TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA INTERNATIONAL ISTANBUL - BEYLİKDÜZÜ Kardiyoloji

Kalp, atar ve toplar damar hastalıklarının teşhisi tedavisi ve takibi ile ilgilenen tıp dalına kardiyoloji adı verilir.

Medicana International İstanbul Hastanemizde tanısal ve tedavi amaçlı yapılan geniş kapsamlı işlemler aşağıda gösterilmiştir.

 • Elektrokardiyografi
 • Transtorasik Ekokardiyografi
 • Transözofajeal Ekokardiyografi
 • Eforlu Ekg
 • Elektrokardiyografi Holteri
 • Tansiyon Holteri
 • Tilt Testi (Eğik Masa Testi)
 • Koroner Anjiografi
 • Perkütan Koroner Girişimler
 • Periferik ve Karotis Anjiografisi
 • Perkütan Karotis ve Periferik Girişimler
 • Endovasküler Aort Tamiri (EVAR, TEVAR)
 • Transaortik Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ)
 • Elektrofizyolojik Çalışmalar
 • Ablasyon İşlemleri (Atrial fibrilasyon ve ventriküler taşıkardi ablasyon işlemleri dahil)
 • Bir, iki ve üç odacıklık Kalp Pili Takılması (Pacemaker, İCD, CRT-D)