TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA KONYA Acil Servis

Medicana Konya Hastanesi acil servisi deneyimli ve dinamik kadrosu ile hasta haklarına saygılı, etik, hızlı ve güvenilir bir şekilde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Acil Servis Donanımı

Acil servis içinde kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) odası, müdahale odaları, çocuk hasta muayene odası, gözlem yatakları, direkt röntgen odası bulunmaktadır. Müdahale odalarının tümü aynı teknik donanımda olup her türlü vakaya gerekli işlemler yapılacak şekilde dizayn edilmiştir. Acil servisteki her müdahale odasında defibrilatör, solunum destek cihazları, hasta başı monitörleri bulunmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak 24 saat uzman doktorlarımız tarafından manyetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi (BT), ultrason (USG) tetkikleri yapılabilmektedir. Ayrıca günün her saatinde ihtiyaç halinde anjio ve katater laboratuvarı, endoskopi ünitesi, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ile her türlü vakaya anında müdahale edebilecek şekilde hizmet verilmektedir.Anjio ve katater laboratuarı, endoskopi ünitesi ve ameliyathane acil servis ile fiziki bağlantılı olup hastaların transport süresi kısaltılmakta, böylece acil müdahele durumlarında zaman kaybedilmemektedir.

Acil Serviste Muayene Süreci

Acil servisimize başvuran hastalarımızda, kalp-solunum durması veya yeniden canlandırma ihtiyacı yoksa öncelikle triaj hemşiresi tarafından değerlendirilmekte, hayati bulguları kayıt altına alınmakta, acil servis ve triaj hekimi tarafından değerlendirilip gereken ilk müdahale yapılmaktadır, gerekli görülen hastalarda ilgili branş hekimi tarafından hastanın muayene edilmesi sağlanarak ileri inceleme ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Yabancı dil bilgisine sahip hekim kadromuz yabancı uyruklu hastaların taleplerine de yanıt verebilmektedirler.