TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA SİVAS Göğüs Cerrahisi

Medicana Sivas Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nde; göğüs boşluğu içerisinde kalp dışında kalan organ ve dokulara (göğüs duvarı, akciğerler, mediasten, diyafram) ait hastalıkların cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Sigara alışkanlığının yaygınlığı ile ortaya çıkan; erkeklerde en sık, kadınlarda ise ikinci en sık görülen kanser türü olan akciğer kanserinin cerrahi tedavisi bu bölümün en yoğun olarak çalıştığı alanlardan biridir.

Bunun dışında;

  • Bölgesel Aşırı Terleme Tedavisi,
  • Göğüs kafesinin doğumsal veya edinsel şekil bozukluklarının düzeltilmesi,
  • Göğüs boşluğunda biriken sıvıların sebeplerinin araştırılması, tedavisi ve tekrar oluşumunun engellenmesi,
  • Diyafram hastalıklarının teşhisi ve tedavisi,
  • Myastenia Gravis hastalığında timektomi operasyonu,
  • Edinilmiş veya tümörlere bağlı nefes borusu darlığının giderilmesi gibi özellikli işlemler,
  • Akciger ve mediastenin kanser olguları,
  • Üst extremite (kollara) giden damar/sınır paketinin sıkışması nedeniyle oluşan hastalıkların cerrahi tedavisi,
  • Akciğer ve mediastenin iltihabi ve kistik hastalıklarına ait operasyonlar,
  • Göğüs duvarı tümörleri,
  • Akciger kanserlerinde bronkovasküloplastik işlemler,
  • Torakoskopi,
  • Mediastinoskopi,
  • Bronkoskopi,
  • Akciğerde tespit edilen kitlelerin tanısal ve tedavi işlemleri,
  • Akciğer zarına ait hastalıkların tedavisi,
  • Tüberküloz hastalığına bağlı gelişen akciğer hasarı tedavisi,
  • Göğüs kafesi ve akciğerin travmalara bağlı hasarlarının tedavisi,
  • Çocuk ve erişkinlerde nefes borusu ve yemek borusuna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması,
  • Kemoterapi tedavisinin daha konforlu gerçekleşmesi için venöz port takılması yapılmaktadır.

 

Sivas Göğüs Cerrahisi Doktorları