TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA SİVAS Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon hastalıkları belirti ve bulguları, etkenlerin çeşitlilik göstermesi ve bütün organların bu hastalıktan etkilenebilmesi nedeniyle çok farklı olabilmektedir. Ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi genel bulgulara ek olarak, etkenin cinsine ve enfeksiyonun yerine bağlı olarak gelişen spesifik belirti ve bulguların ortaya çıkması mümkündür.

Modern tıbbın insanlığın hizmetine sunulması ile hasta tedavi ve bakım olanaklarının gelişmesi, çağdaş yoğun bakım olanakları, kanser tedavisindeki gelişmeler, cerrahi girişimlerdeki ilerlemeler yaşam kalitesini artırmaktadır. Gerek altta yatan primer hastalığa gerekse uygulanan tedaviye bağlı olarak gelişen immün sistem baskılanması durumu, özellikle fırsatçı ve dirençli mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonlarda önemli bir artışa neden olmaktadır.

Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan hastane enfeksiyonları, yataklı tedavi kurumlarının hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastane enfeksiyonlarına bağlı mortalite, morbidite ve artan tedavi maliyeti enfeksiyon kontrol komitesi uygulamasını zorunlu kılmaktadır. İyi uygulanan enfeksiyon kontrol programları ile hastane enfeksiyonları ve hastane harcamaları azaltılabilir; hastanede kalış süresi kısaltılabilir.

Enfeksiyon Hastalıkları Bölümümüz; hastane personelini ve toplumu, aşı ile korunabilecek hastalıklara karşı bilinçlendirir, gerekli tedbirleri alarak aşılama sonrası takipleri yapar. Ek olarak enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ülkelere seyahat edecek olan sağlıklı bireylere danışmanlık hizmeti verir. Enfeksiyon hastalıkları uzmanımızın kontrolünde enfeksiyon kontrol hemşireliği ile işbirliği halinde ve diğer enfeksiyon kontrol komitesi üyelerinin de katkılarıyla sürdürülen enfeksiyon sürveyans ve kısıtlı-kontrollü antibiyotik tüketimi uygulamaları ile hastane enfeksiyonları başarılı bir şekilde minimum düzeylere çekilebilmektedir.


Sivas Enfeksiyon Hastalıkları Doktorları