TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA INTERNATIONAL SAMSUN Kadın Hastalıkları ve Doğum

Medicana Samsun Hastanesi Kadın hastalıkları ve Doğum Bölümünde; Kadın Hastalıkları ve doğum ile ilgili genel tanı ve tedavi hizmetlerinden başlayarak, menopoz ve osteoporozdan, riskli ve normal gebeliklerin takibine, jinekolojik kanserlerin tanı ve tedavisine  kadar pek çok alanda hizmet verilmektedir.

Genel Jinekoloji Hizmetleri

Ergenlikten başlayarak, menopoz dönemine kadar her yaştan kadının, tüm sağlık sorunlarının tanı ve tedavisinin yapılarak, rutin kontroller ile önleyici hekimlik uygulamalarının da başarıyla gerçekleştirildiği poliklinik hizmetleri verilmektedir.

Hastalıklara neden olan enfeksiyonlar başta olmak üzere, kasık ağrısı, adet düzensizliği, jinekolojik kanserlerin erken teşhisi için ultrasonografi incelemeleri, PAP-smear testi, kolposkopi ve rutin jinekoloji muayeneleri gerçekleştirilmektedir.

Endoskopik Jinekoloji

Cerrahi tarihinde, ilk çağlardan günümüze, gerek hekim gerekse hasta tarafından hep daha küçük kesi açarak, daha küçük bir alandan işlemin gerçekleşmesi için talep ve çalışmalar olmuştur. Günümüzde "minimal invazif jinekolojik cerrahi" yani hastaya en az zarar vererek ameliyat yapma tanımı, sıklıkla jinekolojik endoskopi için kullanılmaktadır.Jinekolojik endoskopi dendiğinde akla öncelikle kadın hastalıkları alanında yapılan laparoskopi ve histeroskopi gelir.

Laparoskopi nasıl bir işlemdir?

Laparoskopi; yani halk arasında bilinen adıyla kapalı ameliyat, hastanın karnının içine kamera ile küçük bir delikten bakıp laparoskopi için özel hazırlanmış yardımcı cerrahi aletler yardımıyla ameliyatın yapılmasıdır. Kadın hastalıkları ve doğum alanında sıklıkla kamera göbek deliğinden açılan 1 cm lik bir delikten, yardımcı aletler ise genellikle 0.5 cmlik 2 adet küçük delikten karın içine gönderilir.Açık cerrahide yapılan tüm tutma, kesme, yakma ve dikiş atma işlemleri laparoskopik olarak yapılabilir.

Histeroskopi nasıl bir işlemdir?

Histeroskopi rahim ağzından çok ince bir kamera ile girilerek rahim içinin gözle görülmesidir.Bu işlem sadece tanı amaçlı yapılacaksa ofis histeroskopi aleti ile poliklinik şartlarında yapılabileceği gibi, cerrahi müdahale ve daha uzun ve komplike bir işlem gerekiyorsa operatif histeroskopi ile yapılabilir. Operatif histeroskopi için hastanın rahim ağzının, aletlerin gireceği kadar açılması ve tüm bu işlemlerin genel anestezi altında ameliyathane koşullarında yapılması tercih edilir.

Kapalı ameliyat kararı nasıl verilmelidir?

Laparoskopinin ve histeroskopinin başarılı olması için işleme karar vermeden önce dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır.Bunlardan en önemlisi cerrahın bu konuda yeterli eğitime, deneyime sahip olmasıdır. Bunun yanında cerrahiye aday hastanın iyi seçilmesi, işlemden fayda görecek olması ve genellikle genel anestezi altında yapılacağı için anesteziye uygunluğu gerekmektedir. Bir diğer çok önemli konu da,işlemin yapılacağı merkezde yukarıda anlatılan işlemleri yapabilmemiz için gerekli tüm alet ve enerji modalitelerinin kusursuz ve eksiksiz bir şekilde bulunması gerekir. Unutulmamalıdırki başarı; cerrahın yeteneği ve tecrübesi kadar kullanılan yardımcı ekipmanlara da

bağlıdır. Bu unsurların sağlandığı durumlarda, 7 den 70 e tüm hastalara kapalı ameliyatlar yapılabilir.

Jinekolojik endoskopi planlandığında zamanlama önemli midir?

Evet, kesinlikle. Hastamız eğer doğurganlık çağında ise işlem için en uygun zaman hastanın adet bitiminden hemen sonraki, yumurtlama zamanından önceki dönemdir. Özellikle histeroskopi yapılacak hastalarda görüntünün uygun olması için zamanlama oldukça önemlidir.

Menopozdaki (adetten kesilmiş) hastalarda işlem herhangi bir zaman yapılabilir.

 Laparoskopi ve histeroskopiye hangi hastalıklarda veya durumlarda başvurulmalıdır ?

Her iki yöntemde gerek ultrasonun gerek BT ya da MR gibi radyolojik tetkiklerin tanı koymada yeterli olamadığı durumlarda hastalığa direk olarak gözle bakma imkanı verdiği için, karın içi ya da rahim için hastalıklarda tanısal olarak kullanılır.

