SİTE KULLANIM KOŞULLARI


+A A-
Medicana Sağlık Grubu Web Sitesi Kullanım Koşulları

Siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu "Kullanım Koşulları" nda yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Medicana Sağlık Grubu Hastaneleri’ne kayıt yaptırma veya sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, "Kullanım Koşulları "nda yer alan hüküm ve şartları ve bu metnin ayrılmaz bir parçası olan Medicana Sağlık Grubu "Gizlilik Politikası"nda yer alan hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz.

Medicana Sağlık Grubu; "Kullanım Koşulları", “Gizlilik Politikası" ve bu sitedeki diğer talimatlarda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Gerçekleşen güncellemeleri ve değişiklikleri takip etmek sizin sorumluluğunuzda olup, Medicana Sağlık Grubunun bu değişiklikleri tarafınıza bildirme zorunluluğu yoktur. Medicana Sağlık Grubu hizmetlerinden yararlanmakla, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.

Medicana Sağlık Grubu sitesindeki bağlantılar sizi sitenin dışına götürebilir ve Medicana, bu sitelerin içeriği, doğruluğu ya da işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet çerçevesinde sunulmaktadır ve Medicana bağlantısı verilen sitelerde sonrasında olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Medicana Sağlık Grubu veya bağlı şirketleri ya da bu sitenin oluşturulması, üretilmesi ya da iletilmesinde yer alan diğer herhangi bir üçüncü taraf bu siteye erişim ya da sitenin kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı ya da cezai zarar, ziyan, hasar veya sorumluluktan ötürü sorumlu tutulamaz.

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Medicana Sağlık Grubu’nun hizmetlerinden yararlanabilir. 18 yaş altı veya reşit olmayan küçükler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar, ancak veli veya kanuni temsilcileri ile işlem yapabilirler.

İşbu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Medicana Sağlık Grubu veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiç bir hak vermez. Bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.

Tüm fikir ve öneriler web sitemiz ve e-mail ile bize iletebilirsiniz. Bu öneriler, Medicana Sağlık Grubu tarafınca kullanılabilir fikir ve öneriyi paylaşan kişi tarafından hiçbir hak iddia edilemeyeceği kabul edilmiş sayılmaktadır.

Kullanıcı üye numarası ve şifresi ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu o kişiye aittir. Üye numarası ve şifre saklanmalı, üçüncü kişilere verilmemelidir. Gerektiğinde, üye numarası ve şifrenizin değiştirilmesi istenilmelidir.

Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için asılsız beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermeye çalışmak, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Medicana Sağlık Grubu, bu durumlara engel olmak için, siteye giriş engeli veya şikayette bulunmak gibi tedbirleri almaya yetkilidir. Medicana Sağlık Grubu, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte serbesttir. Web sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Telif

Telif hakkı Medicana Sağlık Grubu’na aittir. Tüm haklar saklıdır. Bu sitede yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ile tasarımları 5846 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat gereği telif altındadır. Tüm ögeler ticari amaç için kopyalanamaz, kullanılamaz ve başka sitelerde yayınlanamaz.