TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA ÇAMLICA Göğüs Cerrahisi

Çamlıca Medicana Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ünitesi’nde, göğüs boşluğu içerisinde yer alan, kalp dışında kalan organ ve dokuların yani; göğüs duvarı, akciğerler, mediasten, diyafram, yemek borusuna ait hastalıkların cerrahi tedavisi gerçekleştiriliyor. 

Sigara alışkanlığının yaygınlığına paralel olarak ortaya çıkan ve erkeklerde en sık, kadınlarda ise ikinci en sık görülen kanser türü olan akciğer kanserinin cerrahi tedavisi bu bölümün en yoğun olarak çalıştığı alanlardan biri. Akciğer kanserli hastalarda yaşam sürelerinin uzatılması için en etkili seçenek, kanserin cerrahi yöntemle ve tam olarak çıkartılması olarak gösteriliyor. En ileri tanı olanaklarını kullanarak kanser erken dönemde teşhis edilebiliyor.

Açık veya endoskopik cerrahi operasyonları tecrübeli, akademisyen cerrahi ekibiyle gerçekleştiriliyor. Ameliyat sonrası bakım ve operasyona bağlı ağrının önlenmesi ise anestezi ve yoğun bakım uzman hekimleri, hemşireleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştiriliyor. Bölüme destek olmak üzere ameliyat öncesi dönem ve ameliyat sonrası dönemin nasıl geçeceğini öngörmek için destek olan Solunum Laboratuvarı, Göğüs Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanları’nın yanı sıra, onkolojik hastalıkların takip ve tedavisinde vazgeçilmez Medikal Onkoloji ekibi de bulunuyor. PET - CT’nin kullanılması tanı ve evrelemede hızı çok artırıyor.

Göğüs Cerrahisi Ünitesi’nde; göğüs kafesinin doğumsal veya edinsel şekil bozukluklarının düzeltilmesi, el - koltukaltı bölgelerinin aşırı terlemesinin giderilmesi, göğüs boşluğunda biriken sıvıların sebeplerinin araştırılması ve tekrar oluşumunun engellenmesi, diyafram hastalıklarının teşhisi ve tedavisi, Myastenia Gravis hastalığında timektomi operasyonu, edinilmiş veya tümörlere bağlı nefes borusu darlığının giderilmesi ve travma sonrası değerlendirmeler de yapılıyor.

Göğüs Cerrahisi Ünitesi’nde akciğerin kendi tümörleri başta olmak üzere diğer tümörlerin akciğere yapmış olduğu metastazlar için Onkoloji Kliniği tarafından uygun görüldüğü durumlarda cerrahi girişim uygulanıyor. Büllöz akciğer hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları Kliniği tarafından cerrahi girişim gerekli görülen bazı amfizem hastalarında hacim küçültücü cerrahi girişimler de başarıyla yapılıyor.

Ana hava yolları tümörleri veya bu bölgede travma veya uzun süre yoğun bakımda solunum cihazına bağlanma sonrası gelişen darlıkların onarımı, gelişmiş teknolojinin yardımıyla son derece başarılı şekilde yapılabiliyor. Göğüs duvarında, özellikle kaburgalarda ortaya çıkan tümörler için ve kunduracı göğsü, güvercin göğsü gibi doğumsal göğüs duvarı şekil bozukluklar için uygulanacak olan cerrahi girişimler özel bir tecrübe gerektiren durumlardır. Bu operasyonlar zaman zaman Plastik Cerrahi, Nöroşirürji, Çocuk Cerrahisi gibi branşlarla ortak yapılıyor. 

Kanserlere bağlı olarak göğüs boşluğu içerisinde biriken sıvıların önlenmesi, göğüs boşluğu içerisinde tanısı konulamamış sıvılar için, açık veya endoskopik biyopsi, sıklıkla uzun süreli zatürre sonrası ortaya çıkan göğüs boşluğu içerisinde iltihaplanmanın drenajı sağlanıyor. 

Kalp ile her iki akciğer arasında kalan bölge olan Mediasten’de yoğun damar, sinir ve lenf kanalları 

bulunması sebebiyle çok farklı şekillerde oluşan tümör veya kistler endoskopik yöntemler kullanılarak teşhis ediliyor ve gerekli durumlarda cerrahi olarak çıkartılabiliyor. Karın ve göğüs boşluklarını birbirinden ayıran diyaframın yırtılmaları ve bazı sinir hasarları sonucu diyaframın yükselerek solunum darlığı yakınmalarına yol açtığı durumlar son derece kısa süreli bir operasyonla onarılabiliyor. 

Özellikle ellerde aşırı terleme ile ortaya çıkan durumlarda endoskopik olarak göğüs boşluğu içerisinde yer alan sinire uygulanan operasyon (torakal sempatektomi) ve göğüs boşluğu girişinde damar ve sinirlerin sıkışmasına bağlı olarak ortaya çıkan ve hastada kollarda ağrı, soğukluk, duyu kaybı gibi belirtilere sebep olan hastalık (Torasik Outlet Sendromu) için cerrahi girişim gerçekleştirilebiliyor.