GÜNCEL OPERASYONEL VERİLER


+A A-

Yıllık Hasta Tedavi Sayısı

Toplam 192.805

Yıllık Yatan Hasta Tedavi Sayısı    

13.860 Yatan Hasta

Güncel Operasyonel Veriler

Ortopedik Ameliyat749
Ürolojik Ameliyat788
Böbrek Nakli616
Göz Hastalıkları1020
Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi750
Angio2207
Kalp ve Damar Cerrahisi Ameliyatı1221