TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA KADIKÖY Radyoloji

Medicana Kadıköy RADYOLOJİ KLİNİĞİNDE yapılan tetkikler:


BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

BT cihazımız GE Optima 640 128 dedektör 256 slice

Cihazımızda aşağıdaki çekimler yapılmaktadır;

  • Abdominal BT Anjio
  • Renal BT Anjio
  • Coroner BT Anjio
  • Periferik BT Anjio
  • Beyin ve Karotis Anjio
  • BT Sanal Bronkoskopi
  • BT Beyin Perfüzyon
  • BT Eşliğinde Biyopsi
  • Beyin (Kranial) BT      
  • Orbita (Göz) BT
  • PNS (Paranasal Sinüs) BT
  • Servikal BT
  • Dorsal (Torakal) BT
  • Lomber (Lumbosakral) BT
  • Boyun Bt (Yumuşak doku)
  • Toraks (Akciğer) BT
  • Temporal Kemik –IAC (İç Kulak) BT  
  • Temporamandibular (Çene) BT
  • Üst ekstremite BT (El, El Bilek, Ön kol, Dirsek, Humerus, Omuz, Klavikula)
  • Üst ve Alt Abdomen (Tüm Abdomen) BT
  • Pelvis (Kemik) BT
  • Kalça BT
  • Sakroiliak BT
  • Sacrum-Koksiks BT
  • Alt ekstremite BT (Ayak, Ayak bileği, Kruris, Diz, Femur-Uyluk)      
  • Tek Anotomik Bölge Kontrastlı BT Anjio


BT cihazımız GE Optima 640 128 dedektör 256 slice

  Cihazımızda rutin çekimler dışında özel BT çekimlerimiz yapılmaktadır;

   • Coroner BT Anjio
   • Periferik BT Anjio
   • Beyin ve Karotis Anjio
   • BT Sanal Bronkoskopi
   • BT Beyin Perfüzyon
   • BT Eşliğinde Biyopsi


Coroner Bt Anjio

 • Kalp ve Koroner damarlarda meydana gelebilecek hastalıklar BT ile çok kısa süre içerisinde değerlendirilebilmektedir.

Periferik BT Anjio

  • BT anjiyografi alt ekstremite arteriyel sistem patolojilerinin değerlendirilmesinde doğruluğu gösterilen ve klinik kullanımı giderek artan bir tekniktir.
  • Özellikle sigara içen ve şeker hastalığı bulunan hastalarda damarların görüntülenmesinde %100 güvenilir bir yöntemdir.

Beyin ve Karotis BT Anjio

 • Boyun ve Beyin Damarlarını görüntülemede kullanılan bir tekniktir. Emboli ve Kanamada sıkça kullanılan bir yöntemdir.
 • Sonuçlar son derece güvenilirdir.

BT Sanal Bronkoskopi

 • Bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler, spiral toraks bilgisayarlı tomografisinden elde edilen verilerin kullanılarak, trakeobronşiyal ağacın sanal gerçeklikteki görüntülerinin oluşturulmasına imkan tanımaktadır. Sanal bronkoskopi simulasyonları, endobronşiyal major anatomik bulguları doğru olarak sunmaktadır. Bu teknik, bronkoskopi planlanmasında, endoskopi eğitiminde ve endobronşiyal tedavide rol oynayabilir.
 • Özellikle endoskopik inceleme yaptırmaktan kaçınan hastalar için alternatif bir yöntemdir.


BT Beyin Perfüzyon

  • BT Perfüzyon (BTP) incelemesi, serebral iskemi tanısında ve hasta prognozunun değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan BT tekniğidir.

  BT Eşliğinde Biyopsi

  • Akciğer ve toraks (göğüs duvarı), Adrenal Gland, Pankreas, Kemikler, Omurga, Lenf nodları gibi organ ve bölgelere BT eşliğinde tanısal biyopsi yapılabilmektedir.MANYETİK REZONANS (MR)

Hastanemizde 1,5 tesla GE Signa Explorer MR cihazı vardır.

Cihazımızda aşağıdaki çekimler yapılmaktadır;

  • MR Spectro
  • Mr Perfüzyon
  • Diffuzyon Tensör Görüntüleme (DTI)
  • Periferik MR Anjio (Kontrastlı ve Kontrastsız)
  • Karaciğer Demir Ölçümü
  • MR Enteroklizis (MR Enterografi)
  • Karotis Anjio (Kontrastlı ve Kontrastsız)
  • Renal Anjio (Kontrastlı ve Kontrastsız)
  • BOS Akım Analizi
  • Beyin (Kranial) MR  
  • Hipofiz MR
  • Orbita (Göz) MR
  • Nazofarenks MR
  • Boyun MR (Yumuşak Doku)
  • Servikal MR
  • Dorsal (Torakal) MR
  • Lomber (Lumbosakral) MR
  • Boyun (Yumuşak doku) MR
  • Toraks (Akciğer) MR
  • Meme MR
  • Temporal Kemik –IAC (İç Kulak) MR       
  • Temporamandibular (Çene) MR
  • Üst ekstremite MR (El, El Bilek, Ön kol, Dirsek, Humerus, Omuz, Klavikula)
  • Üst ve Alt Abdomen (Tüm Abdomen) MR
  • MRCP (MR Kolonjiografi)
  • Pelvis (Kemik) MR
  • Prostat MR (Multi Parametrik)
  • Skrotal MR
  • Penil MR
  • Kalça MR
  • Sakroiliak MR
  • Sacrum-Koksiks MR
  • Alt ekstremite MR (Ayak, Ayak bileği, Kruris, Diz, Femur-Uyluk)          
  • Tek Anotomik Bölge Kontrastlı MR Anjio


Hastanemizde rutin mr çekimleri dışında ileri MR teknikleri de yapılmaktadır.


