TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA KONYA Kardiyoloji

Kardiyoloji Bölümü, önleyici kardiyoloji hizmetlerinden, gelişmiş tanısal yöntemlere; koroner bakımdan girişimsel işlemlere kadar geniş bir çerçevede hizmet vermektedir.

Kardiyoloji Hizmetlerimiz;

 • Girişimsel Kardiyoloji
 • Noninvaziv Kardiyoloji
 • Elektrofizyoloji ve aritmi
 • Kalp Yetmezliği Kliniği

Kardiyoloji girişimsel olmayan tanı ve hasta izleme yöntemlerini içeren Non-invaziv Kardiyoloji Bölümü ve girişimsel yöntemleri içeren İnvaziv Kardiyoloji Bölümü olarak değerlendirilebilir.
Non-invaziv Kardiyoloji bölümü temelde kalp hastalığı tanısı ve takibine yönelik son teknoloji cihazlardan kuruludur.

Bu alanda kullanılan diğer cihazlar; ekokardiyografi, modern tüm analiz yöntemlerini uygulayabilen, gerçek zamanlı ve ortalama değerli analiz yapan efor testi, hastaların kalp ritimlerini 72 saate kadar izleyebilen ritim holter, yine hastaların tansiyonlarını 24 saat boyunca izleyen tansiyon holter, kalp kasının damarlar tarafından ne derecede sağlıklı beslendiğini gösteren miyokard perfüzyon sintigrafisi cihazı bulunmaktadır.

Koroner anjiyografi gerektiğinde, tüm dünyada ve Türkiye’de sayılı merkezde bulunan Flat Panel olarak adlandırılan, elde edilen anjiyografi görüntülerinin kalitesini en üst düzeye çıkaran anjiyografi cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazla kalbin her tarafındaki damarlar kolayca görüntülenebilmektedir.
Medicana Konya Hastanesi Kardiyoloji bölümü modern tıbbın tüm olanaklarını size sunabilecek nitelikte akademik kadro ile hizmet vermektedir.

*24 saat profesyonel sağlık ekibiyle kalp krizinde tıkanan damarın anında müdahale ile açılması:

Kalp krizi tedavisinde dünyanın geldiği son nokta olan ve Amerika’da dahi sayılı merkezde uygulanabilen kriz esnasında kalbi besleyen tıkalı damarın anında açılarak kalpteki hasarın en aza indirilmesi için Kardiyoloji Ünitesi’nde 24 saat hazır deneyimli sağlık personeli tutulmaktadır. 

*El Bileğinden Anjiyo (Radial Anjio):

Kasıktan yapılan anjiyoda giriş yerinde damar balonlaşması, damarda kontrolsüz kanama nedeniyle kasık bölgesinde şişlik, son derece ağrılı ve hasta hareketini kısıtlayan problemlerle karşılaşma riskleri el bileğinden yapılan anjiografide çok daha düşüktür.

El bileğinden anjiyoda hastaların sadece 1-2 saat normal hareketle gözetim altında tutulması, işlem yapılacak salona yürüyerek gelmeleri ve işlem sonrası yürüyerek dönmeleri hasta konforu açısından önemli avantajlardır.

Radial anjiografi yöntemi ile sadece anjiografi değil balon ve stent uygulamaları da son derece konforlu olarak yapılabilmektedir. 

Yapılan İşlemler:

 • El bileğinden koroner anjiyografi, balon, stent uygulamaları,
 • Her türlü kalp pili takılması ve kalp pili kontrolü ayarlanması,
 • Kalp kapak darlıklarına balon yöntemiyle ameliyatsız müdahale,
 • Ekokardiyografi,
 • Transözofageal Ekokardiyografi,
 • Kalp kasının damarlar tarafından ne derecede sağlıklı beslendiğini gösteren Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi,
 • Gerçek zamanlı ve ortalama değerli analiz yapan Efor Testi,
 • Hastaların kalp ritimlerini 72 saate kadar izleyebilen Ritm Holter,
 • Hastaların tansiyonlarını 24 saat boyunca izleyen Tansiyon Holter,
 • Damar darlıklarının ciddiyetini ve kalp canlılığını gösteren ilaçlı Ekokardiyografi,
 • Kasıktan ameliyatsız aort kapak takılması,
 • Kalp deliklerinin ameliyatsız kapatılması,
 • Çarpıntı ve ritim bozukluklarına yakma (Ablasyon) işlemi yapılması.

EKOKARDİYOGRAFİ

  • Kalp kapak ve miyokard fonksiyonlarını kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirmemize imkan sağlamaktadır.

STRES EKO (ilaçlı eko)

  • Korner arter hastalığının girişimsel olmayan (anjiyo dışı) şekilde tanınması ve şiddetinin belirlenmesine imkan sağlar.
  • Kalp krizi geçirmiş hastalardan canlı doku olup olmadığının belirlenmesi suretiyle tedaviyi yönlendirir.

TRANSÖZOFAGEAL EKO

  • Kalp kası, kapaklar ve büyük damarların daha detaylı değerlendirilmesi ,
  • Kalpteki kitlelerin dataylı şekilde tanımlanması, ayrıca tanısının sağlanmasını,
  • Özellikle yapay kapakların fonksiyonlarının detaylı değerlendirilmesini sağlar.

EFOR TESTİ

  • Koroner arter hastalığının tanısı ve ciddiyetinin belirlenmesinde ve risk tayini amacıyla kullanılmaktadır.