TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA Hematoloji

Hematoloji Nedir?

Vücudumuzda dolaşan kanda çeşitli hücreler bulunur. Bunların her birinin farklı işlevleri vardır. Örneğin alyuvarlar (eritrositler) oksijenin vücuttaki dağılımından sorumludurlar, akyuvarlar (lökositler) mikroplara karşı korurlar, kan pulcukları (trombositler) pıhtılaşmayı sağlayan proteinlerle birlikte kanamanın durdurulmasında görev alırlar. Vücudumuzaki kan hücrelerinin tamamı kemik iliğinde bulunan tek bir kök hücreden meydana gelir. Hematoloji Bölümü bu hücrelerin hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.Bu hastalıklar iyi huylu (selim) ya da kötü huylu (malign) hastalıklar olarak iki gruba ayrılabilir. İyi huylu hastalıklar beslenme bozukluğuna bağlı kansızlıklar, kan hücrelerinin yükselişiyle seyreden, polistemiler, kemik iliği yetmezlikleri, kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteinlerdeki eksiklikler, akdeniz anemisi , orak hücreli anemi, hemofili gibi kalıtsal hastalıkları içerir. Kötü huylu hastalıklar, lenf bezi kanserleri , kan kanserleri gibi çok çeşitli kanser tiplerini kapsar.

Periferik Yayma Nedir?

Hematolojik Hastalıklarrın tanısı dolaşan kanın(periferik kanın) laboratuarda özel tam kan sayım cihazlarında ya da mikroskop altında incelenerek konur. Başta kötü huylu kanserlerinde olmak üzere kemik iliği asiprasyon ve biyopsi tanı için başvurulan bir tetkiktir.

Hematolog perifeik yayma inclemesi istediğinde, hastanın parmak ucundan bir damla kan alınarak lam denilen diktörtgen cam üzerine damlatılarak, yayılır. Oda havasında kuruması sağlandıktan sonra alkol ile tesbit edilir. Cam üzerine sabitlenmiş hücrelerin şekil ve içerklerinin değerlendirlmesi yani kan hücrelerinin cam üzerinde görünür hale gelmesi içinözel boyalarala boyanır.Bu boyalı preperat ışık mikroskopisi altında immersiyon yağı denilen özel bir yağ damlatılarak incelenir.Bu işleme periferik yayma incelmesi denir.Bu inceleme sırasında 100- 200 adet kan hücresi sayılarak bunlar % erine göre ayrılır, Bu işleme lökosit formulu denir. Bu inceleme sayesinde her bir hücrenin yapısı birer birer değerlendirilmiş olur. Dolaşan kanda bulunmaması gereken anormal hücreler saptanabilir.Kan pulcuklarının sayısı ve kümeleşmesi hakkında ayrıntılı bilgi edinilir.

Internatıonal Ankara Hematoloji Doktorları