Rinoplasti Nedir, Rinoplasti ile Ne Hedeflenir?

Rinoplasti Nedir, Rinoplasti ile Ne Hedeflenir?Yüz, insanda ilk bakışta en çok göze çarpan bölgeyi meydana getirir. Burun ise yüzün merkezinde yer alan, biçimi ve duruşuyla yüzün ifadesini doğrudan etkileyen, estetik açıdan son derece önemli bir organdır. Gelişen teknoloji ve her gün yenilenen tıbbi uygulamalar sayesinde artık burundaki yapı ve şekil bozuklukları pek çok farklı ve güvenilir yöntemle giderilebilmektedir. Kimi zaman estetiksel kaygılara bağlı olarak, kimi zaman ise sağlık açısından bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan burun estetiği uygulamalarına rinoplasti adı verilir.   

Günümüzde estetik operasyonlar arasında en sık uygulananlardan bir tanesi olan rinoplasti, şekil bozukluğundan kaynaklı görsel rahatsızlık, farklı kişisel tercihler ya da solunum problemleri gibi sağlığa bağlı gerekçelerle gerçekleştirilebilir. Uzman doktorun tavsiye ve yönlendirmeleri eşliğinde farklı tıbbi teknikler kullanılarak yapılan rinoplasti operasyonları sonucunda kişiler tercihleri doğrultusunda daha farklı görünüme sahip bir burna kavuşurken eğer varsa solunum problemlerini de giderebilirler.

Bölgedeki bozukluğun estetik operasyon ile ortadan kaldırılması sonucunda kişi hem daha sağlıklı bir şekilde soluk alıp verebilir hem de istediği görünüme sahip bir burna sahip olabilir.

Hangi Durumlarda Burun Estetiğine İhtiyaç Duyulur?

İnsanlar pek çok farklı şikayetten yola çıkarak burun estetiği yaptırmakta karar kılabilmekte yahut uzman hekim yönlendirmesiyle söz konusu seçeneği değerlendirebilmektedir. Rinoplasti operasyonları kişinin ihtiyaçlarına göre üç temel sebebe bağlı olarak önerilir ve gerçekleştirilir.

Görünüm

Görünümle ilgili çok çeşitli şikayetler, rinoplasti yapılma gerekçeleri arasında başı çeker. Eğrilik, burun kemeri, burun ve burun deliği asimetrisi, çok büyük ya da çok küçük burun gibi durumlar kişileri burun estetiğine yönlendiren temel gerekçeler arasında yer alır. Halk arasında burun eğriliği olarak bilinen septum deviasyon problemi rinoplastinin sıklıkla karşılaşılan estetiksel gerekçelerinden bir tanesidir. Ayrıca daha önce gerçekleştirilen ve bir biçimde başarısızlıkla sonuçlanan rinoplasti operasyonları da revizyon burun estetiği işlemleri için sebep teşkil edebilmektedir. Neticede kişi, estetikle ilgili kaygılara ve buna bağlı olarak ortaya çıkan özgüven eksikliği, kendinden memnuniyetsizlik gibi psikolojik sorunlara çözüm olarak burun estetiği yaptırmayı tercih edebilir. 

Nefes Alma Problemi

Estetikle ilgili sorunların dışında kişiyi rinoplastiye yönlendiren bir başka neden de burundaki işlevsel ve yapısal problemlerdir. Büyük oranda görünüme dair sorunlarla beraber görülen bu türden bozukluklar insanlarda temelde nefes alma problemi olmak üzere horlama ve uyku apnesi gibi ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla insanlar günlük hayatları üzerinde birçok olumsuz neticesi bulunan nefes alma problemlerine çözüm bulabilmek amacıyla burun estetiğine yönelebilmektedirler. 

Yaralanma/Darbe

Kişiyi burun estetiği operasyonuna götüren can sıkıcı bir başka gerekçeyi de çeşitli sebeplerle burunda ortaya çıkabilen yaralanma gibi olumsuz durumlar oluşturur. Kaza, düşme gibi etmenlerden kaynaklı buruna alınan darbe sonucunda burunda şekil bozuklukları görülebilir. Söz konusu şekil bozuklukları fiziksel açıdan olduğu kadar genel sağlık açısından ve psikolojik olarak da kişi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Burun Estetiği Tipleri

Hastanın ihtiyaçlarına göre farklı burun estetiği tiplerinden söz etmek mümkündür. Rinoplasti operasyonları temel olarak burun küçültme, burun büyütme ile hem küçültme hem büyütme tekniğinin bir arada kullanıldığı ameliyatlar olarak üçe ayrılır.

