TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA ÇAMLICA Organ Nakli

Medicana Hastaneler Grubu'nun 4. transplantasyon merkezi olan Çamlıca Medicana Hastanesi, uzman kadrosu ve tüm bilgi birikimi ile böbrek yetmezliği hastalarına ihtiyaç duyacağı tüm konularda en iyi sağlık hizmetini vermektedir.

Ülkemizde 60 bine yakın diyaliz hastası var ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Diyalize giren bu hastaların ise her yıl % 3-4 ü nakil olabiliyor. Diyaliz ,  böbrek hastalarının hayatını kurtaran çok değerli bir tedavi yöntemi olmakla birlikte, uzun yıllar diyalize giren hastaların ömürleri maalesef böbrek nakli olanlar kadar uzun olamıyor.Böbrek yetmezliğinin en başarılı tedavi yöntemi böbrek naklidir.Nakilde başarısızlık olursa ,hasta tekrar diyaliz ile tedavi yöntemine dönebilir.
Nakil için canlı akraba vericisi (4. dereceye kadar) olan her diyaliz hastası vericisi ile birlikte diyaliz merkezimize başvurur. Canlı akraba vericisinin kan grubunda veya doku tipinde uyum sorunu olan  hastalara çapraz nakilde yapılmaktadır. Yani benzer uyum sorunu olan hastaların vericileri, birbirlerinin alıcılarına böbrek verebilir. Vericiler in sağlıkları yapılan incelemeler ile kontrol edilir. Bu kişiler bir böbreklerini verdikten sonra sağlıkları tehlike altına girmez, tamamen normal bir kişi gibi hayatına devam eder.

Canlı akraba vericisi olmayan ve nakil olmak isteyen bütün diyaliz hastaları ,  kadavradan nakil için bir organ nakil merkezine başvurmalıdır.
Yapılan incelemeler sonucu sistemik bir hastalığı (enfeksiyon ,  kanser gibi) olmayan, beyin ölümü gerçekleşmiş , yakınlarının onayı alınmış  kişilerden alınan böbrekler nakil yapılabilir.

Transplantasyon sonrası ,  böbrek fonksiyonları düzelen hastaların, fizik ve psikolojik durumlarında hemen düzelmeler görülür.                                           

Transplantasyon sonrası rejeksiyon riski (alıcı kişinin takılan böbreği reddetmesi) vardır. Gerekli önlemler alınmadan yapılan nakillerde bu risk daha da artar. Aralarında kan bağı olan kişilerden yapılan nakillerde başarı oranı daha fazladır. Alıcı ve vericinin çok iyi incelenmesi , doku antijenleri ve kan gruplarının uyumlu olması çok önemlidir. Doku tiplendirme testleri ,  alıcı ile vericinin  genetik yapılarındaki uyumu gösterir.