TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA INTERNATIONAL ISTANBUL - BEYLİKDÜZÜ Nükleer Tıp

Galyum 68 PSMA ile PET/BT Görüntüleme

Prostat kanseri tanısı konulmuş hastalarda, hastalığın prostat ve prostat dışı organlarda, yayılımını değerlendirmede kullanılan,  en duyarlı, güncel görüntüleme yöntemidir. Galyum 68 radyoizotopu ile PSMA molekülünün  birleştirilmesiyle elde edilen Ga 68 PSMA bileşiği, hastaya damar yolu ile verilir. PET/BT cihazı ile tüm vücut görüntüleme yapılarak, prostat kanser hücresinin olduğu, kanserli dokuların gösterilmesini  sağlar.

DaTSCAN Görüntüleme

Datscan, Parkinson hastalığı ayırıcı tanısında, beyin dokusu, striatum bölgesindeki fonksiyonel dopaminerjik nöron terminallerindeki, kayıpları tespit etmek amacıyla nükleer tıp bölümünde yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Özellikle yürüme ve hareket problemleri, denge, tremor ve koordinasyon kaybı gibi Parkinson hastalığı belirtileri gösteren hastalarda ayırıcı  tanı amacıyla kullanılmaktadır. İdiopatik Parkinson hastalığı, parkinsonizm ve esansiyel tremor ayırıcı tanısında da kullanılır.

DaTSCAN Görüntüleme

Datscan, Parkinson hastalığı ayırıcı tanısında, beyin dokusu, striatum bölgesindeki fonksiyonel dopaminerjik nöron terminallerindeki, kayıpları tespit etmek amacıyla nükleer tıp bölümünde yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Özellikle yürüme ve hareket problemleri, denge, tremor ve koordinasyon kaybı gibi Parkinson hastalığı belirtileri gösteren hastalarda ayırıcı  tanı amacıyla kullanılmaktadır. İdiopatik Parkinson hastalığı, parkinsonizm ve esansiyel tremor ayırıcı tanısında da kullanılır.

Vizamyl (F 18 Flutemetamol)  PET/BT Görüntüleme

Alzheimer hastalığının tanısında amiloid plakların saptanması önemli bir biyobelirteçtir. Çözülemeyen amiloidin, beyin parankiminde birikimi sonucunda, beyin dokusununa hafızayı, hesaplamayı ve diğer düşünme süreçlerini yürüten bölgelerinde hücre kaybı oluşur. Teknoloji ve endüstrideki gelişmeler ışığında Alzheimer hastalığı ve  diğer kognitif bozukluk nedenleri açısından araştırılan, kognitif bozukluğu olan erişkin hastalarda amiloid plakların gösterilmesinde kullanılan en güncel yöntem Vizamyl PET/BT görüntülemedir.

Sadece tanı amaçlıdır. VIZAMYL klinik değerlendirme ile birlikte kullanılmalıdır.  VIZAMYL ile elde edilen görüntüler, sadece [18F] Flutemetamol ile PET görüntülerinin yorumlanması konusunda eğitim almış okuyucular tarafından yorumlanmalıdır. Negatif bir görüntü, seyrek plakları veya hiç plak olmadığını gösterir. Bu durumda AD tanısı söz konusu değildir.

 

Internatıonal Istanbul - Beylikdüzü Nükleer Tıp Doktorları