TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA INTERNATIONAL ISTANBUL

Çocuk Psikoloji

Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları çocukluk ve ergenlik çağındaki bireylerin  ruhsal ,psikosomatik ve nörolojik sorunlarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir.Bir diğer görevi ise sorunlar ortaya çıkmadan çeşitli danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vererek ruhsal sorunların önlenmesidir. Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları diğer birçok anabilim dalı ile ortak çalışır. Bu anabilim dalları çocuk hastalıkları, çocuk nörolojisi, genel psikiyatri ,psikoterapi ve pedagojidir.

Çocuk Psikiyatrisi uzmanlığı dünyada 1930 yılından sonra ayrı bir bilim dalı olarak gelişmiş ve Türkiye’de de 1950’ lerden itibaren yılından yaygınlaşmıştır. Amacı ruhsal açıdan sağlıklı bir çocuk yetiştirilmesi, böylece gençlik ve erişkinlikte de akıl hastalıkları, uyum güçlükleri ve suç oranlarını azaltmak olarak hedeflenmiştir. 

Görev Alanları:

 • Ani travmalar ve stresler sonrası ortaya çıkan ruhsal sorunlar
 • Dikkat eksikliği
 • Okul başarısızlıkları ve okula uyum sorunları
 • Motor ve dil gelişim geriliğine bağlı sorunlar
 • Duygusal gelişim bozuklukları
 • Psikosomatik bozukluklar ve kronik hastalıklar sonucu ( lösemi, astım, alerji v.s) ortaya çıkan reaktif ruhsal sorunlar
 • Otizm, şizofreni, epilepsiler ve nörolojik gelişim bozuklukları
 • Sosyal davranış bozuklukları
 • Cinsel gelişim bozuklukları
 • Çocuk ihmalleri ve tacizler sonucu ortaya çıkan sorunlar
 • Alkol ve madde bağımlılığı
 • Ergenlik sorunları


Hastanemizde Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi bölümünde bir uzman doktorumuz ve uzman psikoloğumuz beraber çalışmaktadırlar. Tedaviler tanı konduktan sonra tek ve grup terapileri şeklindedir. Ayrıca gerekli görülen hallerde ilaç tedavileri de uygulanır.Yukarıda bildirilen görev alanları çerçevesinde hizmet verilir. Buna ek alarak 14 günde bir anne-baba grup terapisi adı altında sorunu olan ebevynlere danışmanlık hizmeti verilmektedir. Toplum ruh sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla çevredeki okullarla ve çeşitli kurumlarla işbirlikleri yapılarak bilgilendirme toplantıları ve konferanslar da yapılmaktadır.