 • MR Spectro
 • Mr Perfüzyon
 • Diffuzyon Tensör Görüntüleme (DTI)
 • Periferik MR Anjio (Kontrastlı ve Kontrastsız)
 • Karaciğer Demir Ölçümü
 • Karotis Anjio (Kontrastlı ve Kontrastsız)
 • Renal Anjio (Kontrastlı ve Kontrastsız)
 • BOS Akım Analizi


MR Spectroskopi

 • Manyetik rezonans spektroskopi beyindeki metabolitlerin miktarını ve dağılımını ölçen bir MR yöntemidir.
 • Bu metabolitlerin kimyasal kompozisyonları arasındaki farklar bir grafik şeklinde gösterilir. Beyin MR incelemelerinde görülen kitle lezyonlarının ayrımında (habis tümör, abse, demiyelinizan hastalık vs) çok yararlı bir incelemedir.
 • Bu hastalıkların ayrımı, tümörlerin habaset derecesinin belirlenmesi tedavi planlaması yönünden hayati önem taşır. Ayrıca cerrahi olarak ve/veya radyoterapi ile tedavi edilmiş hastaların takibinde, tümör nüksü ve radyasyon hasarı ayrımının yapılmasında kritik rol oynar.

MR Perfüzyon

 • Perfüzyon MR, beyindeki kan akım miktarını ölçmeye ve görüntülemeye yarayan özel bir fonkisyonel MR görüntüleme yöntemidir.
 • İnme hastalarında, tümör evrelerinde önemli rol oynar.

Diffuzyon Tensor Görüntüleme

 • Difüzyon tensör görüntüleme (DTG) doku içerisindeki difüzyonun hangi yönde daha çok kısıtlandığını gösteren ve bunu niceliksel olarak da ifade edebilen bir yöntemdir. Ayrıca voksel içinde karakterize edilen difüzyon bilgisi ile beyin ak maddesi fiber traktografi algoritmaları kullanılarak daha detaylı ve 3 boyutlu olarak gösterilebilir.


Periferik MR Anjio (Kontrastlı ve Kontrastsız)

 • eriferik arterlerin görüntülenmesinde uygulanan bir yöntemdir.
 • Hastanemizde kontrastlı Periferik MRA 10 dk gibi kısa bir sürede çekimi yapılmaktadır.
 • Böbrek rahatsızlığı olan hastalarda ise çekimi kontrastsız olarak gerçekleştirebilmekteyiz.
 • Özellikle alerji riski olan hastalara Periferik CT Angıo çekimine alternatif tetkiktir.

Karotis MR Anjio

 • Karotis arter hastalıklarının görüntülenmesi için kullanılan yöntemdir. Kontrastlı ve Kontrastsız çekim yapılabilir.

Renal MR Anjio

 • Hastanemizde Renal MRA Kontrastlı ve Kontrastsız olarak çekilebilmektedir.

Karaciğer Demir Ölçümü

 • Hastanemizde Talesemi hastaları için karaciğerde ve Kalpte demir ölçümü yapılmaktadır.

BOS Akım Analizi

 • Özellikle Hidrosefali türlerinin tanısı ve tedavisinin olası yararını belirlemek için başvurulur.
 • Beyin içi boşluklularda bulunan omurilik sıvısının bazı özelliklerini inceleme yöntemidir.

Meme MR

 • Meme mr tetkikinde iyonize radyasyon bulunmadığı için hasta radyasyona maruz kalmaz. Mamografi gibi yaş sınırlaması yoktur.
 • Mamografi ve ultrasonografide şüpheli meme lezyonlarını tanısında, tanı konmuş hastalarda lezyonların yaygınlığını tespit etmede üstünlük sağlar.
 • Meme MR kontrast madde enjeksiyonu öncesi ve sonrası yapılır. Kontrast madde verildikten sonra ince kesitler halinde ve 3 boyutlu alınan MR sekansları ile çekim sonlandırılır.Multiparametrik Prostat Mr

  • Multiparametrik Prostat Mr klinik olarak en önemli prostat kanserlerini tespit edebilen ve biyopsilere rehberlik oluşturabilen en iyi görüntüleme metodudur.
  • Multiparametrik Prostat MR; tanı konulabilmesi için alınması gereken ve temel MR sekanslarını içeren diğer MR görüntülemelerden farklı olan birçok MR sekansı ( T1 ve T2 ağırlıklı sekanslar, diffüzyon ağırlıklı sekanslar, ADC haritalaması, dinamik sekanslar ve Perfüzyon MR ve MR Spektroskopi) anlamına gelir.


Usg Eşliğinde Girişimsel İşlemler


  • Böbrek iğne biyopsisi, böbrek kisti aspirasyonu usg eşliğinde
  • Karaciğer iğne biyopsisi ve karaciğer apse, hiradik kist gibi lezyonlarda perkütan  ultrason eşliğinde drenaj ve aspirasyon,
  • Streotaktik mamografi eşliğinde meme biyopsi.işaretleme
  • Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme yöntemleri eşliğinde
  • Ultrasonografi eşliğinde batın içi apse drenajı ve kalıcı kateter uygulanması
  • Ultrasonografi eşliğinde parasentez (Terapötik)
  • Ultrasonografi eşliğinde torasentez (Tanısal)
  • Perkütan Parasentez/ Torasentez (US eşliğinde)
  • Prostat biyopsi (Us eşliğinde)

Kadıköy Radyoloji Doktorları