MEDİKAL TEKNOLOJİLER


+A A-

Son sistemle donatılmış ameliyathanelerinde aynı anda birden fazla cerrahi işlemin yapılabileceği en son teknolojik donanımlar bulunmaktadır. İleri teknolojik alt yapısıyla;

 • BT
 • MR (1,5 Tesla)
 • Mamografi
 • Koroner Anjiyografi Laboratuvarı
 • Kemik Dansitometresi
 • CR Röntgen Sistemi
 • Ultrasonografi
 • 4 boyutlu ultrasonografi
 • Pet CT
 • Gama Kamera
 • Linear Accelerator (LINAC 3 boyutlu Radyoterapi)
 • C Kollu Skopy
 • Navigasyon Sistemi
 • Plazma Kinetik Cihazı
 • Bronkoskop
 • Duodenoskop
 • Gastroskop
 • Elektrokoter
 • Denge Ölçüm Cihazı  gibi modern ve son teknolojik cihazlarla iç ve dış kalite kontrollerinin yapıldığı ve yüksek oranda doğru sonuç veren laboratuvar, görüntüleme üniteleri ve nükleer tıp uygulamaları ile hizmet vermektedir.