TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA INTERNATIONAL ISTANBUL - BEYLİKDÜZÜ Üroloji

Üroloji erkek ve kadınlarda idrar yollarına ait hastalıklarla ve erkeklerde üreme sistemine ait hastalıklarla ilgilenen bilim dalıdır. Birçok uzmanlık dalının aksine ürologlar her yaş grubundan insanlarla ve çok çeşitli hastalıklarla ilgilenirler. Poliklinik hizmetleri ve ilaçlarla tedavilere ek olarak, çok sayıda cerrahi işlem gerektiren tedavi yöntemleri vardır. Ürolojik hastalıklar laboratuvar, radyoloji, anestezi, dahiliye, kardiyoloji, çocuk hastalıkları gibi branşlarla dayanışma ve uyum içerisinde ortak çalışma gerektirir.

Medicana International Üroloji Kliniği modern teknolojinin tıp alanına sunduğu yenilik ve gelişmeleri uygulamaya yönelik, hasta güvenliği ve mutluluğunu ön plana alan, genç ve dinamik bir yapıda kurulmuştur. Üroloji alanındaki tüm alt branşlarda ülkemizin önde gelen akademik ve bilimsel kadroları ile işbirliği içerisinde çalışır ve üst düzey hizmet üretmeyi amaçlar.

Kliniğimizde Ürolojik hastalıkların sadece tedavisi değil, erken evrelerde tanınması da hedeflenir. Hastanemiz teknolojik alt yapısında mevcut gelişmiş laboratuvar ve radyoloji olanakları sayesinde hastalıklar daha başlangıç aşamasında tanınır ve tedaviler en başarılı şekilde düzenlenir.

Yeni gelişen teknoloji ve yeni tanımlanan komplike tedavi yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak amacı ile ekibimiz sürekli olarak teorik ve pratik eğitimine devam eder ve bu konuda Dünya ve Avrupa standartlarında eğitim ve sertifikalara sahiptir.

Medicana International Üroloji Kliniğinde teşhis ve tedavi hizmeti sunular başlıca konular şunlardır:

Ürolojik Kanserler

 • Prostat Kanseri
 • Mesane Kanseri
 • Böbrek Kanseri
 • Testis Kanseri


Prostatın Diğer Hastalıkları

 • BPH (Prostatın iyi huylu büyümesi)
 • Prostatit (Prostat İltihaplanması)


Taş Hastalıkları

 • Böbrek taşları
 • Üreter taşları
 • Mesane Taşları


İdrar Kaçırma ve Kadınlarda Ürolojik Hastalıklar

 • Erkeklerde idrar kaçırma
 • Kadınlarda idrar kaçırma
 • Kadınlarda kronik sistit
 • İnterstisyel sistit


Erkeklerde Kısırlık (İnfertilite)

 • Varikosel hastalığı
 • Varikosel dışı kısırlık nedenleri
 • TESE, TESA operasyonları


Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

 • Erkeklerde İmpotans (İktidarsızlık)
 • Cinsel isteksizlik
 • Prematür Ejakulasyon (Erken Boşalma)


Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar


Çocuklardaki Ürolojik Hastalıklar


Ürolojik Tanı Üniteleri

 • Ürodinami Laboratuvarı
 • Flexibl Sistoskopi ve Üreterorenoskopi
 • Transrektal ultrasonografi ve biyopsi


Ürolojik hastalıkların tedavisinde ilkemiz hastaya en etkin tedaviyi, en kısa sürede ve en kolay şekilde vermektir. Bu yaklaşım son yıllarda dünya çapında kabul görmektedir ve 'Minimal İnvazif Tedavi Yöntemleri' olarak isimlendirilmektedir.

Bir çok ürolojik tanı ve tedavi yöntemi bu temelde değişime uğramıştır. Tedavi yöntemlerindeki en önemli değişiklikler taş ve prostat hastalıklarında olmuştur. Önceleri açık operasyon gerektiren taş hastalıklarında vücut dışından ya da endoskopik yöntemlerle kırma uygulanabilmekte ve hastanın cerrahi bir kesiye gerek duymadan taş hastalığından kurtulması olanaklı hale getirilmektedir. Tedavi sonrası yeni taş oluşumunu önleyici araştırmalar yapılmakta, koruyucu tedaviler ve erken taş oluşumunu tanıma amaçlı gelişmiş radyolojik cihazlarla hastalık erken evrelerde durdurulabilmektedir.

Minimal invazif yöntemlerin ürolojide kendine yer bulduğu bir başka alan prostat hastalıklarıdır. Tanı aşamasında fleksibl sistoskopi, transrektal ultrasonogrofi, ürodinami gibi gelişmiş yöntemler ağrısız bir şekilde ürologları doğru tanıya yönlendirmektedir. Prostat hastalıklarının tedavisinde ise laserle prostat operasyonları ile iyi huylu prostat tedavisi, laparoskopik prostat operasyonları ile kanser tedavisinde hastaya herhangi bir cerrahi kesiye gerek kalmaksızın dünya standartlarında hizmet ulaştırılmaktadır. Hastalar kısa sürede iyileşmekte ve günlük aktivitelerine klasik tedavi yöntemleri ile karşılaştırıldığında çok kısa sürede dönebilmektedirler.

Laparoskopinin üroloji alanında kullanıldığı bir başka alan da böbrek operasyonlarıdır. Böbrek tümörleri, atrofik böbrek nedeniyle yapılması gereken nefrektomi operasyonları, böbrek çıkımı darlıklarının tedavisinde laparoskopik yaklaşımla yapılan 'Minimal İnvazif Cerrahi' hastalara ameliyat sırasında ve sonrasında maksimum konfor sağlamaktadır.

Modern üroloji uygulayan merkezlerde ve hastanemiz üroloji kliniğinde de kullanılan önemli araçlardan biri de ameliyat mikroskopudur. Kısırlık tedavisinde çok önemli yeri olan varikosel ve tüp bebek merkezlerinde zaman zaman gerekebilen TESE ameliyatları artık tüm gelişmiş teknoloji ile donatılmış hastanelerde mikroskop eşliğinde yapılmaktadır. Klasik yöntemlerde kullanılan 2.5 – 3 kat büyüten özel gözlüklerin yerini 20 kata kadar büyütme yapabilen mikroskop kullanımı almıştır. Böylece varikosel ameliyatında bağlanması gereken damarlar ve TESE de sperm içeren tüpler çok daha kolaylıkla bulunabilir hale gelmiştir.

Internatıonal Istanbul - Beylikdüzü Üroloji Doktorları