+A A-

1. Bilgi Verme

Hastalarımız, tıbbi hizmet vermekle görevli tabip ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermelidir.

2. Önerilere Uyma

Hastalarımız, tedavilerinden sorumlu tabipler tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve tabiplerin talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

3. Planlanan Tedavi Reddetme

Tedavi ret edilmek istendiğinde gerekçe tabibe yazılı belirtilmelidir. Hasta yakını hastanın şuuru açık olduğu sürece bu hakkı kullanamaz

4. Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma

Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

5. Saygı Gösterme Hastalarımız; sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

6. Enfeksiyon Kontrol

Hastalarımız ve yakınları enfeksiyon hastalıklarının yayılması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmakla sorumludur.

7. Ödeme Sorumluluğu

Hastalarımız, tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hastalarımızın ve yakınlarının bunu ödeme sorumluluğu vardır.

8. Hasta Ziyaretçisi

Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek-içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyma sorumluluğu vardır.