Burun küçültme tekniği ile burun ucunda ya da sırtında bölgesel küçültmeler yapılabilir. Hedeflenen burun boyutlarına ve burun biçimine ulaşmak için burnun kıkırdak ya da kemik dokusundan belirli oranlarda alınarak küçültme gerçekleştirilebilir.

Büyütme rinoplastisi nedenleri arasında ise doğuştan gelen ya da kaza, darbe gibi durumlar neticesinde ortaya çıkan oransal bozukluklar olabileceği gibi daha önce gerçekleştirilen hatalı burun estetiği operasyonları da yer alabilmektedir. Bazı insanlarda burun, yüzdeki diğer yapılara oranla fazla küçük kalabilir ya da burun ucu normalden fazla yukarıda olabilir. Bu gibi durumlar kişilerde estetiksel memnuniyetsizliklere, hatta psikolojik problemlere yol açabilir. Burun büyütme operasyonlarının bir ikinci ve daha sık görülen nedenini ise geçmişte yapılan hatalı burun ameliyatları oluşturmaktadır. Sonuç olarak kişinin burnunun daha orantılı ve belirgin bir görünüme kavuşması için burun büyütme yöntemine başvurulabilmektedir. Bu yöntem, burun içinden veyahut vücudun herhangi bir bölgesinden kıkırdak, deri, yağ dokuları temin edilerek uygulanabilir. Bu şekilde burun içi iskeleti yeniden şekillendirilir. Burun büyütme operasyonu burun küçültme operasyonuna kıyasla görece daha zor bir estetik yöntemi olarak kabul edilir.

Kişinin şikayet ve ihtiyaçlarına göre bazı durumlarda burun küçültme ve büyütme teknikleri bir arada da kullanılabilmektedir.

Burun Estetiğinde Cerrahi Teknikler

Günümüzde ilerleyen tıp ve teknolojik yeniliklerin etkisiyle burun estetiği için birbirinden farklı ve etkili cerrahi teknikler kullanılmaktadır.

Açık Teknik

İki burun deliği arasında kalan kısımda küçük bir kesi açılarak gerçekleştirilen operasyonlar açık burun estetiği ameliyatı olarak tanımlanır. Burun septumunun ve sorunlu bölgenin daha geniş bir çerçevede ve net bir biçimde görülebildiği açık teknik uygulaması ile istenilen şekillendirme rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Kapalı Teknik

Kapalı teknik; burnun iç kısmına kesi atılarak gerçekleştirilen rinoplasti operasyonları olarak bilinir. Kapalı teknikle tüm çalışma burnun içinde yürütülür. Dolayısıyla burnun dış kısmında, cilt üzerinde herhangi bir  kesik ya da dikiş izine rastlanmaz.

Doğurtma Yöntemi

Doğurtma yöntemi aracılığıyla uygulanan rinoplasti operasyonlarında burun içine birbirine paralel iki kesi atılır. Burundaki şekil bozuklukları söz konusu kesiler üzerinden giderilir. Bu yöntemde açık ve kapalı tekniğin avantajları bir araya gelmektedir. Açık teknikteki alan hakimiyeti doğurtma yönteminde de söz konusudur. Kapalı tekniğin getirilerinden olan kesi izi kalmaması durumu da yine doğurtma yönteminin avantajları arasına girmektedir. 

Modifiye Doğurtma Yöntemi

Modifiye doğurtma yönteminin doğurtma yönteminden farkı; burun içinde ikinci bir kesiye ihtiyaç duyulmaması olarak ortaya konabilir. Bu sayede burun ucu destek mekanizmaları da korunabilmekte ve ameliyat sonrası kesi izi gibi problemlere rastlanmamaktadır. Son yıllarda burun estetiği cerrahları tarafından sıklıkla tercih edilen modifiye doğurtma yönteminin başarısı her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Ameliyat ve İyileşme Süreci

Burun estetiği operasyonlarının süresi, estetik tipine ve uygulanacak cerrahi yönteme göre değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla sabit bir operasyon süresinden bahsetmek doğru olmayacaktır.

Açık teknikle gerçekleştirilen ameliyatlarda iyileşme süresi, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde genel olarak 7 ila 10 gün arasında değişir. Operasyondan sonraki 1-2 gün boyunca yoğun bir ödem, şişlik ve yer yer morluk gözlenebilir. Söz konusu şikayetlerin büyük kısmı 1 haftanın sonunda büyük oranda kaybolurken hastanın şişlik ve ödemden bütünüyle kurtulması 3 ayı bulabilmektedir. Tamamen iyileşmenin görülmesi için 1 yıl kadar bir zamana ihtiyaç vardır.

