MEDİKAL TEKNOLOJİLER


+A A-

Medikal Teknolojiler

BT / MR 1,5 Tesla / Mamografi / Koroner Anjiyografi Laboratuvarı / Panaromik / Kemik Dansitometresi, CR Röntgen Sistemi, Ultrasonografi