TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA KONYA Göğüs Cerrahisi

Medicana Konya Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nde; göğüs boşluğu içerisinde kalp dışında kalan organ ve dokulara (göğüs duvarı, akciğerler, mediasten, diyafram) ait hastalıkların cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Sigara alışkanlığının yaygınlığı ile ortaya çıkan; erkeklerde en sık, kadınlarda ise ikinci en sık görülen kanser türü olan akciğer kanserinin cerrahi tedavisi bu bölümün en yoğun olarak çalıştığı alanlardan biridir.

Bunun dışında;

  Bölgesel Aşırı Terleme Tedavisi,

  Göğüs kafesinin doğumsal veya edinsel şekil bozukluklarının düzeltilmesi,

  Göğüs boşluğunda biriken sıvıların sebeplerinin araştırılması, tedavisi ve tekrar oluşumunun engellenmesi,

  Diyafram hastalıklarının teşhisi ve tedavisi,

  Myastenia Gravis hastalığında timektomi operasyonu,

  Edinilmiş veya tümörlere bağlı nefes borusu darlığının giderilmesi gibi özellikli işlemler,

  Akciger ve mediastenin kanser olguları,

  Üst extremite (kollara) giden damar/sınır paketinin sıkışması nedeniyle oluşan hastalıkların cerrahi tedavisi,

  Akciğer ve mediastenin iltihabi ve kistik hastalıklarına ait operasyonlar,

  Göğüs duvarı tümörleri,

  Akciger kanserlerinde bronkovasküloplastik işlemler,

  Torakoskopi,

  Mediastinoskopi,

  Bronkoskopi,

  Akciğerde tespit edilen kitlelerin tanısal ve tedavi işlemleri,

  Akciğer zarına ait hastalıkların tedavisi,

  Tüberküloz hastalığına bağlı gelişen akciğer hasarı tedavisi,

  Göğüs kafesi ve akciğerin travmalara bağlı hasarlarının tedavisi,

  Çocuk ve erişkinlerde nefes borusu ve yemek borusuna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması,

  Kemoterapi tedavisinin daha konforlu gerçekleşmesi için venöz port takılması yapılmaktadır.

Konya Göğüs Cerrahisi Doktorları