SPECT
 • Kemik iliği sintigrafisi

Ürogenital Sistem

 • DMSA ile statik böbrek sintigrafisi
 • DTPA ve MAG3 ile dinamik böbrek sintigrafisi
 • Testis sintigrafisi
 • Vesikoüreteral reflü sintigrafisi
 • Diüretikli dinamik böbrek sintigrafisi
 • Kaptoprilli dinamik böbrek sintigrafisi

Endokrin Sistem

 • Tiroid sintigrafisi
 • Paratiroid sintigrafisi

Gastrointestinal Sistem

 • Hepatobilyer sistem sintigrafisi
 • Karaciğer dalak sintigrafisi
 • Mide boşalma zamanı
 • Ösefagus geçiş zamanı
 • Gastroösefageal reflü sintigrafisi
 • Meckel divertikülü aranması
 • GIS kanama yeri tayini
 • Tükrük bezi sintigrafisi

Santral Sinir Sistemi

 • Beyin perfüzyon sintigrafisi

Diğer Tetkikler

 • Gözyaşı yolları sintigrafisi
 • İşaretli lökosit ile enfeksiyon görüntüleme
 • Sintimamografi
 • C-14 Üre Nefes testi

PET CT
Dünyada teşhiste en gelişmiş sistem olan Pozitron Emisyon Tomografik cihazı ile tüm vücudun fonksiyonel, metabolik ve anatomik görüntüleri kaydedilir. PET CT vücutta herhangi bir kitlenin kötü huylu olup olmadığı, kanserin yaygınlığı, tedaviye yanıt verip vermediği, radyoterapi planlama, şüpheli kitlelerde biyopsi yerini belirlemede kullanılmaktadır.

PET CT ile Teşhisi ve Takibi Yapılan Kanserler

 • Akciğer kanseri
 • Lenfoma
 • Kolorektal kanser
 • Baş boyun kanserleri
 • Meme kanseri
 • Ösefagüs ve mide kanserleri
 • Pankreas kanseri
 • Karaciğer ve safra kesesi kanserleri
 • Melanoma
 • Kas iskelet sistemi kanserleri
 • Tiroid kanseri
 • Karsinoid tümörleri, feokromositoma ve nöroblastoma
 • Böbrek tümörleri
 • Prostat kanseri
 • Testiküler kanserler
 • Over tümörleri
 • Beyin tümörleri ile ilgili teşhis ve görüntüleme yapılmaktadır.

Nöropsikiyatrik Bozukluklar

 • Epilepsi odağının tespiti
 • Alzheimer hastalığının erken tanısı
 • Demans
 • Parkinson hastalığı

Koroner Arter Hastalıklarında
Koroner arter hastalığının saptanması
Myokardial canlılığının görüntülenmesi

Enfeksiyon ve Inflamasyon Hastalıklarında

 • Osteomyelit
 • Protezlerde inflamasyon
 • Sarkoidoz
 • Sebebi bilinmeyen ateş
 • İnflamatuar barsak hastalıklarında PET CT kullanılmaktadır.

 

Internatıonal Ankara Nükleer Tıp Doktorları