TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA KONYA Nükleer Tıp

Nükleer Tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddeleri kullanan bir bilim dalıdır. Nükleer Tıp Bölümünde, hemen her organ sistemiyle ilgili çeşitli hastalıklarda fonksiyonel (işlevsel) görüntüleme yapılmaktadır. Yapılan tanısal tetkikler tiroid, kemik, kalp, böbrek ve diğer birçok organ ve hastalığın sintigrafik görüntülemesi olup, aynı zamanda tiroid hastalıkları başta olmak üzere bazı tümör ve enflamatuar hastalıkların tedavisi de yapılmaktadır.

Nükleer Tıp uygulamalarının tarihi, radyoaktif iyotun toksik guatr (zehirli guatr) tedavisinde kullanılmaya başlandığı 1940’lı yıllardan başlar. Halen nükleer tıp görüntülemelerinde en sık kullanılan radyoaktif madde olan teknesyum (Tc99m) yapay olarak 1937 yılında üretilmiş ve 1965 yılından sonra da ticari üretim, dağıtım ve kullanımına başlanmıştır. Takip eden yıllarda karaciğer, dalak, beyin görüntülemesinde kullanılan ajanlar bulunarak, Nükleer Tıp günümüze kadar süren hızlı gelişimini devam ettirmiştir.

Nükleer Tıp’ta yapılan görüntüleme işlemine Sintigrafi adı verilir. Görüntülenmek istenen organa ya da hastalığa spesifik (özel) radyoaktif maddelerin, laboratuar ortamında özel olarak hazırlanıp hastaya verilmesini takiben, hastadan yayılan radyasyonu görüntü haline çeviren cihazlar (Gama Kamera ) ile iki (planar) veya üç boyutlu (SPECT) görüntüleme yapılır. Radyoaktif maddenin damardan veya ağızdan verilmesini takiben, bu radyoaktif maddenin hangi organlarda biriktiği, ne sürede burada kaldığı ve ne şekilde atıldığı değerlendirilerek incelenen organların fonksiyonları hakkında bilgi edinme fırsatı verir. Sintigrafi, noninvazif (girişimsel işlem gerektirmeyen ) duyarlılığı yüksek (sensitif) ve hedef organa özgül spesifik maddeleri vererek görüntü elde etme şansı tanıyan bir yöntemdir. Bir başka avantajı da, elde edilen görüntüleri numerik-sayısal değerlere aktararak, tedavi öncesi ve sonrası hastalığın durumu hakkında farkı değerlendirme ve tedaviye olan cevabı tespit edebilme fırsatı vermesidir.

Nükleer Tıp’ta kullanılan radyoaktif maddeler, hastaya özel hazırlanmış, düşük düzeyde radyasyon içeren, vücutta birikim yapmayan, kısa zamanda vücuttan atılan maddelerdir. Aynı zamanda, hastanın yaşı-kilosu-boyu dikkate alınarak mümkün olan en düşük doz verilmesi amaçlanmakta ve maruz kalınacak radyasyon dozu düşürülmektedir. Nükleer Tıp tekniklerinde alınan radyasyon miktarı, sanılanın aksine, benzer radyolojik uygulamalarda alınan radyasyon miktarına benzer düzeyde veya daha düşüktür. Görüntüleme sonrasında vücutta bulunan radyoaktif madde belli bir süre sonunda gözle görülemeyen ışınlar yayarak zararsız hale dönüşür ve yok olur. Bu süreç, uygulanan radyoaktif madde tipine ve dozuna bağlı olarak değişir. 65 yıldır dünyada klinik uygulamada olan bu radyoaktif maddelerin şimdiye kadar rapor edilmiş bir alerjik durum ya da yan etkisi yoktur ve güvenle kullanılmaktadır. Nükleer Tıp’ta teşhis amacıyla yapılan uygulamalarda kullanılan dozlar düşük olduğu için, işlem sonrası hasta izolasyonuna gerek yoktur.

Nükleer Tıp Birimimizde, 1 adet Siemens Symbia E-Dual (Çift Başlı) Gama Kamera Cihazı, 1 adet Kardiak Stres Odası ve Efor Ünitesi, bir adet radyofarmasötik hazırlanan laboratuar kısmı ve 1 adet Karbon14- Probe Cihazı bulunmaktadır. Sintigrafi işlemi için hastalarımıza aynı gün içerisinde ya da mümkün olan en yakın güne randevu verilmekte, işlem sonrası aynı gün içerisinde değerlendirme ve raporlama Nükleer Tıp Uzmanı Doktorumuz tarafından yapılmaktadır.

Nükleer Tıp Kullanım Alanları: Kalp Uygulamaları:

 • Koroner Arter Hastalığının Tanısı
 • By-pass cerrahisi olanların değerlendirilmesi
 • Bazı hipertansiyon hastalığının nedeninin araştırılması

Akciğer Uygulamaları:

 • Pulmoner Emboli (Akciğerde Kan Pıhtılaşması ) Tanısı

Onkoloji Uygulamaları:

 • Tümörlerin Evrelendirilmesi
 • Tümörlerde sıçrama olup olmadığının değerlendirilmesi
 • Kanserli kemiklerde ağrının tedavisi

Ortopedi Uygulamaları:

 • Gizli kırıkların gösterilmesi
 • Kemik enfeksiyonlarının tespiti
 • Protez enfeksiyon ve gevşemesinin tespiti

Böbrek Uygulamaları:

 • İdrar yolu darlık-tıkanıklıklarının gösterilmesi
 • Böbreklerde idrar kaçağı olup-olmadığının değerlendirilmesi
 • Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
 • Böbrek enfeksiyonlarının araştırılması
 • Böbrek transplantasyonlarının takibi

Diğer Uygulamalar:

 • Guatr Hastalıkları
 • Çeşitli Ösefagus ve Mide Hastalıkları
 • Safra kesesi hastalıkları
 • Barsak kanamaları
 • Gizli enfeksiyon odağı şüphesi
 • Göz yaşı kanallarının incelenmesi
 • Tükrük bezi fonksiyonlarının değerlendirilmesi
 • Karbon14-Üre Nefes Testi (Helikobacter Pylori varlığı).

Nükleer Tıp Tetkiklerimiz:

 • Tiroid Sintigrafisi,
 • Paratiroid Sintigrafisi,
 • DTPA Dinamik Böbrek Sintigrafisi,
 • DMSA Statik Böbrek Sintigrafisi,
 • MAG-3 Böbrek Sintigrafisi,
 • Radyonüklid Sistoüreterogram,
 • Kemik Sintigrafisi,
 • Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi,
 • Myokard Perfüzyon Sintigrafisi,
 • Lenfosintigrafi,
 • GİS Kanama Odağı Tespiti,
 • Gastroösefagial Reflü Sintigrafisi,
 • Meckel Divertikülü Arama Sintigrafisi,
 • Akciğer Ventilasyon-Perfüzyon Sintigrafileri,
 • Tükrük Bezi Sintigrafisi,
 • Dakriosintigrafi,
 • Vezikoüretral Reflü Sintigrafisi,
 • Beyin Perfüzyon Sintigrafisi.
 • Karbon14-Üre Nefes Testi.