TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA BURSA Acil Servis

 


BURSA’NIN ACİL SERVİS İHTİYACINA KAPSAMLI ÇÖZÜM


Hastane, Bursa’nın en önemli ulaşım yolları ve son yıllarda en hızlı gelişme gösteren semtlerine yakın olmasının getireceği acil sağlık hizmeti talebini karşılayacak şekilde hazırlanmış bir acil servis altyapısına sahip. Acil Servis’e ulaşım tüm yapı içerisinde de en kısa ve kolay yolla yapılabilme özelliği taşıyor. Kalp krizi, yaralanma ya da travma ile gelen hastalara acil girişimlerin ve yeniden canlandırma işlemlerinin yapılabileceği, her türlü modern donanıma sahip müdahale odaları, kritik durumda olan ve yakın gözlem gerektiren hastalar için, gözlem yatakları bulunuyor.


Medicana Bursa Hastanesi acil servisi deneyimli ve alanında tecrübeli kadrosu ile hasta haklarına saygılı, etik, hızlı ve güvenilir bir şekilde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Acil Servisimiz, hem ekip hem de ekipman olarak tüm dahili ve cerrahi aciller için donanımlıdır.
Gerek acil servislerimize gerekse ameliyathanelerimize 24 saat her türlü cerrahi vaka kabul edilmekte; gerekmesi halinde tam donanımlı dahili ve Yoğun Bakım Ünitelerimizde hayat kurtarma ve yoğun bakım alanlarında dünya standartlarında hizmet verilmektedir.


Acil Servis Ekibi

Medicana Bursa Hastanesinde acil sağlık hizmetleri, Acil Tıp uzmanının koordinatörlüğünde tecrübeli doktorlar tarafından verilmektedir. Verilen hizmete haftada yedi gün, 24 saat hastane içerisinde nöbet tutan çocuk hastalıkları, anestezi ve radyoloji uzmanları iç hastalıkları da destek olmaktadır. Ayrıca gerektiğinde, tüm branş uzmanları da her türlü acil duruma hazırlıklı olarak hızla hastaneye ulaşır.


Acil Servis Donanımı


Acil servisimizde her türlü triyaj skalasına uygun muayene ve müşahede odalarımız bulunmaktadır. Müşahede odası 12 odadan oluşmaktadır. Acil müdahale odalarımızdaki defibrilatörler, solunum destek cihazları ve monitörlere ek olarak gözlem odalarımızdaki yataklarda da hasta monitörleri vardır. Medicana Bursa Hastanesi 'nde 24 saat boyunca uzman radyolog yorumuyla birlikte MR görüntüleme, BT ve Doppler Ultrasonografi çekebilme imkanı bulunmaktadır. Bu tür ileri tetkiklerin gece ve tatil günlerinde de yapılabilmesi erken teşhiste acil hekimine büyük kolaylıklar getirmekte, hastalarımız için de yaşam kurtarıcı olabilmektedir.


Acil Servis’te Hasta Bakım Süreci

Başvuran ve acil veya acil olduğunu düşünen her hasta Acil Servis’e kabul edilir. Kalp ve solunum durması nedeniyle yeniden canlandırma ekibinin çağırıldığı çok acil durumlar dışında, hastalar önce triyaj hemşiresi tarafından triyaj alanında değerlendirilip, hayati bulguları (solunum, ateş, nabız, tansiyon) ölçülür. Daha sonra hasta aciliyetine ve hastalığına göre uygun odaya alınır ve acil servis hekimi tarafından muayene edilir. Mümkün olan en kısa süre içinde tamamlanan tetkik ve değerlendirmelerin sonucunda, acil servis uzmanımız, gerekiyorsa hastadan ileri tetkik veya nöbetçi branş hekiminden konsültasyon isteyebilir. Her tetkikin, tedavinin ve konsültasyonun amacı, bekleme süresi ayrıntısıyla hastaya açıklanır ve onayı alınır.

Medicana Bursa Hastanesi 'nde acil sağlık hizmeti veren ekip her zaman hasta haklarına titizlikle uyar. Bu çerçevede, hastaya ve izin verirse bir refakatçısına yapılacak açıklama dışında, "mahremiyete saygı" ilkesi gereğince üçüncü şahıslara açıklama yapılmaz. Ancak, acil servisimize başvuran her hastamızın, varsa kendi doktorunu arayarak durumu hakkında bilgi vermemizi istemeye ya da herhangi bir branş hekiminin kendisini değerlendirmesini talep etmeye hakkı vardır. Hastalarımız kendilerine yapılacak her türlü tetkik ve müdahale önerisi için ikinci bir görüş de isteyebilir.