TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA KONYA Üroloji

Medicana Konya Hastanesi  Üroloji Bölümü; kapsamlı tanı tedavi ve cerrahi yöntemlerini, gelişmiş teknolojik donanım ve yenilikçi cerrahi yöntemlerle sunmaktadır.

Prostat Tanı Tedavi ve Cerrahisi;

 • Üroflowmetri
 • Transrektal prostat ultrasonografisi
 • TRUSG eşliğinde prostat biyopsisi
 • Plazma Kinetik Prostat Cerrahisi
 • TUR-Prostatektomi
 • Radikal Prostatektomi

Böbrek ve İdrar Yolları Taş Tedavisi;

 • Perkütan Taş Cerrahisi
 • Endoskopik üreter taşı tedavisi
 • Endoskopik mesane taşı tedavisi

Kadınlarda  ve erkeklerde idrar kaçırma (inkontinans)
TVT, TOT, Mini TOT
Vezikoüreteral Reflü (Vur ) Tanı ve Tedavisi 
Erektil Disfonksiyon Tanı ve Tedavisi

 • Penil Renkli Doppler
 • Vasküler cerrahi
 • Penil protezler

Böbrek Kanserleri Tanı ve Tedavisi
Parsiyel Nefrektomi,
Radikal Nefrektomi
Böbrek Kistleri
Aspirasyon
Laparoskopik kist rezeksiyonu
Upj Darlığı Tanı ve Tedavisi
Mesane Kanseri Tanı ve Tedavisi
Tanısal Sistoskopi
Mesane içine ilaç verilmesi
TUR-Tm
Parsiyel sistektomi
Radikal sistektomi
Testis Kanseri Tanı ve Tedavisi
Radikal Orşiektomi
Erkek infertilitesi
Spermiyogram
Skrotal renkli doppler USG
Mikroskobik varikoselektomi
Kadınlarda İdrar Kaçırma ( İnkontinans )
Prostat İltihabları
Vezikoüreteral reflü (VUR ) tedavisi
Erektil Disfonksiyon
Böbrek kanserleri tanı tedavi ve cerrahisi
Böbrek Kistleri tanı tedavi ve cerrahisi
UPJ darlığı tanı ve tedavisi
Mesane Kanseri tanı ve tedavisi
Testis Kanseri tanı ve tedavisi
Erkek İnfertilitesi