TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA INTERNATIONAL ISTANBUL - BEYLİKDÜZÜ Genel Yoğun Bakım

Bir hastanenin, hasta sağlığına verdiği önemin en büyük ölçülerinden biri de yoğun bakım ünitelerine gösterdiği özen ve yatırımdır. Medicana İnternatıonal İstanbul  Hastanesi'nin Genel Yoğun Bakım Ünitesi; ikisi negatif ve pozitif basınçlı izolasyon odası olmak üzere toplam on dört yataktan oluşmaktadır. Her bir yatağı hastalarının sağlığı, konforu ve emniyetini temel alan bir anlayışla oluşturulmuş ve dünya standartlarında teknolojiyle donatılmıştır.

Ünitemiz konumu itibariyle de bu anlayışa hizmet etmektedir. Acil servis, ameliyathaneler ve hasta servislerinden yoğun bakıma hasta transportu son derece hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Böylece, bu birimlerde oluşabilecek herhangi bir acil durumda, hasta hızla yoğun bakıma ulaştırılabilmektedir.

Ünitemiz tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle toplam sağlık hizmeti içinde çok önemli bir yere sahiptir. İleri teknolojinin de katkılarıyla, son yıllarda yoğun bakım hizmeti büyük gelişmeler göstermiştir. Toplumların ortalama yaşam sürelerindeki gelişmelerde yoğun bakım ünitelerindeki bu verimli gelişmelerin katkısı büyüktür.Yoğun bakım hizmeti çok yönlü bir ekip çalışmasıyla mümkündür. Tüm cerrahi ve dahili dalların, son derece gelişmiş teknolojiye sahip laboratuarın ve görüntüleme (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografi v. b.) merkezinin 24 saat süreyle desteği olmaksızın,  yoğun bakım ünitesinde etkin ve kaliteli yaşamsal destek ve tedavi sağlanması mümkün değildir. Bu amaç doğrultusunda bu ilgili birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmaktadır. İlk yaştan itibaren tüm kritik hastalarda optimal desteğin sağlanabildiği yoğun bakım servisimizde, tüm ciddi  vakalara anında etkili bir şekilde müdahale edilebilmektedir. Yoğun bakım ünitemiz “24” saat boyunca genç, tecrübeli kadrosuyla hizmet vermektedir. Hastalarımız, yoğun bakım deneyimine sahip bire bir hemşire takibinde olup, tedavileri tecrübeli yoğun bakım hekimlerince sürdürülmektedir. Yoğun Bakım biriminde bilimsel ve etik yaklaşımdan hiçbir şekilde taviz verilmemektedir.

Her yatak başında yapay solunum cihazı olup, tüm hastalar en ileri tekniklerle monitörize edilebilmektedir. Medicana International İstanbul Hastanesi JCI (Joint Comission International) tarafından 2010 şubat ayında akreditasyon belgesi almıştır ve ilgili kuruluş tarafından sürekli denetlenmektedir.Ayrıca ünitemizde daha kaliteli hizmet sunabilmek için sürekli yenilikleri takip edilmekte  ve birim içi eğitimler düzenlenmektedir.

Yoğun bakım üniteleri enfeksiyon kontrolünün en yoğun şekilde uygulanması gereken bölümlerdir. Bu ünitelerde enfeksiyon açısından risk faktörleri yüksek hastalar yatmaktadır. Çok sıkı önlemlerle enfeksiyon olasılığını azaltmak mümkündür. Bu önlemler için de en önemlisi enfeksiyon kontrolü ile ilgili verilen eğitimlerdir. Yoğun bakım ünitemizde enfeksiyona yönelik sürekli hizmet içi eğitimler verilmektedir.

Enfeksiyon kontrolünün ilk adımı ve en önemli parametresi olan el hijyeni için gerekli olan tüm çalışmalara, çalışanlarımız ve yönetimimiz son derece özen göstermektedir. Enfeksiyon kontrol takımının sürekli kontrolünde olan ünitemizde tüm çalışanlarımız gösterdiği özenli çalışma ve çabasıyla enfeksiyon oranlarımız diğer ülkelerin yoğun bakım ünitesi ile kıyaslandığında kabul edilebilir değerlerin altında çıkmaktadır.

Ünitemizde;

 • Tüm travma (kafa travması, göğüs travması, ciddi kırıklar, tüm vücut travmaları v.b.) hastalarına,               
 • Beyin kanamalarına,
 • Felçlere,
 • Ciddi solunum yetmezliklerine,
 • Ani gelişen veya devamlı böbrek yetmezliklerine (birim içi diyaliz ve hemodiyafiltrasyon) yapılabilmektedir.
 • Sinir sistemi hastalıklarına (Myastenia Gravis, Guillian Barre v.b)
 • Ciddi enfeksiyonlara, 
 • Post-op cerrahi hastalara,
 • Post-op transplantasyon hastalarına,
 • Zehirlenmelere,
 • Ciddi yaralanmalara
 • Ciddi yanıklara ve daha birçok kritik hastalığa anında müdahale edebilecek tüm teknik ve personel desteğine sahiptir.