TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA SİVAS Medikal Onkoloji

Sağlık hizmetinin sunumunda ilk ve en önemli adım olarak kabul edilen kanserde tanı süreci; günümüzde ileri teknoloji ürünü cihazların katkısıyla uygulanmaktadır. Bilgi ve teknoloji dönemi olarak kabul edilen çağımızda, teknolojik gelişmelerin en yoğun odaklandığı alan, doğru-erken ve hızlı tanı koyabilecek cihazlar olmuştur. Çağdaş Türkiye’nin uluslar arası ölçütlerde sağlık hizmeti sunucusu olan Medicana Sağlık Grubu; bu gelişmeleri dikkate alarak önemli sağlık teknoloji yatırımları gerçekleştirmiş bulunmaktadır.               Kanserde temel olarak hangi tedaviler uygulanır?

Kanserde ana tedavilerimiz, cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi. Ama yurtdışında uygulanıp Türkiye’de uygulanmayan başka tedaviler de var. Genellikle kanserin ilk teşhisi konduktan sonra hastalığın yaygınlığının tespiti gerekir. Ardından, tedavi planlamasına geçilir ve uygun tedavi seçilir. Kemoterapi, hastalığın tamamen iyileştirilmesi amacıyla verilmekte, bazen ise ileri evre hastalarda, hastalığın etkisinin ve yan etkilerinin azaltılması, hastanın rahatlatılması amacıyla kullanılır.

Kemoterapide tam olarak ne yapılır?

Kemoterapi, damar yoluyla verilen ilaçlarla kanser tümörünü yok etmeye yönelik bir tedavidir. Yaklaşık 30 ilacımız var. Bunlar hedef dokulardaki tümörlerin öldürülmesini ve en azından zayıflatılmasını sağlayarak tedaviye katkıda bulunur. Damardan verileni var, beyin omurilik sıvısına verileni var, karın zarı içerisine verileni var. Pratikte yüzde 99 oranda kullandığımız, damar içine verilenidir.


İmmünoterapiKanser tedavisinde immünoterapi, bağışıklık  sistemi hücreleri olan makrofajlar, doğal öldürücü (NK ) hücreler, sitotoksik T-lenfositler, dentritik hücreler gibi   bakteri, virüs ve vücutda oluşan atipik hücreleri yok eden immün sistem hücrelerinin aktifleştirilmesi ve etkilerinin güçlendirilmesi yoluyla  yapılan bir tedavi şeklidir. Kısacası bağışıklık sisteminin güçlendirlmesi ile yapılan bir tedavi şeklidir.  İmmünoterapi yanında diğer bir biyolojik tedavi şekli,  kanser hücrelerinin yüzeyindeki  reseptörleri  veya içindeki hücre  büyümesi ve çoğalmasında etkili olduğu gösterilen belli hedeflerin inhibe edilmesini sağlayan hedefe yönelik tedavilerdir. Hedefe yönelik tedaviler,  immünoterapi yöntemi olan monoklonal antikor ile veya küçük molekül ilaçlar ile yapılır. 


Uzun yıllar boyunca Türkiye ve dünyada kanser hastalıklarının tedavisinde sitotoksik ilaçların kullanıldığı kemoterapi ve radyoterapi  tedavileri yaygın olarak kullanılmıştır. Son 15 yıl içinde her yıl giderek artan sıklıkta, kanser aşıları, sitokinler, monoklonal antikorlar,  konjugat antikorlar, kanser hücresi içi ve yüzeyindeki belli hedeflere yönelik ilaçlar gibi biyolojik ajanlar, kemoterapi ve/veya radyoterapi tedavilerine eklenerek veya tek başlarına kullanarak  kanser tedavisinde daha uzun sağkalım süreleri ve şifa oranları  elde edilmiştir.