TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA KADIKÖY Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Nedir? 

Göğüs hastalıkları akciğer ve solunum sistemi hastalıkları ile ilgilenen ana bilim dalıdır. Solunum sistemine ait şikayetleri olan hastaların teşhis ve tedavisinin yapıldığı bölümde astım, bronşit, akciğer embolisi, alerjik hastalıklar, uyku esnasında gelişen solunum bozuklukları, tüberküloz, zatürre, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve sigara bağımlılığı ile buna bağlı olarak gelişen hastalıklar tedavi edilir. Tedavi sürecinde göğüs hastalıkları hekimleri, multidisipliner yaklaşım ile çalışarak, gerekli durumlarda diğer birimler ile konsülte haldedirler.

Göğüs Hastalıkları bölümünde hastalıkların tanı ve tedavisinde, gerekli hallerde laboratuvar testleri, ileri radyolojik görüntüleme tetkikleri, solunum fonksiyon testleri, alerji testleri, difüzyon testi gibi pek çok farklı tanı yöntemi kullanılır. Öte yandan solunum nedeniyle gelişen uyku bozukluklarının teşhis ve tedavisi için uyku laboratuarı ve çeşitli hastalıkların tanısında ileri seviye görüntüleme hizmetlerinin sunulduğu bronkoskopi ünitesi de bölüm hekimlerince kullanılmaktadır.

Uzman hekim, göğüs hastalıkları bölümüne başvuran hastaların öncelikle kapsamlı öyküsünü dinler. Daha sonra fizik muayene yapar ve gerekli görülen durumlarda laboratuvar testleri ve radyolojik görüntüleme de isteyebilir. Hastalığın tanısı koyulduktan sonra uygun tedavi yöntemi belirlenir ve yatarak ya da ayakta tedavi başlar.

Sık Görülen Göğüs Hastalıkları ve Tedavileri

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), amfizem ve kronik bronşiti kapsayan bir rahatsızlıktır. Bireyin hayat kalitesini azaltan ve günlük aktiviteleri esnasında bile solunum güçlüğü yaşamasına neden olan bu hastalık aynı zamanda öksürük ve balgamlı seyreden ilerleyici kronik bir hastalıktır.

Akciğer Kanseri, akciğer hücrelerinin kontrolsüz ve hızla çoğalması sonucu oluşur. Kanlı balgam, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetlerine neden olan hastalığın tedavisinde kemoterapi, ışın tedavisi, immunoterapi ile ameliyat yöntemleri kullanılır.

Astım ve Alerjik Akciğer Hastalıkları, ile alerjinin doğal bir bağlantısı mevcuttur. Bağışıklık sisteminin tehdit olarak gördüğü herhangi bir alerjenin vücuda girmesi sonucu solunum yollarında daralma, mukus yapımında artış, öksürük ve hırıltı karşımıza çıkar.

Kronik Öksürükler,  3 haftadan daha uzun süren, uyku kalitesini düşüren, halsizliğe yol açan ve kişinin hayat kalitesini azaltan öksürüklerdir. Sıklıkla daha ciddi bir hastalığın belirtisi olabilen kronik öksürüklerin sebebi belirlenmeli ve tedavisi bekletmeden yapılmalıdır.

Zatürre (Pnömoni) akciğerlerde bakteri, virüs ya da mantar nedeniyle enfeksiyon gelişmesi zatürre (pnömoni) olarak bilinir. Oluşan enfeksiyon, alveol adı verilen hava dolu keselere dolar ve nefes almada güçlük başlar. Ateş, öksürük, terleme, göğüs ağrısı, titreme ve hatta nefes darlığı ile kendini gösteren zatürrenin zaman kaybetmeden tedavi edilmesi gerekir.

Akciğer Sönmesi (Pnömotoraks) başka bir hastalığın sonucu olarak ya da tıbbî müdahale esnasında ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda sebepsiz yere oluştuğu da gözlenmektedir. Göğüs ağrısı, öksürük ve nefes darlığı belirtileri veren hastalığın acilen tedavi edilmesi gerekir.

Akciğer embolisi (Pulmoner emboli), vücudun farklı alanlarında oluşan ve kan yolu ile akciğere kadar ulaşabilen kan pıhtısı, başta akciğer atar damarı olmak üzere diğer damarları da tıkayabilir. Göğüs ağrısı, terleme, çarpıntı, kanlı balgam ve nefes darlığı belirtileri gösterir.

Sarkoidoz, bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından kaynaklanan, kalp, karaciğer, dalak, beyin, göz, lenf düğümleri ile özellikle akciğeri etkileyen sistemik bir hastalıktır. Bulaşıcı olmayan bu hastalığın tam olarak nedeni belli değildir. Hastalığın teşhisi için kan ve idrar tahlillerinin yapılması ,akciğer röntgeni ve akciğer tomografisi gerekir.

Plörezi, akciğer zarları arasındaki boşluğun çeşitli nedenler ile olması gerekenden fazla sıvı ile dolmasıdır. Plörezi, başlı başına bir hastalık olmasından çok, farklı bir hastalık belirtisi olarak kabul edilmelidir. Verem, akciğer kanseri, akciğer zarı kanseri, akciğer apsesi ile zatürre gibi hastalıklar sıvı birikimine sebep olabilir.

Sigara ile İlgili Hastalıklar ve Bırakma Yöntemleri: Sigaranın insan sağlığına olan pek çok etkisi olsa da en ciddi sonuçların görüldüğü başlıca alan göğüs bölgesidir. Bu nedenle göğüs hastalıkları biriminde sigara kaynaklı oluşan hastalıkların tedavisi yapılmaktadır. Öte yandan sigara bağımlılığı olan bireyler için sigara bırakma yöntemleri anlatılmakta ve kişi kabul ettiği taktirde tedavi için süreç başlatılmaktadır.

Uyku Apnesi, uyku esnasında solunumun durması anlamına gelir. Gündüz artan uykululuk hali ve horlama gibi belirtiler uyku bozukluklarının sık görülen belirtisidir. Kesin tanı için hasta, uyku laboratuarında bir gece değerlendirilir. Bu esnada solunum eforu, uyku evreleri, hava akımı, elektrokardiyografi, elektroensefalografi, elektromiyografi, arousal ve oksijen satürasyonu ögeleri kayıt altına alınır. Böylece apne olup olmadığı, varsa sıklığı, ne kadar sürdüğü ve apnenin genel vücut fonksiyonlarına olan etkisi değerlendirilmiş olmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar?

Göğüs Hastalıkları, akciğer ve solunum yolu hastalıklarının teşhis, tanı ve tedavisine yönelik poliklinik ile yatan hasta takip hizmeti sağlamaktadır. Tedavi edilen başlıca hastalıklar şunlardır:

  • Solunum yolları enfeksiyonları
  • Akut enfeksiyonlar (bronşit, grip, nezle, soğuk algınlığı, trakeit)
  • Kronik enfeksiyonlar (bronşiektazi, tüberküloz, kronik bronşit)
  • Alerji testleri
  • Astım tanı, takip ve tedavisi
  • KOAH
  • Akciğer kanseri erken teşhis ve tedavisi
  • Sigara ile mücadele programları
  • İnterstisyel akciğer hastalıkları

 

Kadıköy Göğüs Hastalıkları Doktorları