TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA SİVAS Genel Cerrahi

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü; ilgi alanının genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır.

Genel Cerrahi'nin bir ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

Meme ve Endokrin Cerrahisi

Meme hastalıkları, meme kanseri, meme kanserinde meme koruyucu cerrahi, radikal meme cerrahisi, Tiroid, paratiroid, böbreküstü bezi hastalıkları ve kanserlerinin tıbbi, konvansiyonel ve laparoskopik cerrahi tedavileri

Karaciğer, Safra Kesesi ve yolları, pankreas hastalıkları ve kanserlerinin tanı tedavi ve cerrahisi

Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

Mide, ince-kalın bağırsak hastalıkları ve anal bölge hastalıkları (hemoroid, anal fistül, anal fissür) tanı ve tedavileri

Mide kanseri, rektum ve kolon kanserlerinin tanı tedavi ve cerrahisi

Laparoskopik Cerrahi ve Fıtık Cerrahisi

Laparoskopik yöntemle safra kesesi hastalıkları, mide fıtığı, apandisit, kalın ve ince bağırsak hastalıklarının cerrahisi