TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA SİVAS Göğüs Hastalıkları

Medicana Sivas Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü; solunum yolları ile ilişkili hastalıklar, allerjik hastalıklar, astım kronik bronşit ve tüberküloz tanı, takip ve tedavileri ile ilgilenmektedir. 

Medicana Sivas Göğüs Hastalıkları Bölümü, poliklinik ve klinik üniteleri ile tanı ve tedavide ileri teknik yöntemlerle hizmet vermektedir. Polikliniğe başvuran hastaların göğüs hastalıkları ve eşlik etmesi olası hastalıklar yönünden temel muayeneleri ile birlikte hastalar bilgilendirilmektedir.

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tanı ve tedavisi, takipleri yapılmaktadır.

Gerekli ve uygun koşullarda hastalar; akciğer filmi, akciğer tomografisi, solunum fonksiyon testleri, arter kan gazları ve allerji testleri ile değerlendirilmektedir.

Tüberküloz açısından laboratuvar tetkikleri de dâhil olmak üzere hastaların gerekli taramaları, tedavileri ve takipleri gerçekleştirilmektedir.

Akciğer kanseri tanı ve tedavisi üstün teknoloji olanaklarını kullanarak gerçekleştirilen görüntüleme yöntemleri eşliğinde Radyoloji, Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp ve Göğüs Cerrahisi hekimleri tarafından oluşturulan ortak kararlarla devam ettirilmektedir.

Göğüs Hastalıkları bölümünde ek olarak tanısal bronkoskopi olanakları kullanılmakta, mevcut kitlesel lezyonların tanısı, takibi ve gereğinde bu yöntemle tedavisi planlanabilmektedir.

Sigara kullanan kişilerin akciğer taramaları yapılıp sigara bırakma konusunda gerekli tıbbi tedavi önerilmektedir.

 

Sivas Göğüs Hastalıkları Doktorları