TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA INTERNATIONAL ISTANBUL - BEYLİKDÜZÜ Radyoloji

Medicana International İstanbul Radyoloji Bölümü’ nde Verilen Hizmetler
64 Kanallı Çok Kesitli (Multidedektör) Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Bilgisayarlı tomografi teknolojisinde özellikle kalp damar hastalıklarının erken tanısı için kullanılan bu en gelişmiş sistem, kansız ve ağrısız olarak kalp damarlarının saniyeler içinde görüntülenmesini sağlamaktadır. Bu cihaz en üst düzeyde hasta konforu ile BT-anjiografiyi 4 saniye gibi çok kısa bir sürede tamamlamakta, yüksek çözünürlüklü görüntüleri ile damarlarda olabilen darlık, tıkanıklık, plak oluşumu ve kireçlenmeleri net olarak saptamaktadır. Bunun yanı sıra  by-pass veya stent uygulanmış hastalarda da, by-pass damarının veya stentin açık olup olmadığı klasik anjiografiye gerek kalmadan takip edilebilmektedir.

“Kalsiyum skorlama” özelliği ile kalp damarlarındaki kireçlenmeleri tam ve sayısal olarak belirleyerek ileriye yönelik kalp krizi riski olasılığını ortaya koyabilmektedir.

Cihazın son derece hızlı ve detaylı inceleme özelliği ile vücuttaki tüm diğer organ sistemleri ve damarlar etkin biçimde görüntülenebilmektedir. Diğer önemli kullanım alanları arasında, kalın barsak tümörlerinin erken tanısı için “Sanal Kolonoskopi”, sigara içenlerde milimetrik akciğer nodüllerinin takibi ve bronşların içini değerlendiren “Sanal Bronkoskopi” uygulamaları yer almaktadır.

1.5 Tesla  Manyetik Rezonans İnceleme cihazı (MR) 
1.5 Tesla gücündeki MR cihazı sahip olduğu yeni sarmal sistemi ve tüm vücut görüntüleme fonksiyonuyla hem yüksek görüntü kalitesine ulaşmakta hem de inceleme süresi kısalmaktadır. Cihazın üstün teknik donanımı beyin-sinir sistemi, batın, üroloji, ortopedi ve kadın hastalıkları ile ilgili sorunların tanısında çok yararlı olmaktadır.
MR anjiografi ile tüm vücut damar sistemleri ayrıntılı ve girişimsel işlemlere gerek kalmadan görüntülenebilmekte, damarsal hastalıklar erken evrede tanınabilmektedir.

Cihaz benzerlerinden farklı teknolojisi ile travma gibi acil durumlarda hareketten etkilenmeden beyin çekimlerini gerçekleştirebilmektedir. Tüm vücut MR (Whole-body MRI) özelliği ile özellikle erken evre tümör ve metastatik oluşumları oldukça başarılı biçimde saptayabilmekte, tedavi sonrası takipte hekimlere büyük avantaj sağlamaktadır.

Radyoloji amaçlı üst seviye Doppler Ultrasonografi cihazı 
Renkli Doppler ultrasonografi ilaç gerektirmeyen, radyasyon içermeyen, ağrısız ve kolay uygulanabilen bir tekniktir. Doppler ultrasonografi; başlıca beyne giden atardamarları, kol ve bacaklardaki atar ve toplardamarlar ile karın içindeki damarsal yapıları görüntüleyerek damar hastalıklarının erken tanısında önemli rol oynar.

PACS (Tıbbi Görüntü Arşivleme ve İletişim) Sistemi
PACS sistemi radyolojide görüntü ve bilgi yönetim sistemidir. Bu sistem ile hekimler hastanın filmi çekilir çekilmez görüntülerine, hastane içinden, kendi ofislerinden ya da herhangi bir yerden ulaşabilmektedirler. 
Bu sistem etkin bilgi ve görüntü aktarımı sağlamanın yanı sıra hasta filmlerinin dijital ortamda arşivlenmesini ve yıllar sonra bile istendiğinde ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Bu yeni sistem hastaların kalın dosya ve film klasörleri ile hekimlere başvuru gerekliliğini ortadan kaldırmakta, tüm bilgi ve görüntü dolaşımı dijital ortamda bilgisayar ağı ile gerçekleştirilmektedir.

Medicana International İstanbul Radyoloji ünitesinde bunlar dışında Kardiyolojik ve Periferik amaçlı dijital anjiyo,  dijital Fluoroskopi, Röntgen cihazı, portabl röntgen cihazı, C kollu röntgen cihazı, mamografi cihazı,panoramik ve sefalometrik röntgen cihazları da bulunmaktadır.

Panaromik + Sefalometrik Röntgen Cihazı