MEDİKAL TEKNOLOJİLER


+A A-

Medikal Teknolojiler

BT, MR 1,5 Tesla, Mamografi, Koroner Anjiyografi Laboratuvarı, Kemik Dansitometresi, CR Röntgen Sistemi, Ultrasonografi, Lazerli Epilasyon