Kapalı teknikle gerçekleştirilen ameliyatlarda da iyileşme süresi ortalama 7 ila 10 gün arasında değişmektedir. Ameliyat bitiminde burnun iç kısmına takılan silikon ateller ile dış kısmına yapıştırılan koruyucu bant 3-4 gün içinde çıkarılır. Ameliyat sonrası ortaya çıkabilen hafif şişlik ve morluklar ise kısa sürede geçecektir.   

Burun Estetiğinde Cerrahi Olmayan Yöntemler

Tıp dünyasında yaşanan gelişmeler her gün yeni ve alternatif estetik tekniklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bunlar arasında cerrahi olmayan yöntemler önemli bir yer tutar.

Burun Dolgusu

Ameliyatsız burun estetiği yöntemleri arasında yer alan ve son yıllarda sıklıkla tercih edilen burun dolgusu ile cerrahi müdahale olmadan burun şeklini değiştirebilmek mümkün olmaktadır. Burun dolgusu, ameliyat olmak istemeyen ya da henüz buna tam olarak karar verememiş kişilerin başvurabileceği kolay ve pratik bir yöntem olma özelliği taşımaktadır. Dolgu malzemesi kullanılarak gerçekleştirilen bu yöntem ile burundaki boşluklar ve yapısal asimetriler giderilebilmektedir.

İşlem süresi 5 ila 10 dakika kadar kısa olan ve mutlaka klinik ortamda uygulanması tavsiye edilen burun dolgusu için basit bir enjeksiyon kullanılır. Söz konusu teknikte rötuş uygulamaları da hayli kolaydır. Hedeflenen burun şekline ulaşılıncaya kadar dolgu verme işlemleri devam edebilir.

Burun dolgusunda kullanılan dolgu malzemelerinin kalıcılıkları malzemenin türüne göre değişiklik gösterebilir. Ancak hiçbir dolgu malzemesi tamamen kalıcı değildir. Yapılan burun dolgusu işlemi etkisini maksimum bir ya da iki yıla kadar koruyabilmektedir.

Burun Botoksu

Botoks uygulaması da yine cerrahi olmayan alternatif burun estetiği yöntemleri arasında yer alır. Burun botoksu bilhassa burun ucu sarkıklığı ve burun düşüklüğünden şikayet eden kişiler için uygun bir yöntem olarak karşınıza çıkar. Yumuşak doku enjeksiyonu şeklinde uygulanan botoks ile burun 1-2 milimetre kadar yukarıya kaldırılabilmektedir.

10-15 dakika kadar süren bir enjeksiyon işlemiyle yapılan burun botoksu uygulaması etkisini 4 ila 7 gün içerisinde gösterir. Uygulama esnasında herhangi bir acı hissedilmez fakat yine de öncesinde uyuşturucu etkisi bulunan sprey ya da krem sürülebilir. İşlem sonrasında herhangi bir şişlik, kızarıklık ya da iz gözlenmez. Kalıcı etki yaratmadığı için işlem, ortalama 6 ay gibi aralıklarla yenilenmesi gerekmektedir. Birkaç kere yapıldıktan sonra burun botoksu kalıcı etki göstermeye başlayabilir.  

İple Asılma Yöntemi

Ameliyatsız burun estetiği yöntemleri arasında yer alan iple asılma yöntemi, burnun kemik yapısına müdahale edilmeden burun ucu düşüklüğü problemini ortadan kaldırmayı hedefler. Burun içine küçük bir kesi atılarak uygulanan bu yöntem esnasında lokal anestezi kullanılır. Burun ucu kıkırdakları septum denen kıkırdak yapıya asılır. İşlem sonrası morarma şikayetine rastlanmaz fakat çok hafif ağrılar gözlenebilir. İyileşme süreci hayli hızlı tamamlanır. İple asılma yöntemi, burun kemeri çok fazla olmayan, kemik yapısı ve burun ucu çok geniş olmayan kişiler için uygun bir yöntem olarak kabul edilir.

Rinoplasti Nedir, Rinoplasti ile Ne Hedeflenir? Hakkında Sık Sorulan Sorular

Burun dolgusu, ameliyat olmak istemeyen ya da henüz buna tam olarak karar verememiş kişilerin başvurabileceği kolay ve pratik bir yöntem olma özelliği taşımaktadır. Dolgu malzemesi kullanılarak gerçekleştirilen bu yöntem ile burundaki boşluklar ve yapısal asimetriler giderilebilmektedir.

Op. Dr.
Ertan Yıldırım
Kulak Burun Boğaz
MEDICANA ÇAMLICA
Profili Gör
Oluşturma: 20.07.2020 11:31
Son Güncelleme: 03.11.2023 02:51
Oluşturan: Ertan Yıldırım
+A A-

İlgili Bölüm Hekimleri