TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA Kulak Burun Boğaz

Medicana International Ankara Kulak Burun Boğaz Bölümü, poliklinik ve klinik üniteleri ile tanı ve tedavide ileri teknik yöntemlerle hizmet vermektedir. Polikliniğe başvuran hastaların Kulak Burun ve Boğaz hastalıkları yönünden  temel muayeneleri endoskopik ve mikroskopik yöntemlerle yapılmakta ve hastalar görsel olarak bilgilendirilmektedir.


Kulak şikayeti olan hastalar mikroskopik yöntemlerle değerlendirilmekte, işitme testleri uzman kişilerce poliklinik içersinde modern test yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. 

Hastanemizde doğan tüm bebeklerin işitme yönünden testleri objektif tekniklerle kısa bir sürede yapılmaktadır.


Denge problemi olan hastalar detaylı olarak denge ünitesinde değerlendirilmekte, güncel yöntemler ile tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Burun muayenesi nazal endoskopi ile gerçekleştirilmekte ve hastalar görsel olarak hastalıklar konusunda bilgilendirilmektedir.Boğaz ve  ses telleri muayeneleri endoskopik ve videostroboskopik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.


Yataklı ünitemizde yatan hastaların medikal ve cerrahi tedavileri, ameliyat sonrası bakımları, dökümantasyon işlemleri ve  gerek duyulduğunda diğer bölüm konsültasyonları yapılmakta, ayrıca 24  saat acil servis desteği verilmektedir. Acil servise kabul edilen hastalara diğer bölümlerle birlikte hizmet verilmektedir.


Çocuklara yönelik olarak yaş sınırı olmaksızın genel anestezi altında bademcik ameliyatları, geniz eti ameliyatı, kulak tüpü tatbiki, ileri teknikleri de içerecek şekilde uygulanmaktadır.


Burun hastalıkları ve sinüzitler genel anestezi altında endoskopik yöntemlerle cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Burun eti küçültmesi için radyofrekans ablasyon yöntemi uygulanmaktadır.

Göz yaşı bezi hastalıkları için göz bölümü ile birlikte endoskopik nazal dakriyosistorinostomi ameliyatları yapılmaktadır.

Burun estetiği için  açık veya kapalı teknik Rinoplasti teknikleri uygulanmaktadır.


Kulak hastalıkları için mikroskopik kulak ameliyatları teknikleri, ses tellerini ilgilendiren hastalıklarda genel anestezi altında modern Mikroskopik laringeal cerrahi teknikleri uygulanmaktadır.


Horlama şikayeti olan hastalar uyku laboratuvarında değerlendirilmektedir. Cerrahi tedavi olarak klasik uvulopalatoplasti,  sert ve yumuşak damağa yönelik radyofrekans ablasyon, dil  kökü radyofrekans ablasyon yöntemleri uygulanmaktadır.


Baş Boyun bölgesi tümör  olgularında hastalar diğer cerrahi bölümlerle tümör konseyinde değerlendirilmekte, güncel baş boyun cerrahisi yöntemleri uygulanmakta ve ameliyat sonrası medikal yada radyasyonla onkolojik tedavi hastanemiz bünyesinde planlanmakta ve uygulanmaktadır.