Laparoskopi; endometriosis (çikolata hastalığı ve kisti), dış gebelik, pelvik enflamatuar hastalık tanısında ve altın standarttır.

Bunun dışında yumurtalık kisti, rahim alınması, myom çıkarılması ve rahim sarkması, tüplerin bağlanması, yumurtalık ya da tüplerin çıkarılması gibi, açık cerrahi ile yapılan her durumda uygulanabilir. Bazı merkezlerde kanser cerrahisi de laparoskopik olarak yapılabilmektedir.

Histeroskopi ise rahim içinde myom, polip kalınlık,aşırı kanama gibi durumlarda, özellikle tekrarlayan gebelik kaybında rahim içinde perde,bant (septum), yapışıklık açılması için sıklıkla uygulanmaktadır.

Rahim alınması ve myom çıkarılması her zaman laparoskopik olarak yapılabilir mi ?

Rahim çok büyük değilse ve hastanın muayenesi uygunsa yapılabilir. Sıklıkla rahim laparoskopik olarak kendisini tutan bağ ve damarlardan ayrıldıktan sonra alttan yani vajenden çıkarılır.Bu nedenle çok büyük bir rahim varsa bu olgularda laparoskopi uygun değildir.

Myomektomiye yani myom alınmasına gelirsek, burada hasta seçimi ameliyat öncesi görüntüleme yöntemleri ve muayene ile yapılmalıdır. Rahime yapılacak tek kesi ile myom veya myomlar çıkarılabileceği düşünülürse laparoskopik olarak yapılabilir.Genellikle çok derinde olmayan ve tek myom varlığında laparoskopik myomektomi yapılmaktadır.

 Operasyon öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Laparoskopi yapılacak hastada, ameliyatın en uygun şekilde yapılabilmesi ve cerrahi sonrası hasta konforu nedeniyle, ameliyat öncesi uygun saha temizliği ve barsak temizliği gerekir. Bunun için hastanın mümkünse işlem öncesi 1-2 gün çok katı olmayan besinlerde beslenmesi faydalı olacaktır. Genellikle hasta ameliyat oncesı gün yatırılır ve hastanede gerekli barsak temizliği ve işlemin yapılacağı bölgenin (gerekirse) temizliği ve epilasyonu yapılır. Cerrahi sonrasında ise mümkün olan en kısa sürede hasta hareket ettirilip ağızdan beslenmeye başlanmalıdır. Genellikle laparoskopi yapılan hastalar ameliyat günü hastanede tutulup ertesi gün taburcu edilir. Histeroskopi yapılacaksa işlemin yukarda belirtildiği gibi adet dönemine göre planlanması dışında hastanın dikkat edeceği bir şey yoktur. Histeroskopi sonrası genellikle hastalar aynı gün taburcu olur.

Laparoskopinin en önemli avantajı  nedir ?

Laparoskopinin en önemli avantajı hasta dostu bir yöntem olmasıdır. İşlem sırasında çok küçük delikler açılması yeterli olduğundan çok az iz

kalmaktadır.Açık cerrahide daha büyük kesi yapıldığı için ortaya çıkan ciltte his kaybı laparoskopide beklenmemektedir. Bununla birlikte kamera ile, işlem yapılacak doku çok daha yakından ve net görülebileceği için komşu dokuya daha az zarar vererek işlem yapmaya olanak sağlar.

Bu da hastaların iyileşme döneminin çok daha kısa ve cerrahi sonrası ağrı şikayetinin çok daha az olmasının nedenidir.

Gebelik ve Yüksek Riskli Hamilelik Takibi

Yüksek riskli gebelikler sınıfına giren, gebelik sırasında komplikasyon yaratabilecek hastalıkların varlığında, deneyimli Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarımızın yanı sıra diğer branşların da desteği ile takipler sürdürülmektedir. Bu gebeliklerin doğumlarında da, sağlık problemi yaşaması olası bebekler için, her an müdahaleye hazır, bilinçli kadrolarıyla Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hekim ve hemşireleri doğumlara eşlik etmektedirler.

Menopoz ve Osteoporoz Takipleri

Menopoz, kadın hayatının 3/1 kısmı gibi gibi önemli bir bölümünü kapsayan,üzerinde hassasiyetle durulması gereken son derece önemli bir süreçtir. Medicana Samsun Hastanesi  Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümlerinde hastaların menopoz dönemini sağlıklı ve rahat geçirebilmeleri için gerekli tedaviler gerçekleştirilmektedir. Menopoza bağlı gelişen osteoporoz (kemik erimesi) hastalığının önlenmesi, hastalar üzerindeki yıkımlarının en aza indirilmesi konusunda da hastanemizde multidisipliner çalışmalar yapılmaktadır.

Jinekolojik Onkoloji Takipleri

Jinekolojik kanserler, üreme sistemine ait yüksek risk oluşturan kötü huylu oluşumlar detaylı şekilde incelenmekte ve hem cerrahi hem de medikal tedaviler planlanmaktadır.

Ağrısız Doğum

Epidural analjezi ile ağrısız normal doğum yapılmaktadır.

Internatıonal Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorları