TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA KONYA Yoğun Bakım

Medicana Konya Hastanesi; yoğun bakım üniteleri; Genel Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım ve Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım olarak ileri teknoloji ile etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Medicana Konya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde kritik hastalara 7 gün 24 saat yaşamsal destek verilmekte, bir ya da birden fazla sistemde yetersizlik görülen hastaların tedavi edildiği ve yaşamsal fonksiyonların normal değerler içinde kalmasını sağlayan yoğun tedaviler uygulanmaktadır. Yaşamsal fonksiyonları risk taşıyacak şekilde bozulmuş her hasta kritik hasta olarak adlandırılır. Yoğun Bakım Üniteleri kritik hastalara yaşamsal destek veren, üstün teknoloji ile donatılmış alanlardır.

Yoğun bakım ünitelerimizde, her yatak başında monitörler ile merkezi oksijen, tıbbi hava ve kapalı aspirasyon sistemi yer almaktadır. Yapay solunum desteğine ihtiyacı olan hastalar için mekanik ventilatör ve non invazif mekanik ventilatör cihazları bulunmaktadır. Cerrahi ve genel yoğun bakım ünitelerimiz; tüm travma hastalarına, beyin kanamalı hastalara, ameliyat sonrası yoğun takip gereken hastalara ve ciddi solunum yetmezliği, merkezi sinir sistemi rahatsızlığı çekenlere ve zehirlenme gibi kritik hastalıklara anında tıbbi müdahale edebilecek tüm teknik ve personel desteğine sahiptir.

Medicana Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitesi, kalp damar cerrahisi ve kardiyak anestezi uzmanları, deneyimli hemşire kadrosu ve yardımcı sağlık ekibiyle 24 saat hizmet vermektedir. Her yatak başında EKG, tansiyon ,solunum, ısı gibi temel parametreler yanında tüm özel girişim gerektiren basınç ölçüm izlemlerini sağlayan gelişmiş monitörler bulunmakta ve yoğun bakım ünitelerimizde hasta başı moniterizasyonuna ilave olarak santral moniterizasyon ile 24 saat hasta takibi yapılabilmektedir. 

Yine her yatak başında solunum desteği sağlamak için ventilatör mevcut olup, ayrıca ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine ve ileri radyolojik incelemeler ( BT-MR  )için Yoğun bakım ünitesinden Radyoloji bölümüne  hasta transferinde kullanılmak üzere transport ventilatörler  de bulunmaktadır.

Enfeksiyon riski taşıyan hastalar için izalasyon  odası  da ünite içinde yer almakta olup, gerektiğinde yatak başında kalp ultrasonu (EKO ),röntgen, EEG, göğüs tüpü  takılması, trakeotomi açılması gibi işlemler de yapılabilmektedir. 

Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde ise, kalp krizi geçirme tehdidi altında olan, kalp rahatsızlığı nedeniyle şoka giren ve desteğe ihtiyacı olan, ritm sorunu yaşayan veya müdahale edilmeyi gerektiren ve yakın takip altında olması gereken hastalar tedavi edilmektedir.

Medicana Konya Hastanesi yoğun bakım üniteleri; tecrübeli kadrosuyla hizmet verirken diğer alanların hekimlerinin de desteğini almaktadır. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara günün her saatinde tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir.

Pediatrik ve erişkin yaşa kadar tüm kritik hastaların kabul edildiği Yoğun Bakım ünitelerinde hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölüm çalışanları tarafından yürütülmektedir.

Medicana Konya Hastanesi; 29 genel yoğun bakım, 7 Kalp Damar cerrahisi Yoğun Bakım, 9 Koroner Yoğun Bakım  ve 29 Yenidoğan Yoğun Bakım yatağıyla toplam 74 yoğun bakım yatağına sahiptir.